Aktualności

 

Krok w dobrym kierunku

Przedstawiciele polityki komunalnej polskiej narodowości, pełnomocnicy gminni Kongresu Polaków oraz członkowie gminnych komitetów ds. mniejszości narodowych będą się uczyć, jak sprawnie „poruszać się” w polityce lokalnej. – Podobne szkolenie prowadzone przez najlepszych fachowców świata polityczno-medialnego odbyło się już na Litwie i spotkało się z ogromną aprobatą – poinformował na czwartkowej, ostatniej w tym roku sesji Rady Przedstawicieli, prezes Kongresu Polaków, Józef Szymeczek.
 
Chociaż propozycja zorganizowania szkolenia dla Polaków zaangażowanych w gminnych samorządach, która została złożona Kongresowi Polaków przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, zabrzmiała dopiero w ostatnim punkcie obrad, stanowiła logiczne nawiązanie do wcześniej poruszanych tematów. Jednym z nich było bowiem podsumowanie jesiennych wyborów komunalnych, które, jak zaznaczył przewodniczący Rady Przedstawicieli, Stanisław Folwarczny, wypadły dla polskiej mniejszości pomyślnie. W czterech gminach – Bystrzycy, Wędryni, Milikowie i Olbrachcicach są nowi polscy wójtowie, a również Czeski Cieszyn ma nową wiceburmistrz polskiej narodowości. Jak zauważył Folwarczny, zwłaszcza w mniejszych gminach ważną rolę w wyborach komunalnych odegrał Ruch Polityczny „Wspólnota-Coexistentia”. Chociaż większość pełnomocników gminnych uczestniczących w czwartkowych obradach potwierdziła nie budzące większych zastrzeżeń konstytuowanie się komitetów ds. mniejszości narodowych, Melchior Sikora zwrócił uwagę na problem Karwiny. Jego nominacja, zgłoszona przez Kongres Polaków zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, została bowiem przez tamtejszy samorząd odrzucona.
Drugim nośnym tematem sesji były sprawy dotyczące „Głosu Ludu” oraz ogólnie polskich mediów. W grudniu tradycyjnie odbywa się bowiem przetarg publiczny na druk i dystrybucję pisma na kolejny rok. W tym celu Rada Przedstawicieli uchwaliła nazwiska dwóch osób, które będą ją reprezentować podczas otwierania kopert firm uczestniczących w przetargu. Będą to Paweł Wania i Beata Schönwald.
Rada Przedstawicieli zapoznała się również z przyszłorocznymi zmianami, jakie zostaną przeprowadzone w „Głosie Ludu”. Jak poinformował redaktor naczelny gazety, Tomasz Wolff, począwszy od 2015 roku czwartkowe wydanie „Głosu Ludu” będzie poszerzone o magazyn polskich programów telewizyjnych. – W tym samym wydaniu zostanie zamieszczony również całotygodniowy program czeskich stacji telewizyjnych, w związku z czym wtorkowe i sobotnie wydanie będzie wolne od telewizji. Cena pozostanie prawdopodobnie bez zmian – zapowiedział Wolff.
Pomysł spotkał się z ogólną aprobatą. – Polski program to jest akurat to, czego nam trzeba – skomentowała Helena Legowicz, a prowadzący obrady Folwarczny określił działania „Głosu Ludu” jako „krok w dobrym kierunku”.
Z przyszłością polskich mediów na Zaolziu wiąże się również nominacja nowego przedstawiciela polskiej mniejszości w komisji dotacyjnej ds. mediów mniejszościowych Ministerstwa Kultury. Zastąpi on Adama Krumnikla, którego kadencja w przyszłym roku dobiegnie końca. W związku z tym Kongres Polaków zwrócił się do Zarządu Głównego PZKO o zaproponowanie swojego kandydata. Jak poinformował zebranych Leszek Richter, ZG PZKO polecił na to miejsce Izabelę Kraus-Żur, długoletnią redaktor „Hutnika”, która – jak powiedział – „zna się na rzeczy i wie, jak działają zaolziańskie media”. Z uwagi na to, że chodzi na razie o jedynego kandydata, a Rada Kongresu Polaków jak na razie nie zgłosiła żadnej innej propozycji, ostateczne rozpatrzenie nominacji do komisji dotacyjnej przesunięto na kolejną sesję. 
Rada Przedstawicieli przyjęła w czwartek kilka uchwał. Jedna z nich dotyczyła przyjęcia do Kongresu Polaków nowej organizacji „Zaolzie potrafi”, na której czele stoi znana z organizacji popularnych talk show Izabela Wałaska. Oprócz tego Rada Przedstawicieli zobowiązała Radę Nadzorczą do przedstawienia na kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się 19 lutego 2015 r., sprawozdania ze swojej dotychczasowej działalności. Na tym samym posiedzeniu swoje sprawozdanie za 2013 rok przedstawi również Rada Kongresu Polaków. (sch)  

powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn