Aktualności

 

Razem: 276

 |<<  | <<  7  | 8 | 9  >> |  >>| 

Remont w Kancelarii Kongresu Polaków w RC 25.3.2015

W tym tygodniu Kancelaria Kongresu Polaków w RC jest nieczynna, a jej pomieszczenia przypominają... plac budowy. Wszystko za sprawą rozpoczętej w środę wymiany okien.

czytaj dalej

Ukazał się trzeci tom „Leksykonu Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej”

Do rąk czytelników trafił właśnie trzeci tom „Leksykonu Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej”. Promocja najnowszego wydawnictwa, które ukazało się nakładem Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, odbyła się w środę, 18 marca, w siedzibie Kongresu Polaków w RC.

czytaj dalej

Studia w Polsce 2015

Za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie przekazujemy, otrzymane z Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Zasady, tryb i zakres rekrutacji osób polskiego pochodzenia, ubiegających się o podjęcie studiów wyższych w Polsce w roku akademickim 2015/2016 ze stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Zał nr 1 Wykaz przedmiotów 
Zał nr 2 Tryb przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego
Zał nr 3 Podstawowe informacje
Zał nr 4 Informacja o zasadach wypłacania stypendium
Zał nr 5 Oświadczenie
Zasady tryb i zakres rekrutacji
Kwestionariusz kandydata na ksztalcenie w PolsceGotowi do rozmów

Janusz Konieczny pochodzący z Wędryni, a mieszkający obecnie w Pradze będzie prawdopodobnie bronił interesów polskiej prasy mniejszościowej w komisji dotacyjnej ds. mediów mniejszościowych przy czeskim Ministerstwie Kultury. W czwartek Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków w RC uchwaliła jego nominację. Teraz będzie czekać na akceptację ministra.

czytaj dalej

Spotkanie z Europejską Komisją Monitorującą Rady Europy

W środę, 25 lutego, w czeskocieszyńskiej siedzibie Kongresu Polaków w RC przy ul. Komeńskiego 4 zaplanowano spotkanie z reprezentantami Europejskiej Komisji Monitorującej Rady Europy. Tematem będzie stosowanie w praktyce zasad Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych.

czytaj dalej

Studia w Polsce 2015

Zarys podstawowych informacji o egzaminach wstępnych na studia do Polski

  1. Kandydat powinien zaznajomić się z dokumentem Zasady, tryb i zakres rekrutacji osób polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) z państw Europy Środkowo-Wschodniej na kształcenie w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i trybem rekrutacji na studia wyższe do Polski, które wraz ze wszystkim załącznikami (zazwyczaj 5 załączników), kwestionariuszami i informacjami  udostępnia na stronach internetowych Biuro Uznawalności wykształcenia i wymiany międzynarodowej. Na dany rok instytucja ta udostępnia Zasady na początku lutego.
  2. Instytucją odpowiedzialną za wysyłanie uczniów z RC na studia do Polski jest najbliższa placówka dyplomatyczna – Konsulat Generalny RP z siedzibą w Ostrawie, Blahoslavova 4, Ostrawa
  3. Współpraca i pomoc organizacyjna:  Kongres Polaków w RC – oddawanie  wszystkich dokumentów oraz rozeznanie odnośnie kierunków studiów, sporządzanie listy kandydatów, Polskie Gimnazjum w Czeskim Cieszynie – udostępnia lokale do przeprowadzenia egzaminów i zabezpiecza organizację i zaplecze dla Komisji Egzaminacyjnej, pomaga uczniom z dokumentami, wraz z Fundacją Semper Polonia organizujje Kursy przygotowawcze do matury i egzaminów z konkretnych przedmiotów „Szansa dla maturzysty”
  4. Kandydat przygotowywuje wszystkie dokumenty do dnia 31.03 2015 i oddaje je w siedzibie Kongresu Polaków lub wprost w Konsulacie Generalnym w Ostrawie. Po tej dacie dokumenty przekazane są do Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie
  5. Egzaminy na uczelnie wyżcze do Polski odbywają się zazwyczaj pod koniec kwietnia – w tym roku 23 i 24 kwietnia 2015.
  6. Kandydat w swoim zakresie śledzi wszelkie potrzebne informacje odnośnie wybranego przez siebie kierunku studiów na konkretnej uczelni. Sam sobie stwierdza czy dany kierunek będzie otwarty, jaki jest tryb studiów, jakie przedmioty wchodzą w skład egzaminu wstępnego, długość studiów. Ma kontakt poprzez witrynę internetową czy też inne źródła. Dopiero po informacji od Komisji Egzaminacyjnej przeprowadza wpis do systemu elektronicznego uczelni i ewentualną opłatę (każda uczelnia ma inny proces rekrutacji).
  7. Po ogłoszeniu wyników przez Komisję Egzaminacyjną kandydat dowiaduje się – w drugim dniu egzaminów – szczegóły dalszego postępowania. Uczelnie mają prawo wezwania kandydata do rozmów.
  8. W razie jakichkolwiek pytań można zwracać się wprost do Konsulatu Generanego RP w Ostrawie.

Ukazał się wybór pism i dokumentów dotyczących Leopolda Jana Szersznika

W poniedziałek, 19 stycznia, w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbyła się prezentacja nowego tomu serii „Bibliotheca Tessinensis” zatytułowanego „Malo invidiam quam misericordiam. Wybór pism i dokumentów dotyczących Leopolda Jana Szersznika”. Wzięli w niej udział autorzy edycji prof. Janusz Spyra i dr Grzegorz Chromik oraz recenzent tomu prof. Dan Gawrecki.

czytaj dalej


Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wielu szczęśliwych chwil i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2015 roku
życzy Rodakom 
Kongres Polaków w Republice Czeskiej

Krok w dobrym kierunku

Przedstawiciele polityki komunalnej polskiej narodowości, pełnomocnicy gminni Kongresu Polaków oraz członkowie gminnych komitetów ds. mniejszości narodowych będą się uczyć, jak sprawnie „poruszać się” w polityce lokalnej. – Podobne szkolenie prowadzone przez najlepszych fachowców świata polityczno-medialnego odbyło się już na Litwie i spotkało się z ogromną aprobatą – poinformował na czwartkowej, ostatniej w tym roku sesji Rady Przedstawicieli, prezes Kongresu Polaków, Józef Szymeczek.

czytaj dalej

Zaproszenie

Kongres Polaków w RC
serdecznie zaprasza na wieczór autorski

Marka Słowiaczka 
i Blanki Suszki Szczuki

połączony z promocją tomiku poetyckiego

CISZA SKRZYDEŁ
 
Wieczór poetycki odbędzie się 6 grudnia 2014, o godzinie 18:00 w klubie Dziupla w Czeskim Cieszynie
 


TACY JESTEŚMY 2014


Znamy wyniki uroszystej Gali Tacy Jesteśmy 2014
 
Zwycięzcą publiczności został
Chór Żeński „Melodia” z Nawsia
 
Nagrodę kapituły otrzymał
Marian Siedlaczek
 
Wylosowanymi spośród głosujących w plebiscycie są:
1. miejsce - Stanisław Matykiewicz z Karwiny Nowego-Miasta
2. miejsce - Tomasz Žyla z Suchej Górnej
3. miejsce - Dorota Molin z Czeskiego Cieszyna
 
Nagrody czekają na odbiorców w siedzibie Kongresu Polaków.
Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn.

Finał „Tacy Jesteśmy”

Chór Żeński „Melodia” oraz Marian Siedlaczek zostali laureatami tegorocznego konkursu Kongresu Polaków „Tacy Jesteśmy”. Czeki zwycięzcom wręczył podczas uroczystej gali, która odbyła się w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie Józef Szymeczek, prezes Kongresu Polaków.

czytaj dalej

Posiedzenie Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków w RC

XI posiedzenie Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków w RC odbędzie się w czwartek, 4 grudnia 2014 r., o godz. 16.00 w siedzibie Kongresu Polaków przy ul. Komeńskiego 4 w Czeskim Cieszynie.

czytaj dalej

„Ondraszek” dla Mariana Steffka

W stylowych wnętrzach Cafe Muzeum w Cieszynie odbył się w sobotni wieczór trzynasty już Wieczór Ondraszkowy, czyli uroczystość wręczenia „Ondraszków”. Jedną z nagród przyznawanych przez Koło nr 6 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej otrzymał Marian Steffek, kierownik Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków w RC.

czytaj dalej

Zaproszenie

Śląski Kościół Ewangelicko Augsburski,
Towarzystwo Ewangelickie w RC
oraz
Kongres Polaków w RC
 
serdecznie zapraszają na
XXV Koncert Adwentowy "Muzyki i słowa"
 
który odbędzie się 30.11. 2014 o godzinie 16:00
w Czeskim Cieszynie
w kościele pw. św. ap. Piotra i Pawła na Niwach

Spotkanie z prezydentem RP

Józef Szymeczek i Barbara Smugała reprezentowali Radę Kongresu Polaków podczas dorocznego spotkania z okazji Narodowego Święta Niepodległości, jakie odbyło się w poniedziałek w Ambasadzie RP w Pradze. Jego gościem był prezydent RP – Bronisław Komorowski.

czytaj dalej

Zaproszenie

Książnica Cieszyńska
i wędryńskie Wydawnictwo Beskidy
zapraszają na promocję zbioru reportaży
 
Jarosława - Jot Drużyckiego
pt. "HOSPICJUM ZAOLZIE"
 
która odbędzie się w piątek 5 grudnia 2014 r.
o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Książnicy
ul. Mennicza 46

Konferencja „Polonia dla Polski w demokratycznym 25-leciu”

10 listopada br. w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się konferencja „Polonia dla Polski w demokratycznym 25-leciu”, zorganizowana przez Europejską Unię Wspólnot Polonijnych (EUWP) przy współpracy z Kancelarią Senatu RP i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” (SWP). Inicjatorem konferencji była Prezydent EUWP, Helena Miziniak, a decyzję o jej organizacji podjęła Rada Prezesów EUWP, która odbyła się w Wilnie, w grudniu ub. roku. W konferencji udział wzięli przedstawiciele organizacji członkowskich EUWP z 26 państw europejskich, reprezentanci Rady Krajowej, Zarządu Krajowego i oddziałów SWP oraz liczni zaproszeni goście z kraju i z zagranicy, łącznie, blisko 120 uczestników.

czytaj dalej

Głosowanie na półmetku

Jeszcze przez dwa tygodnie można oddawać głosy na nominowanych do nagrody „Tacy Jesteśmy 2014”. Wyniki konkursu organizowanego przez Kongres Polaków w RC, poznamy w trakcie uroczystej gali w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie, która odbędzie się 29 listopada. Gościem wieczoru będzie pochodząca z Trzyńca artystka – aktorka i piosenkarka Renata Drössler.Bilety na koncert galowy dostępne będą tylko w przedsprzedaży. Od poniedziałku można je nabywać w siedzibie Kongresu Polaków.

czytaj dalej

Zaproszenie

Podlaski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Białymstoku,
Kongres Polaków w Republice Czeskiej,
Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie,
PTA ARS MUSICA
 
Serdecznie zapraszają na
 
XX ELIMINACJE CENTRALNE
KONKURSU RECYTATORSKIEGO
DLA POLAKÓW Z REPUBLIKI CZESKIEJ
 
 
 

Razem: 276

 |<<  | <<  7  | 8 | 9  >> |  >>| 


 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn