Aktualności

 

Ukazał się wybór pism i dokumentów dotyczących Leopolda Jana Szersznika

W poniedziałek, 19 stycznia, w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbyła się prezentacja nowego tomu serii „Bibliotheca Tessinensis” zatytułowanego „Malo invidiam quam misericordiam. Wybór pism i dokumentów dotyczących Leopolda Jana Szersznika”. Wzięli w niej udział autorzy edycji prof. Janusz Spyra i dr Grzegorz Chromik oraz recenzent tomu prof. Dan Gawrecki.

„Bibliotheca Tessinensis” jest wydawniczą serią źródłową, mającą na celu upowszechnianie nieznanych lub trudnodostępnych źródeł historycznych odnoszących się do przeszłości Śląska Cieszyńskiego, od średniowiecza po czasy najnowsze, a ponadto źródeł o znaczeniu uniwersalnym, przechowywanych na terenie Śląska Cieszyńskiego i stanowiących trwały składnik dziedzictwa piśmienniczego regionu.
„Bibliotheca Tessinensis" ukazuje się od 2004 r., w dwóch podseriach, z których jedną – zatytułowaną „Series Polonica” – wydaje Książnica Cieszyńska, a drugą - zatytułowaną „Series Bohemica” – Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. 
Zaprezentowany w poniedziałek tom obejmuje źródła – w zdecydowanej w większości niepublikowane dotąd – dotyczące biografii oraz dorobku ks. Leopolda Jana Szersznika. Znalazły się wśród nich materiały o charakterze ściśle biograficznym, w tym m.in. autobiografia ex-jezuity, testament, prywatna korespondencja oraz pisma urzędowe w głównej mierze odnoszące się do starań mających na celu założenie biblioteki i muzeum. Drugą istotną część edycji zajmują pozostawione przez cieszyńskiego prefekta opracowania naukowe, a także wszelkiego rodzaju materiały warsztatowe, notatki z prowadzonych obserwacji czy projekty planowanych badań.

powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn