Aktualności

 

Mają regulamin i plan

Rada Nadzorcza Kongresu Polaków uchwaliła w czwartek dwa istotne dokumenty – Regulamin Wewnętrzny oraz Plan Działalności na okres do końca 2017 roku. Wybrała też wiceprezesa. Został nim Bogdan Siderek. 

– Rada Nadzorcza przez szereg lat działała bez Regulaminu Wewnętrznego. Teraz został on wreszcie przyjęty – skomentował prezes Rady Nadzorczej, Rafał Zawadzki, precyzując, że chodzi o bardzo ważny dokument, który określa, co Rada ma robić, by działania te były w zgodzie ze statutem. 
Do najbliższych zadań Rady Nadzorczej określonych z kolei w drugim dokumencie będzie, jak poinformował Zawadzki, przeprowadzenie kontroli w spółce „Pol-press”, która odpowiedzialna jest za wydawanie „Głosu Ludu”.
Czwartkowe posiedzenie 5-osobowej Rady Nadzorczej było drugim spotkaniem tego ciała w bieżącej kadencji Kongresu Polaków. Pierwsze miało miejsce zaraz na kwietniowym Zgromadzeniu Ogólnym i było poświęcone wyborowi prezesa.

powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn