Aktualności

 

Zaprezentowali „Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918-1920)”

W czeskocieszyńskiej siedzibie Kongresu Polaków w RC odbyła się prezentacja „Protokołów posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918-1920)”. – Ta cenna publikacja ukazała się w ramach serii „Bibliotheca Tessinensis”, która od wielu lat wzbogaca wiedzę naukową w naszym regionie. Dość powiedzieć, że to już ósmy tom tej serii – mówił Józef Szymeczek, wiceprezes Kongresu Polaków w RC pełniący rolę gospodarza wieczoru.


Przypomniał on jednocześnie, że o działalności Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego powstało do tej pory kilka prac, ale ich autorzy nie znali publikowanego właśnie źródła. – Zostało ono bowiem odkryte dopiero na początku lat 90. XX wieku, o czym będzie dziś jeszcze mowa. Prezentujemy dzieło bardzo ważne dla polskiej państwowości, przedstawiające działalność cieszyńskiej Rady Narodowej, która była jedną z pierwszych komórek państwowości polskiej na pozaborowych ziemiach – mówił Józef Szymeczek.
Gośćmi promocyjnego spotkania byli również Krzysztof Szelong, dyrektor Książnicy Cieszyńskiej oraz dr Miłosz Skrzypek, współautor publikacji. Ten ostatni naukowiec odsłonił kulisy pracy nad książką. Księgi protokołów z posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego składają się z dwóch tomów. Pierwszy, zawierający 303 paginowane strony, obejmuje 76 protokołów spisanych od 19 października 1918 r. do 11 listopada 1919 r. W tomie drugim, niepaginowanym, zebrano 27 kolejnych protokołów z posiedzeń zorganizowanych od 18 listopada 1919 r. do 4 sierpnia 1920 r. W obu księgach odnaleźć można także załączniki, w większości wklejone pomiędzy karty. Najczęściej są to listy członków Rady Narodowej, projekty rezolucji czy rozporządzeń, a także wycinki prasowe itp.
– W kilku przypadkach pomiędzy kolejnymi protokołami znajdują się czyste karty, co świadczyć może, iż część protokołów pozostała tylko w brudnopisie i nie otrzymała formalnego charakteru – tłumaczył Skrzypek.
Z kolei Krzysztof Szelong zdradził, dlaczego promocja książki odbywa się w Czeskim Cieszynie, a nie w Książnicy Cieszyńskiej. – Dr Miłosz Skrzypek w słowniczku biograficznym na zakończenie publikacji wyszczególnił 43 osoby, które przewinęły się przez Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego. Spośród nich aż 26 w jakiś sposób było związanych z późniejszym Zaolziem. Ale to jeszcze nie jest zasadniczy powód. Czynnikiem najważniejszym, który sprawił, że źródło to prezentujemy w Czeskim Cieszynie, jest fakt, że to postawa ludności późniejszego Zaolzia decydowała o sile polskiego ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim. To właśnie ta ludność pozwoliła Radzie Narodowej przejąć władzę na większości tego obszaru. Poparcie karwińskich górników, trzynieckich hutników i jabłonkowskich górali pozwalało też Radzie Narodowej przez cały czas trwania konfliktu o Śląsk Cieszyński prowadzić równorzędną politykę z czynnikami rządowymi w Pradze – mówił Szelong.

powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn