Aktualności

 

O Zgromadzeniu Ogólnym i sejmikach

Na ostatnim w tym roku posiedzeniu zebrali się w poniedziałek członkowie Rady Kongresu Polaków. Obrady zdominował temat kwietniowego Zgromadzenia Ogólnego KP oraz poprzedzających je sejmików gminnych.

XII Zgromadzenie Ogólne odbędzie się w sobotę, 23 kwietnia w ośrodku kultury „Strzelnica w Czeskim Cieszynie. Natomiast pierwsze sejmiki gminne, na których m.in. zostaną wybrani delegaci na ZO KP, ruszą w styczniu. – Omawialiśmy wszystkie związane z tym wydarzeniem praktyczne sprawy: promocji sejmików i materiałów, które trafią pod obrady sejmików oraz Zgromadzenia. Jednym z tych ostatnich będzie program „Wizja 2035”. – Ustaliliśmy, że będzie on w styczniu w częściach publikowany w „Głosie Ludu”, a zostanie też wydany w formie broszurki. Liczymy na to, że dzięki temu materiałowi ruszy dyskusja na temat przyszłości nasze polskiego społeczeństwa w RC – mówi Józef Szymeczek, prezes Rady Kongresu Polaków w RC.
Oprócz „Wizji 2035” na sejmikach omawiane będą również tematy, którymi Kongres zajmował się w kończącej się XI kadencji. – Przedstawią je członkowie Rady KP, którzy będą wyjeżdżać do poszczególnych gmin, m.in. po to, by na sejmikach zapoznać się z problemami, które nurtują Polaków mieszkających w danej wiosce lub mieście. Przedsejmikowa jeszcze dyskusja ukazuje już też potrzebę zastanowienia się nad innymi ważnymi sprawami, jak chociażby potrzeba założenia muzeum Polaków na Zaolziu czy znalezienia nowych liderów naszej polskiej społeczności. To zresztą wypływa również ze wspomnianej „Wizji 2035”. A takich tematów wypłynie jeszcze na sejmikach i później na Zgromadzeniu Ogólnym sporo. Trzeba będzie się też zastanowić nad sprawami personalnymi, bo przecież w kwietniu wybierzemy nowe władze Kongresu, zadecydujemy o tym, kto będzie Polaków żyjących w RC godnie reprezentował przez kolejne cztery lata. I to jest zadanie nie tylko Zgromadzenia, ale przede wszystkim sejmików – podkreśla prezes Kongresu. 
Dodaje, że 7 stycznia w siedzibie Kongresu odbędzie się szkolenie wszystkich pełnomocników gminnych, na barkach których spoczywać będzie przygotowanie spotkań w każdej miejscowości Zaolzia, a także w Pradze i Brnie.
Na grudniowym posiedzeniu Rady Kongresu oceniono też jesienne imprezy Kongresu, m.in. obchody jubileuszu „Głosu Ludu”, spotkania promocyjne najnowszych publikacji czy koncertu galowego „Tacy Jesteśmy 2015”. – Zwłaszcza ta ostatnia impreza zasługuje na specjalne wyróżnienie. To było prawdziwe święto rodzinne Zaolzia – stwierdza prezes Szymeczek.

powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn