Aktualności

 

Ukazał się trzeci tom „Leksykonu Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej”

Do rąk czytelników trafił właśnie trzeci tom „Leksykonu Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej”. Promocja najnowszego wydawnictwa, które ukazało się nakładem Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, odbyła się w środę, 18 marca, w siedzibie Kongresu Polaków w RC.

W skromnej uroczystości wziął udział Józef Szymeczek, prezes Kongresu Polaków w RC, a także autorzy „Leksykonu” prof. Zenon Jasiński oraz prof. Bogdan Cimała. – Naszą główną intencją było, by w ramach tego wydawnictwa przedstawić kompletne i uporządkowane informacje dające jak najpełniejszy obraz życia Polaków w Republice Czeskiej i Słowackiej – mówił prof. Jasiński. – Każdemu z trzech tomów staraliśmy się nadać szczególny charakter, poświęcając sporo miejsca wybranej grupie i wybranym problemom. I tak najnowszy tom „Leksykonu” w bardzo szerokim zakresie prezentuje dorobek lekarzy wywodzących się z Zaolzia. Pokazujemy w nim także wielu inżynierów ze Śląska Cieszyńskiego. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak duża to grupa. Ponadto staramy się odrobić to, za co krytykowano nas po opublikowaniu drugiego tomu „Leksykonu”, czyli tym razem sporo piszemy także o Polakach żyjących na Słowacji – mówił naukowiec.
Prof. Jasiński dodał przy tym, że zgodnie z początkowymi założeniami trzeci tom „Leksykonu” miał być ostatnim, zamykającym wydawnictwo. – W trakcie kompletowania materiału doszliśmy jednak do wniosku, że ten zgromadzony przekroczył już ramy wydawnictwa zaplanowanego na około 500 stron. Z przydzielonych środków wygospodarowaliśmy zatem fundusze potrzebne do druku kolejnego, czwartego tomu, który ukaże się najprawdopodobniej w czerwcu tego roku – zapowiedział naukowiec.


powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn