Fundusz Rozwoju Zaolzia
 

Wyniki XII posiedzenia Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 6.12.2019


Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia na swym dwunastym posiedzeniu w dniu 2.12.2019 roku oceniła następujących 18 nadesłanych wniosków o dofinansowanie:

1/IV/2019 MK PZKO Hawierzów - Błędowice - AKTYWNI, POMOCNI I POGODNI SENIORZY część I;
2/IV/2019 PSP Hawierzów Błędowice - Zespół Taneczny Mali Błędowianie – instruktor tańca dla zespołu;
3/IV/2019 PSP Hawierzów Błędowice - Roczna prenumerata polskich czasopism dla dzieci i młodzieży;
4/IV/2019 MK PZKO Bystrzyca - Poznajemy Polskę - wycieczka do Wrocławia;
5/IV/2019 MK PZKO Leszna Dolna - Stoły wigilijne;
6/IV/2019 MK PZKO Leszna Dolna - Całoroczne spotkania dzieci i młodzieży;
7/IV/2019 PSP Hawierzów Błędowice - Kultura i oświata narodowościowa w szkole podstawowej - Bielsko Biała, świat bajek;
8/IV/2019 PSP Hawierzów Błędowice - Wycieczka krajoznawcza po brzegu Brennicy;
9/IV/2019 Macierz Szkolna przy Przedszkolu Miś w Trzyńcu-Lesznej Dolnej - Warsztaty jezykowe nad Baltykiem;
10/IV/2019 PSP Wędrynia - Wyjazd edukacyjny do Krakowa i Wieliczki;
11/IV/2019 Kazimierz Jaworski - Wydanie publikacji o kościele w Końskiej;
12/IV/2019 MK PZKO Karwina Frysztat - Teatrzyk Bez Kurtyny - Rozwój ruchu teatralnego w Karwinie;
13/IV/2019 13. PSP Łomna Dolna - Jasełka - projekt FRZ;
14/IV/2019 SANCTUS ALBERTUS - Spotkanie i wycieczka z okazji 100-nej rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II;
15/IV/2019 Macierz Szkolna przy PSP Cierlicko - Piknik rodzinny z okazji Dnia Polonii i Święta Flagi;
16/IV/2019 PSP Hawierzów Błędowice - Koncert Bożonarodzeniowy w Błędowicach;
17/IV/2019 MK PZKO Hawierzów - Błędowice - Choreografia polskich tańców ludowych - ZR Błędowice;
18/IV/2019 SMP – Zaolzie.pl.  

Na podstawie oceny nadesłanych projektów i dyskusji Komisja Grantowa postanowiła: 

Przyjąć następujące projekty:
1/IV/2019 MK PZKO Hawierzów - Błędowice - AKTYWNI, POMOCNI I POGODNI SENIORZY część I – dofinansowanie w wysokości 24 860,- CZK;
2/IV/2019 PSP Hawierzów Błędowice - Zespół Taneczny Mali Błędowianie – instruktor tańca dla zespołu – dofinansowanie w wysokości 10 000,- CZK;
4/IV/2019 MK PZKO Bystrzyca - Poznajemy Polskę - wycieczka do Wrocławia – dofinansowanie w wysokości 33 700,- CZK;
6/IV/2019 MK PZKO Leszna Dolna - Całoroczne spotkania dzieci i młodzieży – dofinansowanie w wysokości 35 000,- CZK;
7/IV/2019 PSP Hawierzów Błędowice - Kultura i oświata narodowościowa w szkole podstawowej - Bielsko Biała, świat bajek – dofinansowanie w wysokości 12 028,- CZK;
8/IV/2019 PSP Hawierzów Błędowice - Wycieczka krajoznawcza po brzegu Brennicy - Bielsko Biała, świat bajek – dofinansowanie w wysokości 15 504,- CZK;
9/IV/2019 Macierz Szkolna przy Przedszkolu Miś w Trzyńcu-Lesznej Dolnej - Warsztaty jezykowe nad Baltykiem – dofinansowanie w łącznej wysokości 53 000,- CZK (oprócz pozycji nr 1 kosztorysu);
10/IV/2019 PSP Wędrynia - Wyjazd edukacyjny do Krakowa i Wieliczki – dofinansowanie w wysokości 34 021,- CZK;
11/IV/2019 Kazimierz Jaworski - Wydanie publikacji o kościele w Końskiej – dofinansowanie w wysokości 26 000,- CZK;
12/IV/2019 MK PZKO Karwina Frysztat - Teatrzyk Bez Kurtyny - Rozwój ruchu teatralnego w Karwinie – dofinansowanie w łącznej wysokości 40 000,- CZK (w pozycjach 2 i 3 kosztorysu, koszt jednostkowy obniżyć do 500,- CZK);
13/IV/2019 PSP Łomna Dolna - Jasełka - projekt FRZ – dofinansowanie w wysokości 10 000,- CZK;
14/IV/2019 SANCTUS ALBERTUS - Spotkanie i wycieczka z okazji 100-nej rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II – dofinansowanie w łącznej wysokości 13 200,- CZK (dotyczy pozycji „Przewodnik” i „Bilety wstępu, opłata parkingów” kosztorysu);
15/IV/2019 Macierz Szkolna przy PSP Cierlicko - Piknik rodzinny z okazji Dnia Polonii i Święta Flagi – dofinansowanie w wysokości 24 000,- CZK;
16/IV/2019 PSP Hawierzów Błędowice - Koncert Bożonarodzeniowy w Błędowicach – dofinansowanie w wysokości 5 000,- CZK;
17/IV/2019 MK PZKO Hawierzów - Błędowice - Choreografia polskich tańców ludowych - ZR Błędowice – dofinansowanie w wysokości 60 000,- CZK (zostało zaakceptowane po ciężkich dyskusjach jako doraźną, jednorazową pomoc);
18/IV/2019 SMP – Zaolzie.pl – dofinansowanie w wysokości 70 000,- CZK.


Zwrócić do poprawienia wnioskodawcy następujące projekty:
---

Odrzucić następujące projekty:
3/IV/2019 PSP Hawierzów Błędowice - Roczna prenumerata polskich czasopism dla dzieci i młodzieży;
5/IV/2019 MK PZKO Leszna Dolna - Stoły wigilijne.


Niniejszy protokół został uchwalony przez Radę Kongresu Polaków na XLIV posiedzeniu w dniu 5.12.2019.


powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn