Aktualności

 

Obradowała Rada Kongresu Polaków

Leniwy klimat gorącego lata nie przeszkodził w intensywnej pracy Radzie Kongresu Polaków, która w poniedziałek spotkała się na swym kolejnym posiedzeniu. Najwięcej uwagi Rada poświęciła tematowi przeprowadzki siedziby Kongres Polaków do nowych, wygodniejszych pomieszczeń. 

Prowadzący rozmowy w tej sprawie z Urzędem Wojewódzkim w Ostrawie członek Rady Kongresu, Andrzej Bizoń, przedstawił najnowszą ofertę Urzędu Wojewódzkiego, który zaoferował Kongresowi nowe lokale. Rada przyjęła propozycję UW i upoważniła Andrzeja Bizonia do kontynuacji rozmów z władzami w Ostrawie oraz wynegocjowania ostatecznego brzmienia umowy o wynajmie nowych pomieszczeń.
– Chociaż mówimy o fundamentalnej sprawie, która interesuje wszystkich członków organizacji zrzeszonych w Kongresie, nie chciałbym na tym etapie zdradzać dalszych szczegółów. Mogę tylko powiedzieć, że sprawa idzie w dobrym kierunku – powiedział Andrzej Bizoń. 
Ponadto Rada wyznaczyła grupę osób na czele z prezesem Mariuszem Wałachem, której celem będzie dopracowanie regulaminu Funduszu Rozwoju Zaolzia oraz Regulaminu uczestnictwa w konkursie grantowym Funduszu Rozwoju Zaolzia. Propozycję tych materiałów przygotowali Zygmunt Rakowski i Michał Przywara.
– Uruchomienie Funduszu Rozwoju Zaolzia ma fundamentalne znaczenie. Będzie to wspaniała okazja szczególnie dla PZKO-wskich Klubów Młodych, harcerzy, SMP-owców i w ogóle młodzieży, bo ta jest główną grupą docelową Funduszu, do zdobycia pieniędzy w trybie szybkim i bez skomplikowanej procedury administracyjnej. Jest to jeden z kroków wdrażania w życie idei wypływających z „Wizji 2035” – powiedział wiceprezes Józef Szymeczek. 
W poniedziałek Rada Kongresu przyjęła z satysfakcją propozycję Książnicy Cieszyńskiej o przeprowadzeniu digitalizacji wszystkich roczników „Głosu Ludu”. Omówiła również list, który wpłynął do Kongresu z miasta Trzyńca dotyczący kontrowersyjnej wypowiedzi przedstawiciela Ruchu Politycznego Wspólnota Karola Madzi na ostatnim posiedzeniu Przedstawicielstwa Miejskiego w Trzyńcu.

powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn