Aktualności

 

Finał „Tacy Jesteśmy”

Chór Żeński „Melodia” oraz Marian Siedlaczek zostali laureatami tegorocznego konkursu Kongresu Polaków „Tacy Jesteśmy”. Czeki zwycięzcom wręczył podczas uroczystej gali, która odbyła się w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie Józef Szymeczek, prezes Kongresu Polaków.
 
Działająca przy Miejscowym Kole PZKO w Nawsiu „Melodia” otrzymała nagrodę publiczności, prezesa Zaolziańskiego Towarzystwa Fotograficznego doceniła kapituła konkursowa.Dodajmy, że projekt wsparły finansowo Ministerstwo Kultury RC, województwo morawsko-śląskie, miasto Czeski Cieszyn oraz Konsulat Generalny RP w Ostrawie. Partnerem prasowym „Tacy Jesteśmy” był tradycyjnie „Głos Ludu”.

powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn