Aktualności

 

Spotkanie z Europejską Komisją Monitorującą Rady Europy

W środę, 25 lutego, w czeskocieszyńskiej siedzibie Kongresu Polaków w RC przy ul. Komeńskiego 4 zaplanowano spotkanie z reprezentantami Europejskiej Komisji Monitorującej Rady Europy. Tematem będzie stosowanie w praktyce zasad Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych.

Europejska karta jezykowa obowiązuje w Republice Czeskiej od marca 2007 r. Dotyczy ochrony języka polskiego w szkolnictwie, władzach sądowniczych, adminstracyjnych i służbach publicznych, mediach, działaności kulturalnej i obiektach kultury, życiu gospodarczym i społecznym czy wymianie transgranicznej. – Z chwilą przyjęcia karty językowej Republika Czeska zobowiazała się umożliwić Radzie Europy prowadzenie cyklicznego nonitoringu dotyczącego realizacji zapisów karty i właśnie taki monitoring nastąpi na środowym spotkaniu w siedzibie Kongresu – mówi Józef Szymeczek, prezes Kongresu Polaków w RC.
Dodaje, że na spotkanie zostaną zaproszeni Polacy z różnych środowisk. Wszyscy będą mogli się wypowiedzieć w dziedzinach, które reprezentują. Środowe spotkanie odbędzie się w godz. 9.00 – 11.00. Rozmowy prowadzone będą w języku angielskim, z kolei wystąpienia zaplanowano w języku czeskim i polskim. Wszystkie tłumaczone będą przez profesjonalnego tłumacza.

powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn