Aktualności

 

Wybory w polu zainteresowania

Zbliżające się wybory komunalne oraz Zielona Szkoła nad Bałtykiem zdominowały czwartkowe obrady Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków. Posiedzenie, które odbyło się w siedzibie Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie, prowadziła pod nieobecność przewodniczącego Rady Przedstawicieli, Stanisława Folwarcznego, Małgorzata Rakowska.
 
 
 

W związku z wyborami do samorządów gminnych, które odbędą się 10-11 października br., Rakowska przypomniała, że obecnie w 31 miejscowościach na Zaolziu istnieją komisje ds. mniejszości narodowych. Aby polską mniejszość reprezentowały w nich osoby, które są w stanie skutecznie bronić interesów polskiej mniejszości, Kongres Polaków postanowił zwrócić się do pełnomocników gminnych o zaproponowanie konkretnych osób i przesłanie ich nazwisk do Kancelarii Kongresów Polaków.
– Swojego kandydata do komisji ds. mniejszości narodowych należy zgłosić jeszcze przed wyborami, żeby zaraz po wyborach Kongres Polaków mógł delegować tę osobę do komisji w danej gminie – wyjaśnił prawnik Dariusz Branny.
Jak dalej podkreślił, ustawa nie daje jednak możliwości Kongresowi Polaków, czy innym polskim organizacjom delegowania „swoich” ludzi do gminnych komisji kultury, czy szkolnictwa. Na razie Kongres Polaków nie podjął też decyzji o udzielaniu poparcia konkretnym osobom lub partiom i nie przewiduje, że coś takiego nastąpi.
Uczestnicy czwartkowej sesji Rady Przedstawicieli wysłuchali również wyczerpującej relacji z pierwszego turnusu Zielonej Szkoły klas 7. polskich szkół podstawowych w Chłapowie nad Bałtykiem, w którym wzięło udział 80 dzieci. Kierowniczka turnusu, Marta Roszka, szczegółowo opowiedziała o realizowanym tam programie oraz wyraziła podziękowania organizatorowi, Kongresowi Polaków, dzięki którego zabiegom uczniowie płacą za wyjazd tylko 3500 koron zamiast pokrywać rzeczywisty koszt 8 tys. koron, oraz kadrze nauczycielskiej.
Termin kolejnej sesji Rady Przedstawicieli został ustalony na czwartek 4 grudnia br.

Beata Schönwald
powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn