Fundusz Rozwoju Zaolzia
 

Wyniki XV posiedzenia Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 3.9.2020

Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia na swym piętnastym posiedzeniu w dniu 31.8.2020 roku oceniła następujących 10 nadesłanych wniosków o dofinansowanie:

1/III/2020 MK PZKO Bystrzyca - Spotkanie integracyjne polonijnych badmintonistów w Bystrzycy i Wędryni;
2/III/2020 PSP Lutynia Dolna - Kanapa literacka - wsparcie działalności czytelniczej dzieci i młodzieży;
3/III/2020 Ksenia Stuchlik - Aktywizacja absolwentów PSP Karwina i ich rodzin;
4/III/2020 MK PZKO Karwina Raj -  Dzieci i młodzież z rodzicami poznawają Bieszczady;
5/III/2020 MK PZKO Karwina Raj - Szlak chóru Dźwięk i św. Jana Pawła II;
6/III/2020 Grupa nieformalna miłośników  Karwiny - Polska Karwina w internecie;
7/III/2020 Macierz Szkolna przy PSP Cierlicko - Polska alternatywa szkolna;
8/III/2020 MK PZKO Czeski Cieszyn-Centrum - XI Barbórkowy Turniej Ringo im. Milana Walacha;
9/III/2020 MK PZKO Trzyniec – Sylwetki postaci związanych z Końską;
10/III/ Michael Morys-Twarowski - Przodkowie z Zaolzia.

Na podstawie oceny nadesłanych projektów i dyskusji Komisja Grantowa postanowiła:

Przyjąć następujące projekty:
1/III/2020 MK PZKO Bystrzyca - Spotkanie integracyjne polonijnych badmintonistów w Bystrzycy i Wędryni – dofinansowanie w wysokości 16 500,- CZK;
2/III/2020 PSP Lutynia Dolna - Kanapa literacka - wsparcie działalności czytelniczej dzieci i młodzieży – dofinansowanie w wysokości 60 000,- CZK;
8/III/2020 MK PZKO Czeski Cieszyn-Centrum - XI Barbórkowy Turniej Ringo im. Milana Walacha – dofinansowanie w wysokości 9 000,- CZK;
9/III/2020 MK PZKO Trzyniec – Sylwetki postaci związanych z Końską – dofinansowanie w wysokości 35 020,- CZK;

Zwrócić do poprawienia wnioskodawcy następujące projekty:
3/III/2020 Ksenia Stuchlik - Aktywizacja absolwentów PSP Karwina i ich rodzin;

Odrzucić następujące projekty:
4/III/2020 MK PZKO Karwina Raj -  Dzieci i młodzież z rodzicami poznawają Bieszczady;
5/III/2020 MK PZKO Karwina Raj - Szlak chóru Dźwięk i św. Jana Pawła II;
6/III/2020 Grupa nieformalna miłośników Karwiny - Polska Karwina w internecie;
7/III/2020 Macierz Szkolna przy PSP Cierlicko - Polska alternatywa szkolna;
10/III/ Michael Morys-Twarowski - Przodkowie z Zaolzia.


Niniejszy protokół został uchwalony przez Radę Kongresu Polaków na LIV posiedzeniu w dniu 2.9.2020.

powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn