Aktualności

 

Konferencja „Polonia dla Polski w demokratycznym 25-leciu”

10 listopada br. w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się konferencja „Polonia dla Polski w demokratycznym 25-leciu”, zorganizowana przez Europejską Unię Wspólnot Polonijnych (EUWP) przy współpracy z Kancelarią Senatu RP i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” (SWP). Inicjatorem konferencji była Prezydent EUWP, Helena Miziniak, a decyzję o jej organizacji podjęła Rada Prezesów EUWP, która odbyła się w Wilnie, w grudniu ub. roku. W konferencji udział wzięli przedstawiciele organizacji członkowskich EUWP z 26 państw europejskich, reprezentanci Rady Krajowej, Zarządu Krajowego i oddziałów SWP oraz liczni zaproszeni goście z kraju i z zagranicy, łącznie, blisko 120 uczestników.

Konferencję zaszczycili swą obecnością: Marszałek Senatu RP - Bogdan Borusewicz, Prymas Polski - abp Wojciech Polak, Wiceminister Spraw Zagranicznych - Tomasz Orłowski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” - Longin Komołowski, były Marszałek Senatu RP - Longin Pastusiak, Szef Kancelarii Senatu RP - Min. Ewa Polkowska, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej - bp Wiesław Lechowicz, Przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą - Andrzej Person, Zastępca Przewodniczącego Senackiej Komisji - Barbara Borys-Damięcka, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą - Joanna Fabisiak, Zastępca Dyrektora Dep. Konsularnego MSZ - Jarosław Łasiński, Zastępca Dyrektora Dep. Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ - Wojciech Tyciński, Dyrektor TVP „Polonia” - Łukasz Kardas i wielu innych. Przybyli również goście spoza Europy, reprezentanci Rady Polonii Świata (RPŚ), Kongresu Polonii Amerykańskiej (KPA) i Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK).

Na konferencję nadesłano 22 referaty przedstawiające ogromną działalność dla Polski, w minionym 25-leciu Polonii i 
Polaków za granicą w zakresie:
Pomocy organizowanej przez duszpasterstwo polonijne;
Pomocy przy katastrofach ekologicznych;
Pomocy charytatywnej dla instytucji i organizacji polskich;
Pomocy indywidualnej;
Promocji polskiej kultury i nauki;
Promocji polskich osiągnięć gospodarczych i politycznych;
Osiągnięć oświaty polonijnej w walce o tożsamość narodową młodego pokolenia;
Działań w obronie dobrego imienia Polski i Polaków. 

Konferencję przygotował i sześciogodzinnym obradom przewodniczył Tadeusz Adam Pilat – prezydent honorowy EUWP. Prezydent EUWP, Helena Miziniak powitała wszystkich uczestników i zaproszonych gości, a konferencję zainaugurował Marszałek Senatu RP, Bogdan Borusewicz. Głos zabrali również, Ks. Prymas Wojciech Polak, Minister Tomasz Orłowski, poseł Joanna Fabisiak oraz prezes RPŚ, Jan Cytowski i prezes KPK Teresa Berezowski.
Po lunchu, odbyła się część merytoryczna, zainaugurowana obszernym referatem przez Prezydent Helenę Miziniak. W
dwóch blokach tematycznych i panelach dyskusyjnych moderowanych przez Tadeusza Pilata wystąpiło 22 uczestników. 

Rada Prezesów EUWP, z inicjatywy Prezydent Heleny Miziniak, podjęła w 2013 r. decyzję o ufundowaniu, ze środków zebranych w czasie obchodów „Dnia Papieskiego” stypendium EUWP. Organizacje członkowskie EUWP zebrały na ten cel pokaźną kwotę i podczas konferencji odbyła się uroczystość przekazania przez inicjatorkę czeku na 10 000 Euro, księdzu Janowi Drobowi, przewodniczącemu Fundacji " Dzieło Nowego Tysiąclecia".
 
Konferencja ukazała ogromny wkład Polonii i Polaków za granicą w zakresie pomocy dla kraju i promocji spraw dla Polski najważniejszych. Jest to z pewnością pierwszy krok na drodze do opracowania pełnej dokumentacji tej wielkiej i pięknej działalności na rzecz Polski. Konferencję zakończyło przyjęcie jednogłośnie przez aklamację „Deklaracji końcowej konferencji”.powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn