Aktualności

 

Mariusz Wałach nowym prezesem Kongresu Polaków

Po czternastu latach rządów Józefa Szymeczka Kongres Polaków w RC ma nowego prezesa. Został nim prywatny przedsiębiorca Mariusz Wałach z Bystrzycy, w ub. kadencji członek Rady Kongresu Polaków. Taki finał miało XII Zgromadzenie Ogólne, które odbyło się w sobotę w czeskocieszyńskim ośrodku kultury „Strzelnica” z udziałem 153 delegatów z Zaolzia, Ostrawy, Brna i Pragi.O wyborze Wałacha na prezesa Kongresu Polaków, Tomasza Pustówki na jego pierwszego wiceprezesa oraz Józefa Szymeczka na drugiego wiceprezesa zadecydowała nowo wybrana Rada Kongresu Polaków. W jej skład weszli ponadto: Andrzej Bizoń, Danuta Branna, Dariusz Branny, Małgorzata Rakowska, Andrzej Suchanek i Mariusz Zawadzki. Większość z nich zasiadała w Radzie również w poprzedniej lub poprzednich, bardziej lub mniej odległych, kadencjach. Za zupełnie nową twarz w Radzie Kongresu można uznać tylko wiceprezesa Zarządu Głównego PZKO, Andrzeja Suchanka.

powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn