Aktualności

 

Razem: 249

 |<<  | <<  10  | 11 | 12  >> |  >>| 

Zielona Szkoła II turnus

Dzień dobry, pozdrawiamy serdecznie z Chłapowa. Podróż minęła bez problemów, pogoda, jak na tę porę roku, jest stosunkowo ładna, trochę chmur, bez deszczu. Dzieci bardzo zadowolone, po śniadaniu wyruszamy na małe "zwiady". Chcemy dowiedzieć się jak najwięcej o wiosce, w której będziemy przez najbliższe dni mieszkać, jak i o całej okolicy. Na pewno dla wielu dzieci pierwsze spotkanie z Morzem Bałtyckim będzie wielkim przeżyciem.
Pozdrawiamy siódmacy z zaolzia
 

Zielona Szkoła I turnus

Dziś mieliśmy w programie lekcję o bursztynach. Pan bursztynik podał nam wiele informacji o bursztynach, nauczył nas poznawać prawdziwe bursztyny, poznaliśmy jego właściwości. Było bardzo ciekawie. Niestety pogoda nam się zaczyna psuć. Mamy nadzieję, że nie na długo...

Zielona Szkoła I turnus

Dzisiejszy słoneczny dzień spędziliśmy zwiedzając Muzeum Kaszubskie, Kolegiatę w Kartuzach oraz fantastyczny skansen w Szymbarku. Największe wrażenie zrobiła na nas symulacja nalotu w bunkrze oraz "Dom do Góry Nogami".

Zielona Szkoła I turnus

Mamy za sobą kolejny słoneczny dzień, dziś pojechaliśmy na Hel, gdzie zwiedziliśmy Latarnię, Cypel oraz Fokarium.Wieczorem czeka na nas dyskoteka. Pozdrawiamy

Zielona Szkoła I turnus

Kolejną atrakcyjną wycieczką było zwiedzenie Słowińskiego Parku Narodowego w Łebie, gdzie zwiedziliśmy Wyrzutnię Rakiet oraz ruchome wydmy. Pogoda nadal dopisuje, więc dużo czasu spędzamy na plaży. Pozdrawiamy

Zielona Szkoła I turnus

Dzisiejszy słoneczny dzień spędziliśmy na wycieczce zwiedzając Westesplatte oraz Gdańsk. Była to lekcja historii z prawdziwego zdarzenia. Pani przewodnik bardzo ciekawie opowiadała o wydarzeniach związanych z wybuchem 2. Wojny Światowej oraz pamiątkami w Gdańsku. Wycieczkę zakończyliśmy w uroczym Sopocie, gdzie po przechadzce po molu zajadaliśmy smaczne lody i gofry.

Zielona Szkoła I turnus

Witamy,
przesylamy pozdrowienia znad Baltyku. Zapowiada się wspaniale. Zakwaterowanie, wyzywienie, okolica... wszystko o.k. Na bieżąco będziemy wysyłac zdjęcia i informacje.
Pozdrawiamy, siódmacy z Zaolzia.

WARSZTATY TEATRALNO-FILMOWE KOSZARZYSKA 2013

Miłośnicy teatru i filmu, w roku 2013 odbędą się już tradycyjne Warsztaty Tetralno-Filmowe w Koszarzyskach Pasieczkach. Warsztaty odbędą się w terminie od 18 - 25 sierpnia 2013. Opłata za warsztaty wynosi 800 CZK.
 
Zapewniamy dobrą zabawę w dobrym miejscu, z profesjonalnymi wykładowcami z zakresu:
- praca z kamerą, montaż elektroniczny, scenariusz - scenopis, reżyseria, estetyka filmu
- działania teatralne od A do Z

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 31. 7. 2013 na adres Kongresu Polaków w RC.
Zgłoszenia można przesyłać również formą elektroniczną na adres kongres@polonica.cz.
Więcej informacji w załączniku.
 
 

 
 

Międzynarodowa konferencja

Uniwersytet Ostrawski, Konsulat Generalny RP w Ostrawie, Kongres Polaków w RC oraz Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe mają zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję pod tytułem

 "Wzajemny obraz sąsiada w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych"
 
Konferencja odbędzie się 24 – 25 maja 2013 roku
w Auli Uniwersytetu Ostrawskiego ul. Českobratrská 16 (budova B)
 
Do pobrania:
  
 

STUDIA W POLSCE 2013 - harmonogram egzaminów

Szanowni kandydaci,

otrzymaliśmy harmonogram egzaminów wstępnych na studia wyższe do Polski - rozkliknij. Informacje odnośnie godziny zbiórki kandydatów na razie jeszcze nie mamy.Kandydaci zdający podstawowy test z języka polskiego (absolwenci ze szkół z innym językiem wykładowym, aniżeli polskim) powinni się pojawić w Gimnazjum najpóźniej o  godzinie 7:45. Drugim dokumentem jest spis kierunków i do niego wypisane przedmioty, z których kandydat zdaje egzaminy - testy - rozkliknij.

STUDIA W POLSCE 2013 15.4.2013

Uwaga zmiana!
 
Szanowni studenci informujemy, iż termin oddawania kompletu dokumentów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie mija z dniem 17.04.2013. 
 

Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku

W styczniu ukazała się kolejna książka dr Marzeny Bogus zatytułowana Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku. Uwarunkowania prawne i zawodowe, która została wydana we współpracy z Kongresem Polaków w Republice Czeskiej. Ta obszerna monografia opowiada o najważniejszych kwestiach związanych ze służbą nauczycieli. Książka składa się z czterech części, a każda z nich z kilku rozdziałów (ogółem 517 stron). Pierwsza część pracy dotyczy prawnych i instytucjonalnych determinant oświatowych na Śląsku Cieszyńskim. Trzy pierwsze rozdziały omawiają najważniejsze akty prawne, które wyznaczały funkcjonowanie systemu edukacyjnego na wybranym terenie oraz skrótowo przybliżają strukturę szkół i dane liczbowe odnoszące się do wspomnianych instytucji jako tych, które stanowią podstawowe miejsce pracy i działalności nauczycieli. Rozdział czwarty krótko obrazuje konstrukcję i struktury nadzoru oświatowego na Śląsku Austriackim, a piąty staje się wstępem do właściwych rozważań o sytuacji zawodowej dydaktyków regionu, prezentując ustawodawstwo odnoszące się do omawianej grupy.
Część druga omawia nauczycieli jako kategorię społeczno-zawodową. Rozdział pierwszy wprowadza w zagadnienie kształtowania się zawodu nauczycielskiego na Śląsku Cieszyńskim. W kolejnych pojawia się statystyczny obraz nauczycielstwa oraz dane ilościowe, porównujące tę grupę społeczną w stosunku do innych grup zawodowych wchodzących w skład lokalnej inteligencji. Ze względu na dużą grupę nauczycieli pracujących w szkołach prywatnych, zarezerwowano dla nich cały rozdział czwarty. Następny zaś opisuje ważką na Śląsku Cieszyńskim „podgrupę" pedagogiczną, mianowicie nauczycielki, których specyficzna droga zawodowa wymagała osobnego omówienia.
Część trzecia opisuje aspekty kształcenia dydaktyków, uwypuklając ich kwalifikacje oraz drogę związaną z samoedukacją i awansem zawodowym, a ostatni jej rozdział przybliża realia bytowe, czyli uposażenie, warunki pracy i wynikające z nich choroby zawodowe.
Ostatni „moduł" książki opowiada o stymulatorach i inhibitorach służby szkolnej, w kontekstach idei i koncepcji pedagogicznych. Charakteryzuje metody i programy kształcenia, wspierane przez podręczniki, pomoce szkolne i biblioteki. Nie pomija także funkcji związanych z dodatkowymi powinnościami zawodowymi pedagogów, wydawanej przez ówczesne władze oceny ich pracy, w tym otrzymywanych nagród i kar.
Samo zakończenie jest próbą porównania kontekstów zawodowych nauczycieli na wybranych terenach ziem polskich pozostających w granicach innych mocarstw.  
 
Aby zachęcić do sięgnięcia po książkę przytoczmy fragment recenzji wydawniczej:
„Każdy rozdział pracy, opracowany w układzie problemowo chronologicznym nawiązuje do myśli przewodniej i stanowi problematykę samą w sobie. Charakteryzując zakres polityczno- społeczno- gospodarczych uwarunkowań, prezentuje w sposób wyczerpujący to wszystko, czego czytelnik chciałby się dowiedzieć - zarówno ten z cenzusem naukowym, jak i zwykły pasjonat historii.Autorka używa języka naukowego adekwatnego do prezentowanych myśli, nie ma też w pracy niepotrzebnych wywodów, ani niczym nie uzasadnionych dłużyzn.
Poza tym, tekst napisany jest z ogromną kulturą słowa. Podkreślić należy bardzo dobry styl i ... talent pisarski Autorki, które sprawiają, że pracę czyta się z ogromnym zainteresowaniem".
prof. zw. dr hab. Wiesława Korzeniowska
 

STUDIA W POLSCE 2013


Za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie przekazujemy, otrzymany z Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, komplet dokumentów dotyczących rekrutacji kandydatów, cudzoziemców polskiego pochodzenia, ubiegających się o podjęcie studiów wyższych w Polsce w roku akademickim 2013/2014 ze stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 W związku z powyższym, studenci, którzy spełniają warunki zawarte w zasadach rekrutacji i zgłoszą się na studia w Polsce, powinni złożyć komplet dokumentów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie do dnia 20.04.2013r. w Kongresie Polaków w RCz (ul. Komenskiego 4, Czeski Cieszyn) lub w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie (ul. Blahoslavova 4).
 
Termin egzaminów został wyznaczony na 25-26.04. 2013 r.  w Auli Gimnazjum z polskim językiem nauczania w Czeskim Cieszynie.

Dodatkowo informujemy, że studenci, którzy nie są absolwentami szkół z polskim językiem nauczania, będą musieli napisać test podstawowy z języka polskiego.
 
Informujemy, że dnia  12. 4. 2013 w godzinach od 13:00 - 15:00 odbędzie się w siedzibie Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie (ul. Komeńskiego 4) rozmowa kwalifikacyjna z wszystkimi kandydatami na studia. Rozmowa będzie ostatnią szansą na sprawdzenie wszystkich wymaganych dokumentów i wyjaśnienia wszystkich wątpliwości. Dlatego gorąco apelujemy do wszystkich kandydatów o odpowiedzialne potraktowanie tej sprawy.

Do pobrania:

 
 

 

Tacy Jesteśmy 2012

Znamy wyniki uroszystej Gali Tacy Jesteśmy 2012
 
Zwycięzcą konkursu Tacy jesteśmy został
Zespół Teatralny działający przy Miejscowym Kole PZKO w Milikowie
 
Wylosowanymi spośród głosujących w plebiscycie są:
1. miejsce - Tadeusz Gojniczek z Czeskiego Cieszyna
2. miejsce - Michał Szurman z Wędryni
3. miejsce - Michał Wantulok z Pragi
 
Nagrody czekają na odbiorców w siedzibie Kongresu Polaków.
 
Więcej informacji i reportaż z uroczystej gali Tacy Jesteśmy można obejrzeć na stronach Głosu Ludu.

Konkurs fotograficzny MK PZKO Cieszyn - Centrum

MK PZKO CZESKI CIESZYN-CENTRUM
ogłasza
KONKURS FOTOGRAFICZNY
„KSIĘSTWO CIESZYŃSKIE W OBIEKTYWIE”
Ludzie • Kultura • Krajobrazy
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób fizycznych
zajmujących się fotografią amatorsko.

Warunki konkursu:
Uczestnik konkursu może przysłać trzy sztuki zdjęć (format minimalnie 30 × 40 cm albo większy) na adres: pani Renata Petrak, Sekretariat Gimnazjum z polskim językiem nauczania w Czeskim Cieszynie, ul. Havlíčka 13, 737 01 Czeski Cieszyn, RC lub pani Anna Rusnok, Książnica Cieszyńska, ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn, Polska,   z dopiskiem na kopercie: Konkurs Fotograficzny – „Księstwo Cieszyńskie w obiektywie”.

Każde zdjęcie powinno zostać opatrzone godłem oraz tytułem zdjęcia.
W dołączonej zaklejonej kopercie należy umieścić imię, nazwisko i adres autora, jego telefon oraz adres mailowy.

Zdjęcia do konkursu przyjmowane są do dnia 20 kwietnia 2013 r.
Spośród wszystkich prac nadesłanych Jury nagrodzi 5 najlepszych prac konkursowych. Decyzje jury są ostateczne. Jury zostanie powołane przez organizatora.
Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe i finansowe. Ponadto wybrane zdjęcia zostaną wystawione w Galerii Wielkiej Teatru Cieszyńskiego. Wernisaż wystawy odbędzie się w drugiej połowie maja 2013 roku. Wystawa potrwa do końca czerwca.
Lista zwycięzców konkursu zostanie ogłoszona w prasie regionalnej. Zwycięskie prace zostaną przekazane do wystawienia w miejscu publicznym (szkoła, dom PZKO, Konsulat Generalny RP w Ostrawie). Resztę prac autorzy będą mogli odebrać po zakończonej wystawie w sekretariacie ZG PZKO w Czeskim Cieszynie do końca września 2013 roku.

Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac przesyłanych pocztą (prace uszkodzone nie będą brały udziału w konkursie).
Konkurs i wystawę wspierają: Zarząd Główny PZKO w RC, Kongres Polaków w RC oraz Konsulat Generalny RP w Ostrawie.

Patronat instytucjonalny: Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne, Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne w RC, Gimnazjum z polskim językiem nauczania w Czeskim Cieszynie, Dom Narodowy w Cieszynie, Książnica Cieszyńska, Teatr Czeskocieszynski.

Patronat medialny: Głos Ziemi Cieszyńskiej, Głos Ludu, Zwrot, portal haloCieszyn.pl.
 

Tacy Jesteśmy 2012

  Wybieramy laureata nagrody »Złoty Jestem«   Listopad to czas na podsumowanie całorocznych osiągnięć zaolziańskich zespołów i chórów, ciekawych  inicjatyw i imprez, a także indywidualnych dokonań – artystycznych, sportowych, społecznych – osób wywodzących się z naszego środowiska. To czas na doroczny konkurs „Tacy Jesteśmy”, który organizuje Kongres Polaków w Republice Czeskiej. W tym roku odbywa się jego okrągła, 10. edycja. O statuetkę „Złoty Jestem” oraz nagrodę finansową w wysokości 15 tys. koron powalczy 10 finalistów. Mówiąc ściśle – powalczą za nich ich fani, przyjaciele i znajomi, bo to od ich głosów będzie zależało, kto sięgnie po najwyższy laur. Komisja konkursowa Kongresu Polaków nominowała do nagrody następujące osoby: Noemi Bocek, Romana Burdę, Macieja Cymorka, Marka Grycza, Władysława Kristena,Tadeusza Łakotę, Klemensa Słowioczka, chór „Collegium Iuvenum”, zespół teatralny MK PZKO w Milikowie oraz zespół „Skotniczka” MK PZKO w Orłowej-Lutyni. Głosować na wybranego przez siebie finalistę można do 18 listopada. – Do wyboru są trzy sposoby, każdy może więc wybrać taki tryb głosowania, który mu najbardziej odpowiada. Może też skorzystać ze wszystkich sposobów jednocześnie i dzięki temu oddać aż trzy głosy na swego faworyta. Ale uwaga – z każdego ze sposobów można skorzystać tylko raz! Pierwsza możliwość to głosowanie za pomocą kuponu zamieszczonego w „Głosie Ludu”. Ta opcja jest najbardziej korzystna dla głosujących, ponieważ nadesłane kupony wezmą udział w losowaniu o cyfrowy aparat fotograficzny i nagrody książkowe. Kupony należy przekazać do Kongresu Polaków, ul. Komeńskiego 4, 737 01 Czeski Cieszyn. Na ten sam adres można również wysyłać zwykłe kartki pocztowe z imieniem i nazwiskiem wybranego przez siebie finalisty oraz własnymi danymi osobowymi. Trzeci sposób to wysłanie tych samych danych w SMS-ie pod nr tel. 736 627 021. Wieczór galowy, na którym przedstawią się nominowani i wręczona zostanie nagroda „Złoty Jestem”, odbędzie się w sobotę 24 listopada o godz. 17.00 w Teatrze Cieszyńskim. Bilety będą do nabycia w Kancelarii Kongresu Polaków. Można je zarezerwować telefonicznie pod numerem 558 711 453 lub pisząc na adres mailowy kancelaria@polonica.cz. Na gali co roku pojawia się ciekawy wykonawca z Polski. Nie inaczej będzie w tym roku. Gościem specjalnym będzie zespół „Dzień dobry” z Bielska -Białej, który posiada w swym repertuarze piosenki legendarnego Marka Grechuty.

czytaj dalej

Jak się narodowo nie uwstecznić 26.10.2012

Książnica Cieszyńska oraz Kongres Polaków w RC ma zaszczyt zaprosić Państwa na kolejne spotkanie z cyklu "Zaolzie teraz" Jego bohaterem będzie dr Józef Szymeczek, prezes Kongresu Polaków w RC. Spotkanie, zatytułowane "Jak się narodowo nie uwstecznić" dbędzie się w piątek 26 października 2012 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie.

Zielona Szkoła - II turnus

Pozdrowienia z Karwii!
Pozdrawiamy serdecznie i przesyłamy ostatni komunikat z Zielonej Szkoły 2012. Pogoda wyraźnie się poprawiła a stan naszego zdrowia jest niezły. Realizujemy konsekwentnie plan, uczymy się, zwiedzamy, plażujemy.... ...jest super! A te dyskoteki!!! OJ! Trochę żal, że już się kończy, ale z drugiej strony miło będzie znowu wrócić w rodzinne strony. Dziękujemy, że mogliśmy tu być.
Jutro wracamy. Cześć, siódmacy

Zielona Szkoła - II turnus

Pozdrawiamy z Karwii!
Cześć, Zaolzie ostatnie dni minęły pod znakiem edukacji krajoznawczo przyrodniczej. Zwiedzaliśmy bowiem Słowiński Park Narodowy a w nim legendarne wydmy ruchome.... coś cudownego! Szkoda tylko, że pierwszej grupie nie dopisała pogoda i musieli walczyć z chłodem i deszczem, ale udało się, wszyscy wrócili cali i zdrowi. Druga grupa miała zajęcia z polskiego, przyrody i historii Bałtyku. Rozgrywaliśmy również eliminacje turnieju w pexeso i tworzyli afisz Zielonej Szkoły. Niedługo wracamy...
Pa, siódmacy :)

Zielona Szkoła - II turnus

Pozdrawiamy z Karwii! 
Wczorajsza (piątek) wycieczka statkiem z Gdyni na Hel była fantastyczna. Foki w fokarium bardzo sympatyczne a muzeum morskie.... Jak to muzeum.... Pełne eksponatów. Punktem kulminacyjnym było zwiedzanie akwarium w Gdyni i pyszny pączek dla każdego. Dzisiaj poszliśmy do Jastrzębiej Góry i na Rozewie, gdzie na najbardziej na północ wysuniętym miejscu Polski stoi latarnia morska... Piękny widok na morze i okolice. Wieczorem odbędzie się spotkanie projektowe "euro 2012". Zobaczymy, co z tego wyniknie.
Miłego weekendu, kochane Zaolzie!

Razem: 249

 |<<  | <<  10  | 11 | 12  >> |  >>| 


 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn