Fundusz Rozwoju Zaolzia 

Wyniki II posiedzenia Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 8.6.2017

Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia na swym drugim posiedzeniu w dniu 30.5.2017 roku oceniła następujących 32 nadesłanych wniosków o dofinansowanie:

1/II/2017 MK PZKO Czeski Cieszyn Osiedle - Wystąpienie teatru amatorskiego w Cz. Cieszynie
2/II/2017 Macierz Szkolna przy PSP Cierlicko - Poznajemy Kraków, nekropolię królów Polski
3/II/2017 MK PZKO Boconowice - KLUB KIBICA BOCONOWICE
4/II/2017 PSP Bystrzyca - Różne oblicza Warszawy (stolica Polski dawniej i dziś)
5/II/2017 MK PZKO Sibica - DOM POLSKI PZKO SIBICA
6/II/2017 PaedDr. Lucie Zormanová - Publikacja Wpływ rodziny, szkoły i środowiska na bilingwizm i identyfikację, narodową i regionalną młodzieży polskiej na Zaolzia
7/II/2017 MK PZKO Trzanowice - Uroczysta Akademia z okazji 50-lecia otwarcia i odbudowy Domu PZKO w Trzanowicach oraz 70-lecia PZKO
8/II/2017 Marzena Bogus - Nauczyciele w służbie społeczeństwu Śląska Cieszyńskiego (do I wojny światowej)
9/II/2017 Adam Bubik - Mieszkam w Czechach, a śpiewam po polsku
10/II/2017 PSP Jabłonków - Oświęcim
11/II/2017 MK PZKO Czeski Cieszyn Centrum - Konkurs na sztukę - temat Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego
12/II/2017 MK PZKO Czeski Cieszyn Centrum - Wydanie książki pt. Leksykon kobiet z Zaolzia, uczestniczących w ruchu oporu w 1. 1939-1945
13/II/2017 Towarzystwo Nauczycieli Polskich - Poznajemy Polskę przez edukację i zabawę
14/II/2017 MK PZKO Żuków Dolny - Żukowski festyn ogrodowy i wycieczka MK PZKO Żuków Dolny
15/II/2017 MK PZKO Nawsie - Zespół Kameralny MELODYJKI
16/II/2017 PSP Karwina Frysztat - Wycieczka edukacyjna do Krakowa
17/II/2017 MK PZKO Trzyniec Osiedle - Poznajemy mniej znane zakątki Polski - jak żyją po sąsiedzku Polacy i Czesi nad Metują
18/II/2017 Ars Musica - XIII Przegląd Cieszyńskiej Pieśni Ludowej
19/II/2017 MK PZKO Jabłonków, Chór męski Gorol - Płyta CD - 70 lat chóru męskiego Gorol
20/II/2017 Stowarzyszenie Artystów Plastyków - SAPART plener malarski oraz warsztaty z młodzieżą
21/II/2017 Kongres Polaków w RC - Luteranie polscy - Reformacja na Śląsku Cieszyńskim – historia, język, kultura, obyczajowość
22/II/2017 MK PZKO Końska-Osówki - Bajkowa Osówka
23/II/2017 Stowarzyszenie Rodzina Katyńska - Zostały po nich nie tylko guziki. Wyjazd Rodziny Katyńskiej do Warszawy
24/II/2017 MK PZKO Stonawa - Stonawskie Dożynki 2017
25/II/2017 MK PZKO Milików Centrum - Premiera i promocja filmu Fenomen Zaolzie
26/II/2017 Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej - Dni Kultury Studenckiej
27/II/2017 Harcerstwo Polskie w RC - Obóz zuchowy gromad „Koniki Morskie” i „Wilczęta”
28/II/2017 Zaolzie Potrafi - Letnia szkoła języka polskiego i wiedzy o Polsce dla dzieci z Zaolzia w przedziale wiekowym 11-13 lat
29/II/2017 Zaolzie Potrafi - Edycja specjalna talk show Zaolzie Potrafi – spotkanie z Jerzym Buzkiem oraz jego gośćmi
30/II/2017 Harcerstwo Polskie w RC - Obóz harcerski HDW OPTY 2017
31/II/2017 PSP Wędrynia - Cudze chwalicie, swego nie znacie... - poznajemy tajemnice beskidzkiej przyrody
32/II/2017 PTTS "Beskid Śląski" - Polski sport na Zaolziu

Na podstawie oceny nadesłanych projektów i dyskusji Komisja Grantowa postanowiła:

Przyjąć następujące projekty:
2/II/2017 Poznajemy Kraków, nekropolię królów Polski - dofinansowanie w wysokości 11 400,- CZK
3/II/2017 KLUB KIBICA BOCONOWICE - dofinansowanie w wysokości 50 000,- CZK
4/II/2017 Różne oblicza Warszawy (stolica Polski dawniej i dziś) - dofinansowanie w wysokości 55 000,-CZK
5/II/2017 DOM POLSKI PZKO SIBICA - dofinansowanie w wysokości 10 410,- CZK
7/II/2017 Uroczysta Akademia z okazji 50-lecia otwarcia i odbudowy Domu PZKO w Trzanowicach oraz 70-lecia PZKO - dofinansowanie w wysokości 35 800,- CZK
8/II/2017 Nauczyciele w służbie społeczeństwu Śląska Cieszyńskiego (do I wojny światowej) - dofinansowanie dotyczy kosztów druku w łącznej wysokości 40 000,- CZK
9/II/2017 Mieszkam w Czechach, a śpiewam po polsku - dofinansowanie dotyczy kosztów wyjazdu do Opola w łącznej wysokości 11 000,- CZK
13/II/2017 Poznajemy Polskę przez edukację i zabawę - dofinansowanie w wysokości 100 000,-
14/II/2017 Żukowski festyn ogrodowy i wycieczka MK PZKO Żuków Dolny - dofinansowanie w wysokości 40 000,- CZK
15/II/2017 Zespół Kameralny MELODYJKI - dofinansowanie w wysokości 23 000,- CZK
16/II/2017 Wycieczka edukacyjna do Krakowa - dofinansowanie w wysokości 7 000,- CZK
18/II/2017 XIII Przegląd Cieszyńskiej Pieśni Ludowej - dofinansowanie w wysokości 11 200,- CZK
19/II/2017 Płyta CD - 70 lat chóru męskiego Gorol - dofinansowanie w wysokości 30 000,- CZK
20/II/2017 SAPART plener malarski oraz warsztaty z młodzieżą - dofinansowanie w wysokości 30 000,- CZK
21/II/2017 Luteranie polscy - Reformacja na Śląsku Cieszyńskim – historia, język, kultura, obyczajowość – projekt przesunięty do projektów sterowanych Rady Kongresu Polaków
22/II/2017 Bajkowa Osówka - dofinansowanie w wysokości 60 000,- CZK
23/II/2017 Zostały po nich nie tylko guziki. Wyjazd Rodziny Katyńskiej do Warszawy - dofinansowanie w wysokości 50 000,- CZK
26/II/2017 Dni Kultury Studenckiej - dofinansowanie w wysokości 15 000,- CZK
27/II/2017 Obóz zuchowy gromad „Koniki Morskie” i „Wilczęta” - dofinansowanie w wysokości 20 000,-CZK
30/II/2017 Obóz harcerski HDW OPTY 2017 - dofinansowanie w wysokości 20 000,- CZK
31/II/2017 Cudze chwalicie, swego nie znacie... - poznajemy tajemnice beskidzkiej przyrody - dofinansowanie w wysokości 5 000,- CZK
32/II/2017 Polski sport na Zaolziu - dofinansowanie w wysokości 72 000,- CZK

Zwrócić do poprawienia wnioskodawcy następujące projekty:
6/II/2017 Publikacja Wpływ rodziny, szkoły i środowiska na bilingwizm i identyfikację, narodową i regionalną młodzieży polskiej na Zaolziu
10/II/2017 Oświęcim
17/II/2017 Poznajemy mniej znane zakątki Polski - jak żyją po sąsiedzku Polacy i Czesi nad Metują

Odrzucić następujące projekty:
1/II/2017 Wystąpienie teatru amatorskiego w Cz. Cieszynie
11/II/2017 Konkurs na sztukę - temat Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego
12/II/2017 Wydanie książki pt. Leksykon kobiet z Zaolzia, uczestniczących w ruchu oporu w 1. 1939-1945
24/II/2017 Stonawskie Dożynki 2017
25/II/2017 Premiera i promocja filmu Fenomen Zaolzie
28/II/2017 Letnia szkoła języka polskiego i wiedzy o Polsce dla dzieci z Zaolzia w przedziale wiekowym 11-13 lat
29/II/2017 Edycja specjalna talk show Zaolzie Potrafi – spotkanie z Jerzym Buzkiem oraz jego gośćmi 

Niniejszy protokół został uchwalony przez Radę Kongresu Polaków na XV posiedzeniu w dniu 7.6.2017.


powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn