Aktualności

 

Gotowi do rozmów

Janusz Konieczny pochodzący z Wędryni, a mieszkający obecnie w Pradze będzie prawdopodobnie bronił interesów polskiej prasy mniejszościowej w komisji dotacyjnej ds. mediów mniejszościowych przy czeskim Ministerstwie Kultury. W czwartek Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków w RC uchwaliła jego nominację. Teraz będzie czekać na akceptację ministra.

Rada Przedstawicieli wybierała z dwu kandydatów. Pierwszym była redaktor „Hutnika”, Izabela Kraus Żur, której kandydaturę zgłosił Zarząd Główny PZKO już na poprzedniej sesji. Większość obecnych opowiedziała się jednak za Koniecznym jako człowiekiem „młodym, uczciwym, gorącym patriotą znającym wielu wpływowych ludzi w czeskich ministerstwach oraz nieuwikłanym w zaolziańskie kłótnie”. Konieczny ma zastąpić w komisji dotacyjnej Adama Krumnikla, którego kadencja wygaśnie w tym roku.
Czwartkowa sesja odbywała się jednak głównie pod znakiem sprawozdań. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz ze sprawozdaniem rocznym Kongresu Polaków w RC za 2013 rok. Ważną informacją dla przedstawicieli organizacji mających biura i siedziby w budynku Kongresu Polaków była też wiadomość o planowanej wymianie okien w całym obiekcie, która ma rozpocząć się pod koniec marca. W związku z tym zabrzmiał apel o odpowiednie przygotowanie pomieszczeń do remontu.
Rada Przedstawicieli zaakceptowała ponadto skład 5-osobowej delegacji zaproponowany przez prezesa Kongresu Polaków, Józefa Szymeczka. Osoby te wezmą udział we wspólnym posiedzeniu z przedstawicielami Zarządu Głównego PZKO. Spotkanie ma być poświęcone propozycjom zmian statutowych, które znajdą później swój wyraz w określeniu klucza do wyboru delegatów na przyszłoroczne Zgromadzenie Ogólne, organizacji sejmików, wspólnym postępowaniu m.in. w projektach promujących język polski czy kostiumerii PZKO. – Ważne jest, żeby rozmawiać z sobą przy stole, a nie warczeć na siebie na łamach prasy – podkreślił Szymeczek potrzebę wspólnego spotkania oraz rzeczowej dyskusji.
Kolejna sesja Rady Przedstawicieli odbędzie się 11 czerwca br.

powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn