Aktualności

 

Wyniki IX posiedzenia Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 7.3.2019

Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia na swym dziewiątym posiedzeniu w dniu 4.3.2019 roku oceniła następujących 31 nadesłanych wniosków o dofinansowanie:

1/I/2019 PSP Hawierzów Błędowice - Klub Młodego Czytelnika;
2/I/2019 Obchodní akademie Český Těšín - Uczniowie czeskocieszyńskiej Akademii Handlowej w poszukiwaniu polskiej tożsamości narodowej - Warszawa 2019;
3/I/2019 Macierz Szkolna w RC - Wydanie publikacji Leona Brannego Ksiądz T. i inne wspomnienia;
4/I/2019 MK PZKO Karwina Frysztat - Piknik rodzinny dla Zaolziaków na Dolańskim Grómie;
5/I/2019 Darina Krygiel i Milan Vilč Trio - Malowane deszczem - płyta Dariny Krygiel;
6/I/2019 Roman Dzik - Wydmy w pobliżu Łeby – Polska Sahara;
7/I/2019 Jabłonkowskie Centrum Kultury i Informacji - Międzynarodowy plener artystyczny w Jabłonkowie;
8/I/2019 PSP Hawierzów Błędowice - Śladami legend w Kopalni Wieliczka;
9/I/2019 SMP - Dni Kultury Studenckiej;
10/I/2019 SMP - Obozy Językowe 2019;
11/I/2019 SMP - Wakacje z tradycją;
12/I/2019 SMP - Biuro Coworkingowe Czeski Cieszyn;
13/I/2019 PZŚ Hutnik - Koncert Jubileuszowy  65 - lecia Polskiego Zespołu Śpiewaczego Hutnik;
14/I/2019 MK PZKO Leszna Dolna - Całoroczne spotkania dzieci i młodzieży;
15/I/2019 MK PZKO Leszna Dolna - Stronice internetowe;
16/I/2019 MK PZKO Bystrzyca - Spotkanie integracyjne młodzieży szkolnej w celu zainteresowania jej pracą społeczną w PZKO;
17/I/2019 HPC – Sherlock 2019;
18/I/2019 HPC – Szkolenie kadry instruktorskiej 2019;
19/I/2019 Ta Grupa - Działalność Kameralnego Zespołu Śpiewaczego TA Grupa;
20/I/2019 Klub Generacyjny 40+;
21/I/2019 Grupa nieformalna „Młode Zaolzie” - Ro(c)k Niepodległej Polski;
22/I/2019 Roman Baron - Biografia mącona Historią Praski polonista Marian Szyjkowski 1883-1952 interakcje i zderzenia dwu kultur;
23/I/2019 MK PZKO Karpętna - Uroczystość z okazji 100 - nej rocznicy urodzin prof.. Stanisława Hadyny;
24/I/2019 Macierz Szkolna przy PSP Cierlicko - Odkrywamy historię i kulturę Wisły;
25/I/2019 PSP Sucha Górna - I Międzyszkolny Bieg Sztafetowy Złota piątka;
26/I/2019 Macierz Szkolna przy Przedszkolu Miś w Trzyńcu - Lesznej Dolnej - Bajkowe wycieczki;
27/I/2019 PTTS „Beskid Śląski" - „Polski Sport na Zaolziu” - IV etap;
28/I/2019 Marek Słowiaczek - Różnolitość;
29/I/2019 MK PZKO Boconowice - Piknik rodzinny 2019;
30/I/2019 MK PZKO Boconowice - Tylko we Lwowie;
31/I/2019 MK PZKO Czeski Cieszyn Centrum - Dawna i Nowsza Historia Trójmiasta.

Na podstawie oceny nadesłanych projektów i dyskusji Komisja Grantowa postanowiła:

Przyjąć następujące projekty:

1/I/2019 PSP Hawierzów Błędowice - Klub Młodego Czytelnika – dofinansowanie w wysokości 20 000,- CZK;
2/I/2019 Obchodní akademie Český Těšín - Uczniowie czeskocieszyńskiej Akademii Handlowej w poszukiwaniu polskiej tożsamości narodowej - Warszawa 2019 – dofinansowanie w wysokości 57 950,- CZK (transport 20,- CZK/Km);
3/I/2019 Macierz Szkolna w RC - Wydanie publikacji Leona Brannego Ksiądz T. i inne wspomnienia– dofinansowanie w wysokości 59 990,- CZK;
4/I/2019 MK PZKO Karwina Frysztat - Piknik rodzinny dla Zaolziaków na Dolańskim Grómie – dofinansowanie w wysokości 80 000,- CZK;
5/I/2019 Darina Krygiel i Milan Vilč Trio - Malowane deszczem - płyta Dariny Krygiel – dofinansowanie w wysokości 50 000,- CZK;
6/I/2019 Roman Dzik - Wydmy w pobliżu Łeby – Polska Sahara – dofinansowanie w wysokości 8 340,- CZK;
8/I/2019 PSP Hawierzów Błędowice - Śladami legend w Kopalni Wieliczka – dofinansowane w wysokości 23 760,- CZK (transport 20,- CZK/Km);
10/I/2019 SMP - Obozy Językowe 2019 – dofinansowanie w wysokości 67 000,- CZK;
11/I/2019 SMP - Wakacje z tradycją – dofinansowanie w wysokości 36 000,- CZK;
13/I/2019 PZŚ Hutnik - Koncert Jubileuszowy 65 - lecia Polskiego Zespołu Śpiewaczego Hutnik – dofinansowanie w wysokości 40 000,- CZK;
14/I/2019 MK PZKO Leszna Dolna - Całoroczne spotkania dzieci i młodzieży – dofinansowanie w wysokości 31 500,- CZK;
16/I/2019 MK PZKO Bystrzyca - Spotkanie integracyjne młodzieży szkolnej w celu zainteresowania jej pracą społeczną w PZKO – dofinansowanie w wysokości 18 000,- CZK;
17/I/2019 HPC – Sherlock 2019 – dofinansowanie w wysokości 70 600,- CZK;
18/I/2019 HPC – Szkolenie kadry instruktorskiej 2019 – dofinansowanie w wysokości 31 000,- CZK;
21/I/2019 Grupa nieformalna „Młode Zaolzie” - Ro(c)k Niepodległej Polski – dofinansowanie w łącznej wysokości 29 000,- CZK (dotyczy pozycji nr 5 kosztorysu);
22/I/2019 Roman Baron - Biografia mącona Historią Praski polonista Marian Szyjkowski 1883-1952 interakcje i zderzenia dwu kultur– dofinansowanie w wysokości 33 847,- CZK;
23/I/2019 MK PZKO Karpętna - Uroczystość z okazji 100 - nej rocznicy urodzin prof.. Stanisława Hadyny – dofinansowanie w wysokości 30 000,- CZK;
24/I/2019 Macierz Szkolna przy PSP Cierlicko - Odkrywamy historię i kulturę Wisły – dofinansowanie w łącznej wysokości 31 000,- CZK (transport 20,- CZK/Km, zakwaterowanie 300,- CZK/dzień);
25/I/2019 PSP Sucha Górna - I Międzyszkolny Bieg Sztafetowy Złota piątka – dofinansowanie w łącznej wysokości 5 000,- CZK (dotyczy pozycji nr5 kosztorysu);
26/I/2019 Macierz Szkolna przy Przedszkolu Miś w Trzyńcu - Lesznej Dolnej - Bajkowe wycieczki– dofinansowanie w łącznej wysokości 36 141,- CZK (transport 5000,- CZK, zakwaterowanie 16 200,- CZK oraz pozycje 5-11 kosztorysu)
28/I/2019 Marek Słowiaczek – Różnolitość – dofinansowanie w wysokości 50 000,- CZK;
29/I/2019 MK PZKO Boconowice - Piknik rodzinny 2019– dofinansowanie w łącznej wysokości 15 000,- CZK (pozycja nr 7 kosztorysu obniżona na 4 000,- CZK);
30/I/2019 MK PZKO Boconowice - Tylko we Lwowie – dofinansowanie w łącznej wysokości 35 000,- CZK (dotyczy pozycji nr 4 kosztorysu, transport 20 000,- CZK)
31/I/2019 MK PZKO Czeski Cieszyn Centrum - Dawna i Nowsza Historia Trójmiasta– dofinansowanie w łącznej wysokości 49 200,- CZK (dotyczy pozycji nr 1 kosztorysu 29 200,- CZK oraz pozycji 5 i 6 kosztorysu.)


Zwrócić do poprawienia wnioskodawcy następujące projekty:
9/I/2019 SMP - Dni Kultury Studenckiej;

Odrzucić następujące projekty:
7/I/2019 Jabłonkowskie Centrum Kultury i Informacji - Międzynarodowy plener artystyczny w Jabłonkowie;
12/I/2019 SMP - Biuro Coworkingowe Czeski Cieszyn;
15/I/2019 MK PZKO Leszna Dolna - Stronice internetowe;
19/I/2019 Ta Grupa - Działalność Kameralnego Zespołu Śpiewaczego TA Grupa;
20/I/2019 Klub Generacyjny 40+;
27/I/2019 PTTS „Beskid Śląski" - „Polski Sport na Zaolziu” - IV etap (jeżeli do dwóch tygodni nie dostarczy rozliczenia poprzedniego projektu – oddać dofinansowanie).


Niniejszy protokół został uchwalony przez Radę Kongresu Polaków na XXXV posiedzeniu w dniu 6.3.2019.


powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn