Aktualności

 

Szansa, z której powinniśmy skorzystać

Władze Republiki Czeskiej oraz Polski podpisały zgodę na przystąpienie do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020. W najbliższych tygodniach projekt ma zatwierdzić Unia Europejska. Do podziału jest 226 milionów euro.

Organizacje i instytucje w Euroeregionie Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko już planują kolejne projekty, które będą mogły zrealizować w ramach tych funduszy. Hojnie korzystają z tej możliwości także polskie organizacje w naszym regionie.
– Od początku uczestniczymy w projektach euroregionu,w tej chwili jesteśmy partnerami w kilku projektach. Przeżyliśmy już wiele: zarówno w tym dobrym, jak i w tym złym znaczeniu, ponieważ przekonaliśmy się, że często w tej polityce finansowej nie uwzględnia się spraw merytorycznych, ale zwraca uwagę na poprawność polityczną – powiedział w imieniu Kongresu Polaków w RC jego prezes, Józef Szymeczek.
Jak jednak dodał, projekty współpracy transgranicznej to szansa, z której na pewno powinny korzystać polskie organizacje. – Dla naszych organizacji od początku tej współpracy nie stanowiło problemu szukanie partnerów po polskiej stronie, przeciwnie: często ta współpraca jest bardzo naturalna lub jest kontynuacją partnerstwa, które trwało już wcześniej – uważa Szymeczek. Jak dodał, również inne podmioty w bardzo naturalny sposób nawiązały współpracę z podobnymi organizacjami za Olzą, hojnie korzystają z możliwości finansowania ponadgranicznych projektów także gminy, a jednym z efektów jest to, że mieszkańcy czeskich miejscowości lepiej poznają polską kulturę i polskie realia.
Wspólne projekty realizowały już nie tylko Cieszyn i Czeski Cieszyn, ale też Gródek i Skoczów, Bystrzyca i Brenna, Bogumin i Krzyżanowice, Piotrowice i Godów, czy Herczawa i Istebna. Z Funduszu Mikroprojektów korzystają wszelkiego typu organizacje i jednostki, a także kościoły, czy szkoły. O możliwościach finansowania transgranicznych inicjatyw wiedzą też bardzo dobrze na przykład Miejscowe Koła PZKO. Już wiele z nich dzięki ponadgranicznej współpracy zorganizowało wspólne projekty, imprezy, ale również inwestycje w swoich domach PZKO.

Elżbieta Przyczko
powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn