Aktualności

 

Wyniki XI posiedzenia Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 5.9.2019

Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia na swym jedenastym posiedzeniu w dniu 2.9.2019 roku oceniła następujących 19 nadesłanych wniosków o dofinansowanie:

1/III/2019 PSP Gródek - Doskonalenie języka polskiego w ramach zielonej szkoły w Ustroniu;
2/III/2019 Rodziny Zaolziaków zasłużonych dla Cieszyna - Polacy z Zaolzia na Śląsku Cieszyńskim;
3/III/2019 MK PZKO, ZF Bystrzyca - Perły folkloru - śladami bystrzyckiej działalności folklorystycznej;
4/III/2019 PSP Czeski Cieszyn - Poznajemy Polskę - Warszawa stolica naszej ojczyzny;
5/III/2019 PSP Czeski Cieszyn - Wyruszamy w świat, wracamy do Polski;
6/III/2019 MK PZKO Oldrzychowice - Rok Jana Taciny, obchody 40. rocznicy ZF Oldrzychowice;
7/III/2019 TNP - Warszawa dla liderów;
8/III/2019 TNP - Poznajemy Polskę przez edukację i zabawę;
9/III/2019 Ducatus Teschinensis z. s. - Od Cieszyna do Bogumina;
10/III/2019 PSP Karwina - Poznajemy Polskę;
11/III019 PSP Bystrzyca - Śladami Stanisława Hadyny;
12/III/2019 Biblioteka regionalna Karwina - Pomostem kulturowym między narodami;
13/III/2019 25 LAT Domu Polskiego im. Żwirki i Wigury w Cierlicku - MK PZKO Cierlicko Kościelec;
14/III/2019 MK PZKO Karwina Raj  - Wyjazd do Krakowa i Bochni;
15/III/2019 Jabłonkowskie Centrum Kultury i Informacji - Jesienna Akademia Kultury, Literatury i Historii;
16/III/2019 Macierz Szkolna w RC - Potrójny jubileusz - 30 lat Macierzy Szkolnej w RC;
17/III/2019 Rodzina Katyńska w RC - Broszura okolicznościowa Katyń - pamięć narodu;
18/III/2019 Bystrzycki chór szkolny Crescendo - Akompaniator dla bystrzyckich chórów szkolnych 2019-2020;
19/III/2019 SMP - Młode Zaolzie;

Na podstawie oceny nadesłanych projektów i dyskusji Komisja Grantowa postanowiła:


Przyjąć następujące projekty:
1/III/2019 PSP Gródek - Doskonalenie języka polskiego w ramach zielonej szkoły w Ustroniu – dofinansowanie w wysokości 22 000,- CZK;
4/III/2019 PSP Czeski Cieszyn - Poznajemy Polskę - Warszawa stolica naszej ojczyzny – dofinansowanie w wysokości 16 800,- CZK;
5/III/2019 PSP Czeski Cieszyn - Wyruszamy w świat, wracamy do Polski – dofinansowanie w wysokości 48 600,- CZK;
7/III/2019 TNP - Warszawa dla liderów – dofinansowanie w wysokości 21 200,- CZK (pod warunkiem umieszczenia na koszulkach logo Kongresu Polaków, Komisja Grantowa gorąco poleca włączyć do programu zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego);
8/III/2019 TNP - Poznajemy Polskę przez edukację i zabawę – dofinansowanie w wysokości 40 000,- CZK;
9/III/2019 Ducatus Teschinensis z. s. - Od Cieszyna do Bogumina – dofinansowanie w wysokości 80 000,- CZK (pod warunkiem przekazania 50 sztuk książki do Kongrsu Polaków;
10/III/2019 PSP Karwina - Poznajemy Polskę – dofinansowanie w wysokości 30 000,- CZK;
11/III/2019 PSP Bystrzyca - Śladami Stanisława Hadyny – dofinansowanie w wysokości 35 055,- CZK;
12/III/2019 Biblioteka regionalna Karwina - Pomostem kulturowym między narodami – dofinansowanie w wysokości 18 000,- CZK (Komisja Funduszu Rozwoju Zaolzia przyznaje środki w trakcie wyjątku ponieważ jest przekonana, że bibilioteka jako budżetówka Miasta Karwina powinna być wspierana z budżetu Miasta Karwiny);
13/III/2019 25 LAT Domu Polskiego im. Żwirki i Wigury w Cierlicku - MK PZKO Cierlicko Kościelec – dofinansowanie w łącznej wysokości 12 000,- CZK (dotyczy pozycji nr 6 i 9 kosztorysu);
14/III/2019 MK PZKO Karwina Raj - Wyjazd do Krakowa i Bochni – dofinansowanie w wysokości 26 150,- CZK;
18/III/2019 Bystrzycki chór szkolny Crescendo - Akompaniator dla bystrzyckich chórów szkolnych 2019-2020 – dofinansowanie w łącznej wysokości 17 000,- CZK (dotyczy pozycji nr 2 i 3 kosztorysu);
19/III/2019 SMP - Młode Zaolzie – dofinansowanie w łącznej wysokości 35 000,- CZK (oprócz pozycji nr 1,6,7 kosztorysu);

Zwrócić do poprawienia wnioskodawcy następujące projekty:
6/III/2019 MK PZKO Oldrzychowice - Rok Jana Taciny, obchody 40. rocznicy ZF Oldrzychowice (Fundusz Rozwoju Zaolzia wspiera propozycje i może ją wesprzeć pod warunkiem, że Funduszowi zostanie przedstawiony śpiewnik w całości, w trosce o autentyzm gwarowy, gdyż z doświadczenia wiemy, że prof. Jan Tacina doskonale notował warstwę melodyczną natomiast w tekstach pieśniowych pojawiło się wiele mankamentów polegających na naginaniu gwary do polskiego języka literackiego);
17/III/2019 Rodzina Katyńska w RC - Broszura okolicznościowa Katyń - pamięć narodu;

Odrzucić następujące projekty:
2/III/2019 Rodziny Zaolziaków zasłużonych dla Cieszyna - Polacy z Zaolzia na Śląsku Cieszyńskim;
3/III/2019 MK PZKO, ZF Bystrzyca - Perły folkloru - śladami bystrzyckiej działalności folklorystycznej;
15/III/2019 Jabłonkowskie Centrum Kultury i Informacji - Jesienna Akademia Kultury, Literatury i Historii;
16/III/2019 Macierz Szkolna w RC - Potrójny jubileusz - 30 lat Macierzy Szkolnej w RC.


Niniejszy protokół został uchwalony przez Radę Kongresu Polaków na XLI posiedzeniu w dniu 4.9.2019.

powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn