Aktualności

 

O mniejszościach w Europie

Kongres Polaków w RC wydał publikację „Mniejszości narodowe i prawodawstwo mniejszościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia i współczesność” pod redakcją naukową historyków Krzysztofa Nowaka i Józefa Szymeczka. Materiały zawarte w książce to m.in. pokłosie Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Prawa mniejszości narodowych dawniej i dziś w Europie Środkowo-Wschodniej. Teoria i praktyka”, która odbyła się niespełna cztery lata temu w Czeskim Cieszynie.

– Na konferencji udało nam się nawiązać kontakty z ludźmi zajmującymi się problematyką praw mniejszości narodowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Tam też zrodził się pomysł wydania publikacji – wyjaśnił Szymeczek, dodając, że zbieranie materiałów trwało dosyć długo, autorom zależało bowiem, żeby pokazać sytuację mniejszości narodowych w różnych krajach i w różnych czasach. Dzięki temu czytelnik może porównywać, jak żyje się mniejszościom w Republice Czeskiej, Polsce, Słowacji, na Litwie, Węgrzech, w Rumunii czy Słowenii oraz jakie prawa przysługiwały im dawniej, a jakie dziś. – Niektóre przyczynki są przekrojowe i sięgają do początków państw narodowych. Generalnie jednak jest to książka o współczesności – zaznaczył redaktor. 
Joanna Januszewska-Jurkiewicz omawia w niej czynniki kształtujące politykę narodowościową RP w pierwszej połowie lat 20. XX wieku, Ákos Horony, Örs Orosz i Zoltán Szalay pokazują problem dwujęzycznych napisów na pograniczu słowacko-węgierskim od zakończenia I wojny światowej, a Krzysztof Nowak przybliża politykę narodowościową w komunistycznej Polsce. O sytuacji Polaków na Litwie oraz Białorusinów i Litwinów w Polsce dowiadujemy się z kolei z przyczynku Pawła Huta, o sytuacji mniejszości ukraińskiej w Polsce po 1989 roku pisze Olga Kich-Masłej, a Sławomir Łodziński omawia problem tożsamości oraz dwujęzycznych nazw miejscowych na Śląsku Opolskim. Z polityką narodowościową Słowenii po rozpadzie Jugosławii pozwala nam zapoznać się bliżej Mirella Korzeniowska-Wiszniewska, zmiany w polityce narodowościowej w Rumunii opisuje natomiast Robert Rajczyk. Tymczasem temat nam najbliższy, czyli dotyczący czeskiego prawodawstwa mniejszościowego po 1989 roku w odniesieniu do jego praktycznego zastosowania na Zaolziu porusza w swoim przyczynku Józef Szymeczek. Wszystkie artykuły, z wyjątkiem jednego, napisane są po polsku. Każdy posiada krótkie streszczenie w języku angielskim. 
Chociaż mamy do czynienia z publikacją naukową, została ona tak napisana, by zainteresować szerokie grono czytelników. Zdaniem Szymeczka, jej redaktora, a jednocześnie wiceprezesa Kongresu Polaków, powinni sięgnąć po nią przynajmniej wszyscy ci, którzy z problematyką mniejszości narodowych mają styczność niemal na co dzień – radni w gminach, politycy lokalni itp. – Dlatego uważam, że treść książki powinna być dostępna w internecie, by każdy zainteresowany miał do niej łatwy dostęp – stwierdził Szymeczek. 
Na razie publikacja jest dostępna w tradycyjnej formie w siedzibie Kongresu Polaków oraz w księgarni Klub Polskiej Prasy i Książki przy ul. Čapka w Czeskim Cieszynie.

powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn