Fundusz Rozwoju Zaolzia 

Wyniki VI posiedzenia Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 7.6.2018

Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia na swym szóstym posiedzeniu w dniu 28.5.2018 roku oceniła następujących 22 nadesłanych wniosków o dofinansowanie:

1/II/2018 PSP Gnojnik - Szlakiem Polski Niepodległej – Dawna stolica Polski Kraków 2018;
2/II/2018 PSP Gnojnik - Szlakiem Polski Niepodległej – Miasto Warszawa 2018;
3/II/2018 Spolek CANTANTES - ”100 LAT POLSKI NIEPODLEGŁEJ” –  koncerty okolicznościowe w Czeskim Cieszynie i w Wilnie, w wykonaniu chóru  dziecięcego Trallala oraz chóru Wilenka z Wilna;
4/II/2018 MK PZKO Wędrynia - Wycieczka edukacyjna – dziedzictwo historyczne i kulturalne Krakowa i Wieliczki;
5/II/2018 MK PZKO Oldrzychowice - Wyjazd zespołu „Małe Oldrzychowice" na 10. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów  Folklorystycznych w Iwoniczu-Zdroju;
6/II/2018 Zespół Folklorystyczny „Łączka” - Zgrupowanie ZF ŁĄCZKA w Jastrzębiej Górze ,,Warsztaty folklorystyczne nad Bałtykiem”;
7/II/2018 Biblioteka regionalna Karwina - Klub dyskusyjny w Oddziale Literatury Polskiej biblioteki Regionalnej Karwina;
8/II/2018 MK PZKO Hawierzów Błędowice - Letnia szkoła artystyczna – warsztaty polskich tańców ludowych ZR Błędowice;
9/II/2018 MK PZKO Hawierzów Błędowice - Jubileusz 35 lecia ZR Błędowice;
10/II/2018 Macierz Szkolna przy PSP Cierlicko - Uroczystości z okazji 100 lecia uzyskania Niepodległości i 100- lecia lotnictwa wojskowego w Polsce;
11/II/2018 SMP - Wakacje z Dziuplą 2018;
12/II/2018 HDW Grom - Obóz letni HDW Grom;
13/II/2018 HDW Grom - Zapewnienie ciągłości kadry instruktorskiej HDW Grom;
14/II/2018 HDW Opty - Obóz harcerski HDW Opty;
15/II/2018 Marek Santarius - Dwujęzyczne Zaolzie w fotografii;
16/II/2018 MK PZKO Gnojnik - Śladami historii 100lecia niepodległości państwa polskiego;
17/II/2018 MajDay Team z.s. - Trzyniecka Olimpiada Dzieci i Młodzieży;
18/II/2018 MK PZKO Żuków Dolny - Wycieczka MK PZKO Żuków Dolny;
19/II/2018 MK PZKO Żuków Dolny - Jesienią w Żukowie;
20/II/2018 HPC - Obóz zuchowy gromad „Koniki Morskie” i „Wilczęta”;
21/II/2018 DH im. Żwirki i Wigury - Obóz zuchowo-harcerski DH i GZ z Cierlicka, Błędowic i Olbrachcic;
22/II/2018 PSP Jabłonków - Przez pokolenia – jubileusz szkoły ( 90 – lecie SP im H. Sienkiewicza w Jabłonkowie).

Na podstawie oceny nadesłanych projektów i dyskusji Komisja Grantowa postanowiła:

Przyjąć następujące projekty:
1/II/2018 PSP Gnojnik - Szlakiem Polski Niepodległej – Dawna stolica Polski Kraków 2018 – dofinansowanie w wysokości28 000,- CZK;
2/II/2018 PSP Gnojnik - Szlakiem Polski Niepodległej – Miasto Warszawa 2018 – dofinansowanie w wysokości38 000,- CZK;
3/II/2018 Spolek CANTANTES - ”100 LAT POLSKI NIEPODLEGŁEJ” –  koncerty okolicznościowe w Czeskim Cieszynie i w Wilnie, w wykonaniu chóru  dziecięcego Trallala oraz chóru Wilenka z Wilna – dofinansowanie w wysokości 94 000,- CZK;
4/II/2018 MK PZKO Wędrynia - Wycieczka edukacyjna – dziedzictwo historyczne i kulturalne Krakowa i Wieliczki – dofinansowanie w wysokości 28 218,- CZK;
5/II/2018 MK PZKO Oldrzychowice - Wyjazd zespołu „Małe Oldrzychowice" na 10. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Iwoniczu-Zdroju – dofinansowanie w wysokości 72 000,- CZK;
6/II/2018 Zespół Folklorystyczny „Łączka” - Zgrupowanie ZF ŁĄCZKA w Jastrzębiej Górze ,,Warsztaty folklorystyczne nad Bałtykiem”– dofinansowanie w wysokości 78 890,- CZK;
7/II/2018 Biblioteka regionalna Karwina - Klub dyskusyjny w Oddziale Literatury Polskiej biblioteki Regionalnej Karwina– dofinansowanie w wysokości 9 000,- CZK;
8/II/2018 MK PZKO Hawierzów Błędowice - Letnia szkoła artystyczna – warsztaty polskich tańców ludowych ZR Błędowice– dofinansowanie w łącznej wysokości 50 400,- CZK (dotyczy pozycji nr 1 kosztorysu);
9/II/2018 MK PZKO Hawierzów Błędowice - Jubileusz 35 lecia ZR Błędowice – dofinansowanie w łącznej wysokości63 000,- CZK (dotyczy pozycji nr 4, 5 kosztorysu);
10/II/2018 Macierz Szkolna przy PSP Cierlicko - Uroczystości z okazji 100 lecia uzyskania Niepodległości i 100- lecia lotnictwa wojskowego w Polsce – dofinansowanie w wysokości 45 000,- CZK;
11/II/2018 SMP - Wakacje z Dziuplą 2018 – dofinansowanie w wysokości 32 000,- CZK;
12/II/2018 HDW Grom - Obóz letni HDW Grom– dofinansowanie w wysokości 14 080,- CZK;
13/II/2018 HDW Grom - Zapewnienie ciągłości kadry instruktorskiej HDW Grom– dofinansowanie w wysokości 39 680,- CZK;
14/II/2018 HDW Opty - Obóz harcerski HDW Opty – dofinansowanie w wysokości 30 000,- CZK;
16/II/2018 MK PZKO Gnojnik - Śladami historii 100lecia niepodległości państwa polskiego – dofinansowanie w łącznej wysokości 10 000 CZK (dotyczy pozycji nr 2, 4 kosztorysu);
18/II/2018 MK PZKO Żuków Dolny - Wycieczka MK PZKO Żuków Dolny – dofinansowanie w łącznej wysokości 6 000 CZK (dotyczy pozycji nr 2 kosztorysu);
19/II/2018 MK PZKO Żuków Dolny - Jesienią w Żukowie – dofinansowanie w łącznej wysokości 9 000 CZK (dotyczy pozycji nr 1 i połowy pozycji nr 2 kosztorysu);
20/II/2018 HPC - Obóz zuchowy gromad „Koniki Morskie” i „Wilczęta” – dofinansowanie w wysokości
20 000,- CZK;
21/II/2018 DH im. Żwirki i Wigury - Obóz zuchowo-harcerski DH i GZ z Cierlicka, Błędowic i Olbrachcic – dofinansowanie w wysokości 25 000,- CZK;
22/II/2018 PSP Jabłonków - Przez pokolenia – jubileusz szkoły (90 – lecie SP im H. Sienkiewicza w Jabłonkowie) – dofinansowanie wysokości 53 900,- CZK.

Zwrócić do poprawienia wnioskodawcy następujące projekty:
---

Odrzucić następujące projekty:
17/II/2018 MajDay Team z.s. - Trzyniecka Olimpiada Dzieci i Młodzieży;

Projekt przesunięty pod obrady Rady Kongresu Polaków:
15/II/2018 Marek Santarius - Dwujęzyczne Zaolzie w fotografii.

Niniejszy protokół został uchwalony przez Radę Kongresu Polaków na XXVI posiedzeniu w dniu 6.6.2018.


powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn