Fundusz Rozwoju Zaolzia 

Wyniki VII posiedzenia Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 6.9.2018

Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia na swym siódmym posiedzeniu w dniu 3.9.2018 roku oceniła następujących 21 nadesłanych wniosków o dofinansowanie:

1/III/2018 Ducatus Teschinensis, z.s. - Śpiywo Anna Chybidziurowa i jeji sómsiedzi;
2/III/2018 Adam Bubik - Nagranie 3 polskich piosenek umożliwiających wydanie płyty;
3/III/2018 MASKOT o.s. - Rajd szkolny imienia Jerzego Kukuczki;
4/III/2018 PSP Hawierzów Błędowice - Dzieci bawią się i odkrywają Śląsk i Polskę – część 5: Ustroń i Równica;
5/III/2018 PSP Hawierzów Błędowice - Dzieci bawią się i odkrywają Śląsk i Polskę – część 6: Koniaków, Jaworzynka – Trójstyk, Hrczawa;
6/III/2018 MK PZKO Bystrzyca - Spotkanie integracyjne młodzieży szkolnej w celu zainteresowania jej pracą społeczną w PZKO;
7/III/2018 Adrian Junga - Składnice pocztowe na polskim obszarze Śląska Cieszyńskiego;
8/III/2018 PSP Bystrzyca - Obchody jubileuszowe Polskiej Szkoły Podstawowej w Bystrzycy;
9/III/2018 PSP Bystrzyca - Akompaniator dla bystrzyckich chórów szkolnych;
10/III/2018 Michael Morys Twarowski - Przodkowie z Cieszyna - rozbudowa serwisu genealogicznego;
11/III/2018 Jarosław Drużycki - RES jotIS. Z panopticum kraju nad Olzą;
12/III/2018 HDW OPTY - Wyjazd harcerzy w Bieszczady;
13/III/2018 MK PZKO Trzyniec Końska-Osówki - Szlakiem Polskiego Renesansu;
14/III/2018 Koło Macierzy szkolnej przy PSP Karwina - Poznaj polskie góry, czyli wyprawa na Śnieżkę i do Gór Stołowych;
15/III/2018 Jabłonkowskie Centrum Kultury i Informacji - Ojczyzna to kraj dzieciństwa Miejsce urodzenia To jest ta mała najbliższa Ojczyzna Niepodległa w słowie, pieśni i tańcu;
16/III/2018 Zespół Ampli Fire - Mieć Cię przy sobie, teledysk zespołu Ampli Fire, promujący nasz region;
17/III/2018 SPPK - Bibliofilskie wydanie tomiku wierszy „Pamięć” Renaty Putzlacher z ekslibrisami Zbigniewa Kubeczki;
18/III/2018 SMP - Liderzy Zaolzia;
19/III/2018 SMP - Independent.pl - spotkanie z polską kulturą niezależną;
20/III/2018 MK PZKO Sibica - BIAŁO-CZERWONY LISTOPAD W SIBICY;
21/III/2018 MK PZKO Hawierzów Błędowice - Koncert edukacyjny z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości;

Na podstawie oceny nadesłanych projektów i dyskusji Komisja Grantowa postanowiła:

Przyjąć następujące projekty:
1/III/2018 Ducatus Teschinensis, z.s. - Śpiywo Anna Chybidziurowa i jeji sómsiedzi – dofinansowanie w wysokości 50 000,- CZK;
2/III/2018 Adam Bubik - Nagranie 3 polskich piosenek umożliwiających wydanie płyty – dofinansowanie w wysokości 27 000,- CZK;
3/III/2018 MASKOT o.s. - Rajd szkolny imienia Jerzego Kukuczki – dofinansowanie w łącznej wysokości 26 000,- CZK;
4/III/2018 PSP Hawierzów Błędowice - Dzieci bawią się i odkrywają Śląsk i Polskę – część 5: Ustroń i Równica – dofinansowanie w wysokości 10 570,- CZK;
5/III/2018 PSP Hawierzów Błędowice - Dzieci bawią się i odkrywają Śląsk i Polskę – część 6: Koniaków, Jaworzynka – Trójstyk, Hrczawa – dofinansowanie w wysokości 10 960,- CZK;
8/III/2018 PSP Bystrzyca - Obchody jubileuszowe Polskiej Szkoły Podstawowej w Bystrzycy – dofinansowanie w łącznej wysokości 40 000,- CZK; (ze względu na niejasności w kosztorysie, Komisja Grantowa zdecydowała się dofinansować projekt w wysokości 40 000,- CZK);
9/III/2018 PSP Bystrzyca - Akompaniator dla bystrzyckich chórów szkolnych – dofinansowanie w łącznej wysokości 30 000,- CZK (dotyczy pozycji nr 1 kosztorysu);
12/III/2018 HDW OPTY - Wyjazd harcerzy w Bieszczady – dofinansowanie w wysokości 40 800,- CZK;
13/III/2018 MK PZKO Trzyniec Końska-Osówki - Szlakiem Polskiego Renesansu – dofinansowanie w wysokości 37 900,- CZK;
14/III/2018 Koło Macierzy szkolnej przy PSP Karwina - Poznaj polskie góry, czyli wyprawa na Śnieżkę i do Gór Stołowych – dofinansowanie w łącznej wysokości 13 800,- CZK (dotyczy pozycji nr 2c, 3, 5 kosztorysu);
15/III/2018 Jabłonkowskie Centrum Kultury i Informacji - Ojczyzna to kraj dzieciństwa Miejsce urodzenia To jest ta mała najbliższa Ojczyzna Niepodległa w słowie, pieśni i tańcu – dofinansowanie w wysokości
63 600,- CZK;
17/III/2018 SPPK - Bibliofilskie wydanie tomiku wierszy „Pamięć” Renaty Putzlacher z ekslibrisami Zbigniewa Kubeczki – dofinansowanie w wysokości 5 000,- CZK;
19/III/2018 SMP - Independent.pl - spotkanie z polską kulturą niezależną – dofinansowanie w łącznej wysokości 38 000,- CZK (oprócz pozycji nr 1 kosztorysu);
20/III/2018 MK PZKO Sibica - BIAŁO-CZERWONY LISTOPAD W SIBICY – dofinansowanie w wysokości 18 100,- CZK;
21/III/2018 MK PZKO Hawierzów Błędowice - Koncert edukacyjny z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości – dofinansowanie w wysokości 45 000,- CZK;

Zwrócić do poprawienia wnioskodawcy następujące projekty:
7/III/2018 Adrian Junga - Składnice pocztowe na polskim obszarze Śląska Cieszyńskiego;
10/III/2018 Michael Morys Twarowski - Przodkowie z Cieszyna - rozbudowa serwisu genealogicznego;
16/III/2018 Zespół Ampli Fire - Mieć Cię przy sobie, teledysk zespołu Ampli Fire, promujący nasz region;

Odrzucić następujące projekty:
6/III/2018 MK PZKO Bystrzyca - Spotkanie integracyjne młodzieży szkolnej w celu zainteresowania jej pracą społeczną w PZKO;
11/III/2018 Jarosław Drużycki - RES jotIS. Z panopticum kraju nad Olzą;
18/III/2018 SMP - Liderzy Zaolzia;

Niniejszy protokół został uchwalony przez Radę Kongresu Polaków na XXIX posiedzeniu w dniu 5.9.2018.


powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn