Aktualności

 

„Ondraszek” dla Mariana Steffka

W stylowych wnętrzach Cafe Muzeum w Cieszynie odbył się w sobotni wieczór trzynasty już Wieczór Ondraszkowy, czyli uroczystość wręczenia „Ondraszków”. Jedną z nagród przyznawanych przez Koło nr 6 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej otrzymał Marian Steffek, kierownik Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków w RC.

– Nagroda przyznawana przez nasze Koło ma charakter ludowy i podkreśla to, co nas łączy po obu stronach Olzy – powiedział podczas gali prezes Koła nr 6 MZC, Józef Swakoń.
Za pielęgnowanie tradycji muzyki i pieśni regionalnej oraz pracę pedagogiczno-wychowawczą i instruktorską wśród dzieci i młodzieży Śląska Cieszyńskiego „Ondraszkami” uhonorowano: Monikę Wałach-Kaczmarzyk z Jaworzynki i Krystynę Mruzek z Jabłonkowa. Natomiast za wskrzeszanie, utrwalanie i udokumentowanie w publikacjach wśród społeczności polskiej po obu stronach Olzy pamięci o Zaolziu wyróżniono publicystę i literata Jarosława Jot-Drużyckiego z Warszawy oraz Mariana Steffka z Trzyńca, kierownika Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków.
– Ta nagroda to dla mnie ogromny zaszczyt. Uświadomiłem sobie – i bardzo mnie to ucieszyło, że także na prawym brzegu Olzy ludzie dostrzegają pracę Ośrodka Dokumentacyjnego, którego celem jest gromadzenie i opracowywanie zbiorów dokumentujących życie społeczne i kulturalne polskiej mniejszości w Republice Czeskiej. Zaszczytem jest też znalezienie się w tak zacnym gronie laureatów „Ondraszków”, do których należy, na przykład, poetka Aniela Kupiec i wiele innych zasłużonych osób z obu stron Olzy. Ta nagroda na pewno motywuje i zobowiązuje do dalszej pracy. Przygotowuję zaś teraz dwie wystawy: pierwszą dla Miejscowego Koła PZKO w Jabłonkowie – o pobycie przed 100 laty w tym mieście polskich legionistów, drugą zaś na jubileusz 15-lecia działającego w ramach „Beskidu Śląskiego” Klubu 99 – powiedział Marian Steffek.

powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn