Aktualności

 

Spotkanie promocyjne w Książnicy Cieszyńskiej 12.12.2011

Pojawiła się nowa książka o historii Zaolzia, wydana w ramach ponadgranicznej serii ?Bibliotheca Tessinensis". Tym razem chodzi o książkę czeskiego historyka, pracownika Instytutu Historycznego Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Jiřego Friedla: ?Polityka państwa wobec mniejszości polskiej na Zaolziu w latach 1945-1949". Wieczór promocyjny nowej publikacji odbył się w piątek 9.12.2011 wieczorem w Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie.
Książkę wspólnie z Instytutem Historycznym AN RC wydały Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w RC oraz Książnica Cieszyńska. Autor piątego już tomu serii, czeski historyk Jiří Friedl, wydał już wcześniej w ramach projektu ?Bibliotheca Tessinensis" książkę ?Zaolzie w świetle szyfrogramów polskiej placówki dyplomatycznej w Pradze oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie 1945-1949").

 

- Do tej książki zabrałem się tuż po wydaniu publikacji o polskich szyfrogramach - powiedział w Książnicy Friedl. - A to dlatego, że w recenzjach prasowych przeczytałem, że warto by wydać podobne materiały źródłowe ze strony czeskiej czy czechosłowackiej. Ale takich szyfrogramów w Pradze nie było, gdyż Czechosłowacja nie traktowała kwestii Zaolzia jako sprawy międzynarodowej. Natomiast uważam, że warto było przedstawić na podstawie wybranych dokumentów, jaka była polityka państwa czechosłowackiego wobec mniejszości polskiej w latach 1945-49, a także jaki był stosunek urzędów do Polaków mieszkających na Zaolziu - podkreślił Friedl.
W spotkaniu promocyjnym, które prowadził prezes Kongresu, Józef Szymeczek, wzięli też m.in. udział recenzenci najnowszego tomu, historycy: prof. Mečislav Borák i dr Krzysztof Nowak.

 

Warto dodać, że wieczór promocyjny książki Jiřego Friedla umilił występ gimnazjalnej kapeli ludowej ?Zorómbek", działającej w ramach Polskiego Towarzystwa Artystycznego ?Ars Musica". Zabrzmiały nie tylko trzy utwory ludowe, ale także trzy zaolziańskie kolędy.

 

Źródlo: www.glosludu.cz

powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn