Aktualności

 

Komu się kłaniać, mamo? 7.12.2011

Książnica Ciesz

 

Książnica Cieszyńska, inaugurując realizację projektu "Zaolzie teraz", zaprasza na spotkanie z Anielą Kupiec, urodzoną w 1920 r. zaolziańską poetką i gawędziarką. Spotkanie, zatytułowane "Komu się kłaniać, mamo?", odbędzie się o godz. 17.00 w piątek, 16 grudnia 2011 r.  w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie. Rozmowę z Anielą Kupiec moderować będzie Otylia Toboła, znana dziennikarka i publicystka, wieloletnia kierownik Redakcji Polskiej Czeskiego Radia w Ostrawie.

  

ANIELA KUPIEC

Na niekwestionowany talent Anieli Kupiec z Milerskich, poetki i narratorki z podczantoryjskiego Nydku, zwrócił uwagę już w latach trzydziestych Paweł Kubisz, jeden z najbardziej niepokornych poetów cieszyńskich. W tym czasie jednak kilkunastoletnia wówczas dziewczyna (ur. 1920) pisała, jak powie po latach, dla samej siebie. Większość wolnego czasu zajmowała jej praca społeczna, śpiewanie w miejscowym chórze, który prowadził jej późniejszy mąż, a po II wojnie światowej reżyserowanie przedstawień teatralnych w prawie pięćdziesięcioosobowym zespole nydeckiego koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. I tak nieprzeciętny talent pisarski Anieli Kupiec odkrył dopiero czterdzieści lat później wybitny badacz kultury, folkloru i języka Śląska Cieszyńskiego Karol Daniel Kadłubiec, który zachęcił ją do pisania i drukowania nie tylko utworów poetyckich, ale też prozatorskich. W 1981 r. wraz z Ewą Milerską z Nydku i Anną Filipek z Łomnej wydaje zbiorek poetycki Korzenie. W siedem lat później pojawia się jej samodzielny zbiór poezji Malinowy świat. Uczestniczy w działalności trzynieckiej Grupy Literackiej ?63, a jej wiersz Karkoszka zaskakuje swą poetyką jury konkursu. ?Zauważono w niej pomost między czasami Kochanowskiego a współczesnymi, który dzięki gwarze i światowi w niej zawartemu jeszcze na Zaolziu istnieje?, napisał w przedmowie do jednej z jej książek profesor Kadłubiec. W 1997 r. pojawił się zbiór opowiadań gwarowych Połotane żywobyci. Ukoronowaniem jej dokonań staje się wydany aż w dwu nakładach obszerny wybór jej twórczości Po naszymu, pieszo i na skrzydłach. Kupcowa jest świetną gawędziarką, a ród Milerskich, z którego wywodzi się wielu znamienitych Zaolzian, sięga co najmniej do 1677 roku.

(Otylia Toboła)

Logotypy_zbiorczo 


 

Zaproszenie na spotkanie z Anielą Kupiec -  Zaprosznie na spotkanie z Aniel Kupiec.pdf
Aniela Kupiec -  Aniela Kupiec.pdf
Zaolzie - teraz. Streszczenie projektu -  Zaolzie teraz - streszczenie.pdf

powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn