Fundusz Rozwoju Zaolzia 

Wyniki V posiedzenia Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 15.3.2018

Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia na swym piątym posiedzeniu w dniu 5.3.2018 roku oceniła następujących 27 nadesłanych wniosków o dofinansowanie:

1/I/2018 Przedszkole Promyczek Trzyniec Taras – Bliżej tradycji czyli jak nie zapomnieć o kulturze i tradycji Śląska
2/I/2018 PSP Nawsie – Z książką na Ty
3/I/2018 MK PZKO Cierlicko Kościelec – Dzień Polonii – Święto FLAGI : Piknik Patriotyczny w Domu Polskim Żwirki i Wigury w Cierlicku
4/I/2018 MK PZKO Czeski Cieszyn Osiedle – Występ dwu tetrów amatorskich PZKO w Czeskim Cieszynie;
5/I/2018 TNP – Poznajemy Polskę przez edukację i zabawę
6/I/2018 PSP Karwina Frysztat – Wycieczka edukacyjna do WARSZAWY
7/I/2018 KNE – Wycieczka edukacyjna – podziemne skarby gwarków w Tarnowskich Górach
8/I/2018 PSP Czeski Cieszyn – Wycieczki edukacyjne – poznajemy Polskę
9/I/2018 PSP Czeski Cieszyn – XXXVI Igrzyska Lekkoatletyczne Polskich Szkół Podstawowych w Republice Czeskiej
10/I/2018 PSP Gustawa Przeczka Trzyniec – Bliskie spotkania z historią czyli 100 książek na stulecie
11/I/2018 PZKO Czeski Cieszyn Centrum – Wyjazd kulturalno–poznawczy Katowice, Opole
12/I/2018 Kameralny Zespół Śpiewaczy TA Grupa – Przygotowanie oraz realizacja Koncertu Jubileuszowego Kameralnego Zespołu Śpiewaczego TA Grupa
13/I/2018 PSP Bystrzyca, Bystrzycki chór szkolny Crescendo – Pieśń i mowa nasza jest domem, kołyską jest chlebem i miodem, jest miłą i bliską
14/I/2018 MK PZKO Żuków Dolny – Wycieczka i jesień w MK PZKO Żuków Dolny
15/I/2018 MK PZKO Leszna Dolna – Całoroczne spotkania dzieci i młodzieży
16/I/2018 PSP Karwina Frysztat – Akademia z okazji 100–lecia szkoły w Karwinie – propagacja szkoły, Zaolzia, Polaków
17/I/2018 PSP Jabłonków – Wyruszamy w podróż po Polsce
18/I/2018 PSP Jabłonków – Jabłonków pędzlem i piórem
19/I/2018 PSP Czeski Cieszyn Sibica – Warsztaty o polskich tradycjach i zwyczajach dla dzieci z szkoły i przedszkola w Sibicy w Czeskim Cieszynie
20/I/2018 MK PZKO Bystryca Zespół Folklorystyczny Bystrzyca – "Kraków Wschodni" – warsztaty taneczne nowej generacji Zespołu Folklorystycznego Bystrzyca
21/I/2018 SMP – Obozy Językowe 2018
22/I/2018 SMP – Wakacje z Dziuplą
23/I/2018 SMP – 10–lecie klubu Dziupla
24/I/2018 HPC – Harcerzem Być
25/I/2018 MK PZKO Boconowice– Piknik bez granic
26/I/2018 Polski Luterański Chór Ewangelicki w Bystrzycy – Jubileusz 90 lat Polskiego Chóru Ewangelickiego
27/I/2018 SMP – Coworkingowe centrum Czeski Cieszyn

Na podstawie oceny nadesłanych projektów i dyskusji Komisja Grantowa postanowiła:

Przyjąć następujące projekty:
1/I/2018 Przedszkole Promyczek Trzyniec Taras – Bliżej tradycji czyli jak nie zapomnieć o kulturze i tradycji Śląska – dofinansowanie w łącznej wysokości 40 000,- CZK
2/I/2018 PSP Nawsie – Z książką na Ty – dofinansowanie w wysokości 22 000,- CZK
3/I/2018 MK PZKO Cierlicko Kościelec – Dzień Polonii – Święto FLAGI: Piknik Patriotyczny w Domu Polskim Żwirki i Wigury w Cierlicku – dofinansowanie w wysokości 28 000,- CZK
5/I/2018 TNP – Poznajemy Polskę przez edukację i zabawę – dofinansowanie w wysokości 100 000,- CZK
6/I/2018 PSP Karwina Frysztat – Wycieczka edukacyjna do WARSZAWY – dofinansowanie w wysokości37 200,- CZK
7/I/2018 KNE – Wycieczka edukacyjna – podziemne skarby gwarków w Tarnowskich Górach – dofinansowanie w wysokości 13 740,- CZK
8/I/2018 PSP Czeski Cieszyn – Wycieczki edukacyjne – poznajemy Polskę – dofinansowanie w wysokości50 000,- CZK
9/I/2018 PSP Czeski Cieszyn – XXXVI Igrzyska Lekkoatletyczne Polskich Szkół Podstawowych w Republice Czeskiej – dofinansowanie w wysokości 24 000,- CZK
10/I/2018 PSP Gustawa Przeczka Trzyniec – Bliskie spotkania z historią czyli 100 książek na stulecie - dofinansowanie w łącznej wysokości 44 000,- CZK (oprócz kosztów druku gazetki szkolnej)
11/I/2018 PZKO Czeski Cieszyn Centrum – Wyjazd kulturalno–poznawczy Katowice, Opole – dofinansowanie w wysokości14 000,- CZK
12/I/2018 Kameralny Zespół Śpiewaczy TA Grupa – Przygotowanie oraz realizacja Koncertu Jubileuszowego Kameralnego Zespołu Śpiewaczego TA Grupa – dofinansowanie w łącznej wysokości 11 430,- CZK (oprócz pozycji budżetowych nr 9, 10, 11)
13/I/2018 PSP Bystrzyca, Bystrzycki chór szkolny Crescendo – Pieśń i mowa nasza jest domem, kołyską jest chlebem i miodem, jest miłą i bliską – dofinansowanie w łącznej wysokości 79 000,- CZK (oprócz pozycji budżetowej nr 15)
15/I/2018 MK PZKO Leszna Dolna – Całoroczne spotkania dzieci i młodzieży – dofinansowanie w wysokości37 300,- CZK
16/I/2018 PSP Karwina Frysztat – Akademia z okazji 100–lecia szkoły w Karwinie – propagacja szkoły, Zaolzia, Polaków – dofinansowanie w wysokości 23 500,- CZK
17/I/2018 PSP Jabłonków – Wyruszamy w podróż po Polsce – dofinansowanie w wysokości 69 066,- CZK
18/I/2018 PSP Jabłonków – Jabłonków pędzlem i piórem – dofinansowanie w wysokości 40 000,- CZK
19/I/2018 PSP Czeski Cieszyn Sibica – Warsztaty o polskich tradycjach i zwyczajach dla dzieci z szkoły i przedszkola w Sibicy w Czeskim Cieszynie – dofinansowanie w wysokości21 510,- CZK
20/I/2018 MK PZKO Bystrzyca Zespół Folklorystyczny Bystrzyca – "Kraków Wschodni" – warsztaty taneczne nowej generacji Zespołu Folklorystycznego Bystrzyca – dofinansowanie w wysokości 25 000,- CZK
21/I/2018 SMP – Obozy Językowe 2018 – dofinansowanie w wysokości 52 000,- CZK
23/I/2018 SMP – 10–lecie klubu Dziupla – dofinansowanie w wysokości 14 000,- CZK
24/I/2018 HPC – Harcerzem Być – dofinansowanie w wysokości 27 000,- CZK
25/I/2018 MK PZKO Boconowice – Piknik bez granic – dofinansowanie w wysokości 13 800,- CZK
26/I/2018 Polski Luterański Chór Ewangelicki w Bystrzycy – Jubileusz 90 lat Polskiego Chóru Ewangelickiego – dofinansowanie w łącznej wysokości 5 000,- CZK (dotyczy wydania biuletynu)

Zwrócić do poprawienia wnioskodawcy następujące projekty:
14/I/2018 MK PZKO Żuków Dolny – Wycieczka i jesień w MK PZKO Żuków Dolny
22/I/2018 SMP – Wakacje z Dziuplą

Odrzucić następujące projekty:
4/I/2018 MK PZKO Czeski Cieszyn Osiedle – Występ dwu teatrów amatorskich PZKO w Czeskim Cieszynie
27/I/2018 SMP – Coworkingowe centrum Czeski Cieszyn - projekt przesunięty pod obrady Rady Kongresu Polaków

Niniejszy protokół został uchwalony przez Radę Kongresu Polaków na XXIII posiedzeniu w dniu 14.3.2018.powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn