Aktualności

 

Józef Szymeczek dyrektorem instytutu

Dr Józef Szymeczek, wykładowca na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Ostrawskiego, a do niedawna prezes Kongresu Polaków w RC, objął funkcję dyrektora ostrawskiego Instytutu ds. Badań Tożsamości Europejskiej. Kierowanie tej placówki zostało powierzone Szymeczkowi 1 maja.

Instytut ds. Badań Tożsamości Europejskiej działa przy Uniwersytecie Ostrawskim w ramach Wydziału Pedagogicznego. Na co dzień zajmuje się naukową analizą regionów przygranicznych Republiki Czeskiej, prowadząc badania w różnych miejscach kraju. Zatrudnieni w nim naukowcy odwiedzali także Zaolzie, czego efektem były ich prace na temat mniejszości polskiej. 
– Cieszy mnie fakt, iż mogę kierować instytutem, ponieważ w nowej pracy z pewnością będę mógł wykorzystać doświadczenia zdobyte w trakcie wieloletniego kierowania Kongresem Polaków w RC. I nie mam na myśli jedynie wiedzy o polskiej mniejszości narodowej w Czechach, ale także europejskie kontakty, jakie nawiązałem w trakcie kilkunastu lat mojej pracy. Myślę, że pracodawca przy wyborze mojej osoby kierował się m.in. tymi względami – mówi Józef Szymeczek.

powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn