Aktualności

 

Wyniki X posiedzenia Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 6.6.2019

Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia na swym dziesiątym posiedzeniu w dniu 3.6.2019 roku oceniła następujących 16 nadesłanych wniosków o dofinansowanie:

1/II/2019 PSP Bystrzyca - Śladami Stanislawa Hadyny;
2/II/2019 KNE - Wycieczka edukacyjna Kraków inaczej;
3/II/2019 PTA Ars Musica- Przegląd Cieszyńskiej pieśni ludowej;
4/II/2019 Michael Morys-Twarowski - Przodkowie z Cieszyna – rozbudowa bazy genealogicznej;
5/II/2019 MK PZKO Sibica - Królewskim szlakiem - wycieczka historyczno-krajoznawcza do Krakowa;
6/II/2019 HDW OPTY - Obóz harcerski w Polsce nad rzeką Białką;
7/II/2019 Macierz Szkolna Oldrzychowice - Biblioteczka Przedszkolaka;
8/II/2019 Macierz Szkolna przy PSP w Cierlicku - W hołdzie Bohaterom: Żwirko i Wigura;
9/II/2019 DH im. Żwirki i wigury - Obóz zuchowo-harcerski DH i GZ z Cierlicka, Błędowic i Olbrachcic;
10/II/2019 PTTS „Beskid Śląski" - Światowe Letnie Igrzyska Polonijne Gdynia 2019;
11/II019 PSP Karwina Frysztat - XXXVII Igrzyska Lekkoatletyczne Uczniów PSP;
12/II/2019 MK PZKO Czeski Cieszyn – Olza - ZPiT „Olza” - 50 lat Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie;
13/II/2019 HDW Grom, DH Wielka Niedźwiedzica - Wspólny obóz letni HDW Grom, DH Wielka Niedźwiedzica;
14/II/2019 SMP - Dni Kultury Studenckiej;
15/II/2019 SMP - Jazzowe Lato 2019;
16/II/2019 Harcerstwo z.s. - Obóz zuchowy gromad  „Koniki Morskie” i „Wilczęta”.

Na podstawie oceny nadesłanych projektów i dyskusji Komisja Grantowa postanowiła:

Przyjąć następujące projekty:
2/II/2019 KNE - Wycieczka edukacyjna Kraków inaczej – dofinansowanie w wysokości 16 834,- CZK;
3/II/2019 PTA Ars Musica- Przegląd Cieszyńskiej pieśni ludowej – dofinansowanie w wysokości 12 000,- CZK;
5/II/2019 MK PZKO Sibica - Królewskim szlakiem - wycieczka historyczno-krajoznawcza do Krakowa – dofinansowanie w łącznej wysokości23 400,- CZK (transport 8 000,- CZK);
6/II/2019 HDW OPTY - Obóz harcerski w Polsce nad rzeką Białką – dofinansowanie w wysokości 67 009,- CZK;
7/II/2019 Macierz Szkolna Oldrzychowice - Biblioteczka Przedszkolaka – dofinansowanie w wysokości 15 000,- CZK;
8/II/2019 Macierz Szkolna przy PSP w Cierlicku - W hołdzie Bohaterom: Żwirko i Wigura– dofinansowanie w wysokości 24 500,- CZK;
9/II/2019 DH im. Żwirki i wigury - Obóz zuchowo-harcerski DH i GZ z Cierlicka, Błędowic i Olbrachcic– dofinansowanie w wysokości 25 000,- CZK;
10/II/2019 PTTS „Beskid Śląski" - Światowe Letnie Igrzyska Polonijne Gdynia 2019 – dofinansowanie w łącznej wysokości 30 000,- CZK (pod warunkiem umieszczenia na koszulkach logo FRZ i KP);
12/II/2019 MK PZKO Czeski Cieszyn – Olza - ZPiT „Olza” - 50 lat Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie– dofinansowanie w wysokości 99 400,- CZK;
13/II/2019 HDW Grom, DH Wielka Niedźwiedzica - Wspólny obóz letni HDW Grom, DH Wielka Niedźwiedzica – dofinansowanie w wysokości 13 500,- CZK;
15/II/2019 SMP - Jazzowe Lato 2019– dofinansowanie w wysokości 30 000,- CZK;
16/II/2019 Harcerstwo z.s. - Obóz zuchowy gromad  „Koniki Morskie” i „Wilczęta”– dofinansowanie w wysokości 20 000,- CZK.

Zwrócić do poprawienia wnioskodawcy następujące projekty:
1/II/2019 PSP Bystrzyca - Śladami Stanislawa Hadyny.

Odrzucić następujące projekty:
4/II/2019 Michael Morys-Twarowski - Przodkowie z Cieszyna – rozbudowa bazy genealogicznej;
11/II019 PSP Karwina Frysztat - XXXVII Igrzyska Lekkoatletyczne Uczniów PSP;
14/II/2019 SMP - Dni Kultury Studenckiej.


Niniejszy protokół został uchwalony przez Radę Kongresu Polaków na XXXVIII posiedzeniu w dniu 5.6.2019.powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn