Fundusz Rozwoju Zaolzia 

Wyniki IV posiedzenia Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 7.12.2017

Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia na czwartym posiedzeniu w dniu 27.11.2017 roku oceniła następujących 13 nadesłanych wniosków o dofinansowanie:

1/IV/2017 MK PZKO Karwina-Stare Miasto - „Tu jesteśmy, tu będziemy wierni nadolziańskiej ziemi”
2/IV/2017 Koło Macierzy Szkolnej przy PSP Gnojnik - XVI edycja Finału Konkursu Recytatorskiego im. Jana Kubisza
3/IV/2017 PSP Karwina Frysztat - Biuletyn z okazji 100-lecia szkoły w Karwinie – propagacja szkoły, Zaolzia, Polaków
4/IV/2017 Macierz Szkolna przy Przedszkolu Miś w Trzyńcu - Lesznej Dolnej - Przedszkolny turysta
5/IV/2017 MK PZKO Trzycież - Koncert 70-lecia z występem polskiej kapeli podwórkowej „Śląskie Bajery”
6/IV/2017 PTA ARS MUSICA - Udział Chóru Mieszanego Canticum Novum w Międzynarodowym Konkursie Bratislava Cantat 2017
7/IV/2017 PTA ARS MUSICA - Udział Chóru Studenckiego Collegium Iuvenum w finale krajowego konkursu chórów szkół średnich Opava Cantat 2017
8/IV/2017 Przedszkole POGODA Oldrzychowice - Jestem odbiorcą i twórcą
9/IV/2017 Marzena Bogus - Nauczyciele w służbie społeczeństwu Śląska Cieszyńskiego (do I wojny światowej) – uzupełnienie badań i skład publikacji
10/IV/2017 Marzena Bogus - Nauczyciele w służbie społeczeństwu Śląska Cieszyńskiego (do I wojny światowej) – druk monografii naukowej
11/IV/2017 PSP Lutynia Dolna - Szkoła ostoją polskości w Lutyni Dolnej
12/IV/2017 PSP Trzyniec 1 - 46. Zjazd Gwiaździsty – wyścigi narciarskie polskich szkół podstawowych
13/IV/2017 SMP - Młode Zaolzie

Na podstawie oceny nadesłanych projektów i dyskusji Komisja Grantowa postanowiła:

Przyjąć następujące projekty:
1/IV/2017 MK PZKO Karwina-Stare Miasto - „Tu jesteśmy, tu będziemy wierni nadolziańskiej ziemi” - dofinansowanie w wysokości 30 000,- CZK
2/IV/2017 Koło Macierzy Szkolnej przy PSP Gnojnik - XVI edycja Finału Konkursu Recytatorskiego im. Jana Kubisza - dofinansowanie w wysokości 10 000,- CZK
3/IV/2017 PSP Karwina Frysztat - Biuletyn z okazji 100-lecia szkoły w Karwinie – propagacja szkoły, Zaolzia, Polaków - dofinansowanie w wysokości 18 000,- CZK
4/IV/2017 Macierz Szkolna przy Przedszkolu Miś w Trzyńcu - Lesznej Dolnej - Przedszkolny turysta - dofinansowanie w wysokości 72 682,- CZK (pozycje budżetowe 1, 2, 7)
5/IV/2017 MK PZKO Trzycież - Koncert 70-lecia z występem polskiej kapeli podwórkowej „Śląskie Bajery” - dofinansowanie w łącznej wysokości 26 000,- CZK
8/IV/2017 Przedszkole POGODA Oldrzychowice - Jestem odbiorcą i twórcą - dofinansowanie w wysokości 15 000,- CZK
13/IV/2017 SMP - Młode Zaolzie - dofinansowanie w łącznej wysokości 46 000,- CZK

Zwrócić do poprawienia wnioskodawcy następujące projekty:
--- 

Odrzucić następujące projekty:
6/IV/2017 PTA ARS MUSICA - Udział Chóru Mieszanego Canticum Novum w Międzynarodowym Konkursie Bratislava Cantat 2017
7/IV/2017 PTA ARS MUSICA - Udział Chóru Studenckiego Collegium Iuvenum w finale krajowego konkursu chórów szkół średnich Opava Cantat 2017
9/IV/2017 Marzena Bogus - Nauczyciele w służbie społeczeństwu Śląska Cieszyńskiego (do I wojny światowej) – uzupełnienie badań i skład publikacji
10/IV/2017 Marzena Bogus - Nauczyciele w służbie społeczeństwu Śląska Cieszyńskiego (do I wojny światowej) – druk monografii naukowej
11/IV/2017 PSP Lutynia Dolna - Szkoła ostoją polskości w Lutyni Dolnej – projekt nie spada do kompetencji Komisji Grantowej, przesunięty pod obrady Rady Kongresu Polaków – Rada Kongresu Polaków przesunęła projekt do osobnego trybu rozpatrzenia
12/IV/2017 PSP Trzyniec 1 - 46. Zjazd Gwiaździsty - wyścigi narciarskie polskich szkół podstawowych - projekt przesunięty pod obrady Rady Kongresu Polaków


Niniejszy protokół został uchwalony przez Radę Kongresu Polaków na XX posiedzeniu w dniu 6.12.2017.
powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn