Aktualności

 

Naukowy prezent pod choinkę

13 grudnia do sprzedaży trafiła monografia „Płyniesz Olzo”. Najnowsza książka autorstwa prof. Daniela Kadłubca jest dostępna m.in. w czeskocieszyńskiej księgarni państwa Wirthów. Jej promocja odbędzie się na natomiast poniedziałek, 19 grudnia o godz. 17.00, w siedzibie Kongresu Polaków w RC.

Najnowsza książka prof. Kadłubca ukazała się staraniem Kongres Polaków w RC, który zrealizował wydawniczy projekt we współpracy z Katedrą Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego. Obszerna i kompleksowa monografia cieszyńskiej kultury ludowej zawiera wszystkie podstawowe działy tak kultury duchowej, jak i materialnej, a także sztuki ludowej. Na jej kartach znajdziemy opowiadania, pieśni, przysłowia, tańce, obrzędy i zwyczaje, folklor dziecięcy, także dzieje folklorystyki cieszyńskiej i pisarstwa ludowego. Zamieszczone zostały w niej również przykłady architektury, rzemiosła ludowego, pożywienia, meblarstwa, strojów ludowych, malarstwa, rzeźby w drewnie czy zdobnictwa. Praca ilustrowana jest ponadto wielu unikatowymi zdjęciami, stanowiącymi jej cenne uzupełnienie. 
– To naprawdę wielkie dzieło, a jego wydanie było i czasochłonne i kosztowne – mówi Józef Szymeczek, wiceprezes Kongresu Polaków w RC i zarazem koordynator projektu. Przypomina on jednocześnie, że po raz pierwszy monografia „Płyniesz Olzo” autorstwa prof. Kadłubca ukazała się w dwóch tomach już na początku lat 70. XX wieku. Od pewnego czasu pojawiały się jednak głosy, by tę kultową dziś pozycję wydać ponownie. Sugestie trafiły na podatny grunt, toteż Kongres Polaków w RC postanowił zająć się jej reedycją, wspierany przez Konsulat Generalny RP w Ostawie.
Monografia „Płyniesz Olzo” ukazała się w nakładzie 1500 egzemplarzy i właśnie szykuje się jej intensywna promocja. – Zarezerwowaliśmy pierwsze terminy i na przykład spotkanie promocyjne w Wiśle odbędzie się 12 stycznia. Kolejne tego typu wydarzenia planujemy w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej, w Domu Narodowym w Cieszynie, w Zebrzydowicach i Strumieniu. Książkę będziemy prezentować w wielu miejscach po drugiej stronie Olzy, ponieważ dotyczy ona całego Śląska Cieszyńskiego. Nasza monografia nie bierze pod uwagę granicy państwowej, ale porusza się w ramach granic kulturowych, a pod tym względem Śląsk Cieszyński tworzy całość bez względu, czy żyjemy na prawym czy lewym brzegu Olzy – stwierdza prof. Kadłubiec.
Promocja „Płyniesz Olzą” nie odgraniczy się jedynie do naszego regionu. – Chcemy bowiem, by ta książka trafiła nie tylko do wszystkich znaczących bibliotek na Zaolziu ale także w Polsce. Planujemy więc jej prezentację we Wrocławiu, Warszawie, Toruniu i Gdańsku. W ten sposób kulturę Zaolzia i Śląska Cieszyńskiego chcemy pokazywać nad Wisłą – dodaje Józef Szymeczek.

powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn