Aktualności

 

Razem: 282

 |<<  | <<   | 1 | 2  >> |  >>| 

Studia w Polsce 2020

Szanowni Państwo,

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabory wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i studia jednolite magisterskie oraz w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia.
Celem Programu jest umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia (nieposiadającej polskiego obywatelstwa) odbycia studiów w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego.

Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA  (link: https://programs.nawa.gov.pl/login) do 16 marca 2020 r., do godz. 15.00 (czasu lokalnego dla Warszawy).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o Programie wśród młodzieży polskiego pochodzenia. Egzaminy kwalifikujące dla osób ubiegających się o stypendium na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie zostaną przeprowadzone w okresie od maja do lipca 2020 roku ( dokładny termin zostanie podany po zakończeniu naboru).

Więcej informacji o programach stypendialnych, regulaminy oraz ogłoszenia o ich uruchomieniu są dostępne na stronie  internetowej NAWA https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/kandydaci-na-studia-w-polsce-siegnijcie-po-stypendium-im-gen-andersa


Do wiadomości podajemy również kontakt na Zespół ds. Programu Stypendialnego dla Polonii, e-mail: polonia@nawa.gov.pl


Wyniki XII posiedzenia Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 6.12.2019

Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia na swym dwunastym posiedzeniu w dniu 2.12.2019 roku oceniła następujących 18 nadesłanych wniosków o dofinansowanie:

czytaj dalej

Fundusz Rozwoju Zaolzia - konsultacja projektów

Przypominamy, że wnioski projektowe do Funduszu Rozwoju Zaolzia zgłoszone w Kancelarii Kongresu Polaków do 31 stycznia 2020 będą oceniane na Komisji Grantowej w marcu. Wnioski dostarczone po tej dacie przechodzą do następnego kwartału.
Dnia 8.1.2020 w Centrum Coworkingowym (nad klubem Dziupla) o godz. 17:00 realizujemy kolejne spotkanie, którego celem będzie konsultacja projektów. Każdy uczestnik powinien mieć przynajmniej ogólny zarys swojego zamiaru projektowego (cele, program, nazwę, termin realizacji). Ze względu na roboczy charakter spotkania ilość miejsc jest ograniczona do 10 osób. Udział prosimy potwierdzić najpóźniej do 3.1.2020 na email smp@centrum.cz.
Każdy uczestnik zabiera ze sobą laptop!

Razem: 282

 |<<  | <<   | 1 | 2  >> |  >>| 

Więcej >>


 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn