Fundusz Rozwoju Zaolzia







 

Wyniki I posiedzenia Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 2.3.2017

Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 27.2.2017 roku oceniła następujących 26 nadesłanych wniosków o dofinansowanie:

1/I/2017 MK PZKO Cierlicko Kościelec - Dzień Polonii –Święto FLAGI: Piknik Patriotyczny w Domu Polskim Żwirki i Wigury w Cierlicku;
2/I/2017 PSP Hawierzów Błędowice - Dzieci bawią się i odkrywają Śląsk i Polskę - Część 1: Wycieczka krajoznawcza do źródeł Wisły;
3/I/2017 PSP Hawierzów Błędowice - Dzieci bawią się i odkrywają Śląsk i Polskę - Część 2: Wycieczka do świata bajek;
4/I/2017 PSP Hawierzów Błędowice - Dzieci bawią się i odkrywają Śląsk i Polskę - Część 3: Wycieczka krajoznawcza po brzegu Brennicy;
5/I/2017 MK PZKO Bystrzyca - Wycieczka do Warszawy, poznajmy stolicę, spotkanie z polską kulturą i historią
6/I/2017 MK PZKO Bystrzyca - Spotkanie integracyjne młodzieży szkolnej w celu zainteresowania jej pracą społeczną w PZKO
7/I/2017 MK PZKO Karwina Frysztat - Piknik rodzinny dla Zaolziaków na Dolańskim Grómie
8/I/2017 Jiří Czernek, Lesnická a krajinářská kancelář, Bystřice - Jodełka, nasze drzewo
9/I/2017 Polonus - Klub Polski w Brnie - Wyjazd edukacyjny Szkółki Języka Polskiego w Brnie w 2017r.
10/I/2017 Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w RC - Zaolzie.pl
11/I/2017 Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w RC - Obozy językowe
12/I/2017 Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w RC - Liderzy Zaolzia
13/I/2017 Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w RC - Wakacje z Dziuplą
14/I/2017 PSP im. Wisławy Szymborskiej Wędrynia - „Cudze chwalicie, swego nie znacie, poznajemy tajemnice beskidzkiej przyrody”
15/I/2017 MK PZKO Sucha Górna - Nagranie piosenek ludowych z regionu Śląska Cieszyńskiego
16/I/2017 Harcerstwo Polskie w RC - Harcerzem być
17/I/2017 PTTS "Beskid Śląski", z.s.- Film dokumentalny „Sport na Zaolziu” IV etap
18/I/2017 PTTS "Beskid Śląski", z.s. - Światowe Polonijne Igrzyska Sportowe
19/I/2017 Towarzystwo Beskidzkich Kucharzy, z.s. - Dzień OLIMPIJCZYKA
20/I/2017 Towarzystwo Beskidzkich Kucharzy, z.s. - Seminarium „Tradycje kuchni karpackiej” w ramach Festiwalu "Beskidzkie Kociołki"
21/I/2017 Zaolzie Potrafi, z.s. - 6 edycja talk show z osobistościami Zaolzia
22/I/2017 Zaolzie Potrafi, z.s. - Film dokumentalny  ”Fenomen Zaolzie”
23/I/2017 Zaolzie Potrafi, z.s. - Film dokumentalny  ”Mity i półprawdy o Polakach i Czechach”
24/I/2017 Macierz Szkolna przy PSP Hawierzów - Błędowice - XV Finał Festiwalu Piosenki Dziecięcej
25/I/2017 Klub Młodych „Gróń” przy MK PZKO Bystrzyca - Aktywizacja młodzieży polskiej za pośrednictwem imprezy Hawaii Party
26/I/2017 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Jabłonkowie, elokowana placówka Łomna Dolna - Klub młodego czytelnika 

Na podstawie oceny nadesłanych projektów i dyskusji Komisja Grantowa postanowiła:

Przyjąć następujące projekty:
1/I/2017 Dzień Polonii – Święto FLAGI: Piknik Patriotyczny w Domu Polskim Żwirki i Wigury w Cierlicku - dofinansowanie w wysokości 20 000,- CZK
2/I/2017 Dzieci bawią się i odkrywają Śląsk i Polskę - Część 1: Wycieczka krajoznawcza do źródeł Wisły - dofinansowanie dotyczy tylko transportu w wysokości7 000,- CZK
3/I/2017 Dzieci bawią się i odkrywają Śląsk i Polskę - Część 2: Wycieczka do świata bajek - dofinansowanie dotyczy tylko transportu w wysokości 6 000,- CZK
4/I/2017 Dzieci bawią się i odkrywają Śląsk i Polskę - Część 3: Wycieczka krajoznawcza po brzegu Brennicy - dofinansowanie dotyczy tylko transportu w wysokości7 000,- CZK
5/I/2017 Wycieczka do Warszawy, poznajmy stolicę, spotkanie z polską kulturą i historią - dofinansowanie w wysokości 20 000,- CZK
6/I/2017 Spotkanie integracyjne młodzieży szkolnej w celu zainteresowania jej pracą społeczną w PZKO - dofinansowanie w wysokości 18 000,- CZK
7/I/2017 Piknik rodzinny dla Zaolziaków na Dolańskim Grómie - dofinansowanie dotyczy kosztów zabezpieczenia technicznego w łącznej wysokości20 000,- CZK
10/I/2017 Zaolzie.pl - dofinansowanie w wysokości 60 000,- CZK
11/I/2017 Obozy językowe - dofinansowanie w wysokości 40 000,- CZK
12/I/2017 Liderzy Zaolzia - dofinansowanie w wysokości 32 000,- CZK
13/I/2017 Wakacje z Dziuplą - dofinansowanie w wysokości 20 000,- CZK
16/I/2017 Harcerzem być - dofinansowanie w wysokości 20 000,- CZK
18/I/2017 Światowe Polonijne Igrzyska Sportowe - dofinansowanie w wysokości 30 000,- CZK
22/I/2017 Film dokumentalny  ”Fenomen Zaolzie”- dofinansowanie w wysokości 51 000,- CZK
24/I/2017 XV Finał Festiwalu Piosenki Dziecięcej - dofinansowanie w wysokości 20 000,- CZK
26/I/2017 Klub młodego czytelnika - dofinansowanie w wysokości 19 700,- CZK

Zwrócić do poprawienia wnioskodawcy następujące projekty:
14/I/2017 „Cudze chwalicie, swego nie znacie, poznajemy tajemnice beskidzkiej przyrody”
17/I/2017 Film dokumentalny „Sport na Zaolziu” IV etap

Odrzucić następujące projekty:
8/I/2017 Jodełka, nasze drzewo
9/I/2017 Wyjazd edukacyjny Szkółki Języka Polskiego w Brnie w 2017r.
15/I/2017 Nagranie piosenek ludowych z regionu Śląska Cieszyńskiego
19/I/2017 Dzień OLIMPIJCZYKA
20/I/2017 Seminarium „Tradycje kuchni karpackiej” w ramach Festiwalu "Beskidzkie Kociołki"
21/I/2017 6 edycja talk show z osobistościami Zaolzia
23/I/2017 Film dokumentalny  ”Mity i półprawdy o Polakach i Czechach”
25/I/2017 Aktywizacja młodzieży polskiej za pośrednictwem imprezy Hawaii Party

Niniejszy protokół został uchwalony przez Radę Kongresu Polaków na XII posiedzeniu w dniu 1.3.2017.

powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn