Aktualności

 

Razem: 271

 |<<  | <<  2  | 3 | 4  >> |  >>| 

WARSZTATY TEATRALNO-FILMOWE KOSZARZYSKA 2018

Miłośnicy teatru i filmu, w roku 2018 odbędą się już tradycyjne Warsztaty Tetralno-Filmowe w Koszarzyskach Pasieczkach.
Warsztaty odbędą się w terminie od 17 - 26 sierpnia 2018. Opłata za warsztaty wynosi 1 500 CZK.

Zapewniamy dobrą zabawę w dobrym miejscu, z profesjonalnymi wykładowcami z zakresu:
- praca z kamerą, montaż elektroniczny, scenariusz
- scenopis, reżyseria, estetyka filmu
- działania teatralne od A do Z
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 31. 7. 2018 pod adres Kongresu Polaków w RC.
Zgłoszenia można przesyłać również formą elektroniczną na adres kongres@polonica.cz.

Fundusz Rozwoju Zaolzia - szkolenie projektowe

Przypominamy, że wnioski projektowe do Funduszu Rozwoju Zaolzia zgłoszone w Kancelarii Kongresu Polaków do 31 lipca b.r. będą oceniane na Komisji Grantowej we wrześniu. Wnioski dostarczone po tej dacie przechodzą do następnego kwartału.
Dnia 16.7.2018 w klubie Dziupla od godz. 17:00 realizujemy kolejne  szkolenie, którego celem będzie konsultacja projektów. Każdy uczestnik powinien mieć przynajmniej ogólny zarys swojego zamiaru projektowego (cele, program, nazwę, termin realizacji). Ze względu na roboczy charakter spotkania ilość miejsc jest ograniczona do 10 osób. Udział prosimy potwierdzić najpóźniej do 13.7.2018 na email smp@centrum.cz.
Każdy uczestnik zabiera ze sobą laptop!
Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych,
iż w dniach 2 - 4 lipca 2018 Kancelaria Kongresu Polaków w RC będzie nieczynna.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wyniki VII posiedzenia Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 6.9.2018

Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia na swym siódmym posiedzeniu w dniu 3.9.2018 roku oceniła następujących 21 nadesłanych wniosków o dofinansowanie:

czytaj dalej

Egzaminy wstępne na studia wyższe do Polski

INFORMACJA 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, że egzaminy w ramach naboru do Programu stypendialnego dla Polonii dla osób polskiego pochodzenia, obywateli Czech,  zamieszkałych na obszarze Konsulatu Generalnego  RP w Ostrawie odbędą się w dniu 6 czerwca br. (tj środa )

Początek egzaminów: godz. 9.00  (prosimy o  przybycie co najmniej 15 minut przed  egzaminem)
Miejsce organizacji egzaminów: Siedziba  Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie / Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace
Havlíčkova 13/213
737 01  Český Těšín
www.gympol.cz

Ważne informacje dla kandydatów: osoby przystępujące do egzaminów zobligowane są  posiadać przy sobie dowód tożsamości(paszport/dowód osobisty) oraz zanotowaną  informację na temat  indywidualnego  numeru referencyjnego/sygnatury wniosku  złożonego w systemie teleinformatycznym NAWA ( PPS/POL/2018/1/ ……….. ) 

Maksymalna punktacja z obu części egzaminu wynosi po 100 punktów z każdego testu kierunkowego. 
Czas trwania testu z jednego przedmiotu kierunkowego – 120 minut

W szkołach wyższych w Polsce obowiązuje system elektronicznej rejestracji kandydatów. Osoby ubiegające się o podjęcie studiów na warunkach stypendialnych z pominięciem kursu przygotowawczego (dotyczy to głównie absolwentów szkół z polskim językiem wykładowym) powinny rejestrować  się w systemach internetowych uczelni  w terminach przez nią wymaganych na zasadach przewidzianych dla cudzoziemców  na warunkach stypendium NAWA. 

Ogłoszenie wyników: w systemie teleinformatycznym NAWA w terminie do 31 lipca br. 


Fundusz Rozwoju Zaolzia
Przypominamy, że wnioski projektowe do Funduszu Rozwoju Zaolzia zgłoszone w Kancelarii Kongresu Polaków do 30 kwietnia b.r. będą oceniane na Komisji Grantowej w maju. Wnioski dostarczone po tej dacie przechodzą do następnego kwartału.

Posiedzenie Rady Przedstawicieli Kongresu PolakówUprzejmie informujemy, iż następne posiedzenie
Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków
odbędzie się
12 kwietnia 2018, o godzinie 16:30
w siedzibie Kongresu Polaków,
Grabińska 33, 737 01 Czeski Cieszyn.

Wyniki VI posiedzenia Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 7.6.2018

Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia na swym szóstym posiedzeniu w dniu 28.5.2018 roku oceniła następujących 22 nadesłanych wniosków o dofinansowanie:

czytaj dalej

Studia w Polsce 2018

Studia w Polsce - najnowsze informacje

Szanowny Panie Dyrektorze, 

Konsulat Generalny RP w Ostrawie, w związku z informacją otrzymaną z Narodowej Agencji Wymiany Międzynarodowej (NAWA),  uprzejmie informuje, że rekrutacja  kandydatów na studia w Polsce od roku ak.2018/2019  (w tym cudzoziemców polskiego pochodzenia z Czech) będzie podzielona na 2 etapy;  od tego roku kandydaci nie będą składać dokumentów w formie  papierowej bezpośrednio w Konsulacie, ale za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA (tj. mają za zadanie wypełnić wniosek oraz przesłać wymagane skany dokumentów wraz z tłumaczeniami). Pozytywny wynik oceny formalnej, tj. złożenie wszystkich wymaganych  dokumentów  w systemie NAWA, będzie warunkiem dopuszczenia do etapu oceny merytorycznej czyli egzaminów, które jak co roku będą organizowane przy współudziale konsulatów (pod warunkiem oczywiście, że kandydaci spełnią kryteria naboru do Programu stypendialnego dla Polonii). Z uwagi na przyjęte procedury, egzaminy nie mogą zostać zorganizowane wcześniej niż 15 maja br. 

Początek rekrutacji, tj. otwarcie systemu dla wnioskodawców planowane jest na ok. 8 lutego br.  

Z poważaniem, 
Janusz Bilski
Konsul Generalny 

Fundusz Rozwoju Zaolzia - szkolenie projektowe

Przypominamy, że wnioski projektowe do Funduszu Rozwoju Zaolzia zgłoszone w Kancelarii Kongresu Polaków do 31 stycznia b.r. będą oceniane na Komisji Grantowej w marcu. Wnioski dostarczone po tej dacie przechodzą do następnego kwartału.
Dnia 24.1.2018 w klubie Dziupla od godz. 16:00 realizujemy kolejne  szkolenie, którego celem będzie konsultacja projektów. Każdy uczestnik powinien mieć przynajmniej ogólny zarys swojego zamiaru projektowego (cele, program, nazwę, termin realizacji). Ze względu na roboczy charakter spotkania ilość miejsc jest ograniczona do 10 osób. Udział prosimy potwierdzić najpóźniej do 23.1.2018 na email smp@centrum.cz.
Każdy uczestnik zabiera ze sobą laptop!

Posiedzenie Rady Przedstawicieli Kongresu PolakówUprzejmie informujemy, iż następne posiedzenie
Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków
odbędzie się
18 stycznia 2018, o godzinie 16:30
w siedzibie Kongresu Polaków, Komeńskiego 4, 737 01 Czeski Cieszyn.

Wyniki V posiedzenia Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 15.3.2018

Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia na swym piątym posiedzeniu w dniu 5.3.2018 roku oceniła następujących 27 nadesłanych wniosków o dofinansowanie:

czytaj dalej

Bilety nadal do nabycia

Bilety na tegoroczną Galę „Tacy Jesteśmy” są nadal dostępne. Finałowy koncert konkursu „Tacy Jesteśmy” odbędzie się w sobotę, 18 listopada o godz. 17.00, w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie.


Gwiazdą wieczoru będzie utalentowany pianista, pochodzący z Trzyńca Michał Šupák. Wejściówki w cenie 150 kc są do nabycia w kancelarii Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie przy ul. Komeńskiego 4 do 16 listopada w godzinach od 8.00 do 15.30. W siedzibie Kongresu można się zjawić osobiście, można też składać zamówienia telefonicznie (tel. 558-711-453) lub drogą mailową (kancelaria@polonica.cz).
Coroczny projekt „Tacy Jesteśmy” organizuje Kongres Polaków w RC, a współfinansuje Ministerstwo Kultury RC, Urząd Miejski w Czeskim Cieszynie, Województwo Morawsko-Śląskie, Konsulat Generalny w Ostrawie oraz sponsorzy prywatni. 

Głosujcie na finałową dziesiątkę

Znamy dziesiątkę finalistów tegorocznej edycji konkursu „Tacy Jesteśmy”, organizowanego przez Kongres Polaków w Republice Czeskiej. Wiadomo także, że finałowa gala odbędzie się w sobotę 18 listopada (początek o godz. 17.00) w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie. – Będzie wyglądać trochę inaczej niż zwykle, gwiazdą wieczoru będzie utalentowany pianista, pochodzący z Trzyńca, Michał Šupák.

Coroczny projekt „Tacy Jesteśmy” to dzieło Kongresu Polaków w RC, które współfinansują Ministerstwo Kultury RC, Urząd Miejski w Czeskim Cieszynie, Województwo Morawsko-Śląskie, Konsulat Generalny w Ostrawie oraz sponsorzy prywatni. Przedsięwzięcie prezentuje najciekawsze wydarzenia i inicjatywy, nowe pomysły, wybitnych ludzi i wybijające się ponad przeciętność sukcesy osób związanych z Zaolziem i nie tylko. Tym razem we wrześniu nadeszło prawie trzydzieści takich nominacji, spośród których Rada Kongresu wybrała ostatecznie dziesiątkę finalistów. Wybór jak zwykle był bardzo trudny.
Dzieiątkę finalistów tworzą: Adam Bubík, Danuta Chlup, Tadeusz Filipczyk, Chór Męski „Gorol”, Marek Grycz, Barbara i Ján Mračnowie, Jan Edward Strumpf, Maria Szymanik, Dorota i Weronika Uherek i Tadeusz Wantuła. W tegorocznej edycji konkursu ponownie zostaną przyznane dwie nagrody „Złoty Jestem”. Laureata jednej nagrody wyłoni Rada Kongresu Polaków, drugiej publiczność.
Głosowanie publiczności potrwa do wtorku 7 listopada. Głosować można za pośrednictwem oryginalnego kuponu wydrukowanego w „Głosie Ludu” oraz za pomocą SMS-a. Wypełnione kupony należy wysyłać na adres: Kongres Polaków w RC, ul. Komeńskiego 4, 737 01 Czeski Cieszyn. SMS-y będą przyjmowane pod numerem telefonu 736 627 021. 
Każdy głosujący może wysłać tylko jednego SMS-a oraz jeden oryginalny kupon. Na kuponie, prócz swojego faworyta do nagrody „Złoty Jestem”, należy podać również swoje dane osobowe, czyli imię, nazwisko, adres i telefon. W SMS-ie wystarczy natomiast napisać, kto głosuje i na kogo. Osoby, które zagłosują na kuponach, wezmą udział w losowaniu o nagrody.Fundusz Rozwoju Zaolzia - szkolenie projektowePrzypominamy, że wnioski projektowe do Funduszu Rozwoju Zaolzia zgłoszone w Kancelarii Kongresu Polaków do 31 października b.r. będą oceniane na Komisji Grantowej w listopadzie. Wnioski dostarczone po tej dacie przechodzą do następnego kwartału.
Dnia 18.10.2017 w klubie Dziupla od godz. 16:00 realizujemy kolejne  szkolenie, którego celem będzie konsultacja projektów. Każdy uczestnik powinien mieć przynajmniej ogólny zarys swojego zamiaru projektowego (cele, program, nazwę, termin realizacji). Ze względu na roboczy charakter spotkania ilość miejsc jest ograniczona do 10 osób. Udział prosimy potwierdzić najpóźniej do 17.10.2017 na email smp@centrum.cz.
Każdy uczestnik zabiera ze sobą laptop!

Ostatnia pocztówka znad Bałtyku

Po raz ostatni zgłaszają się znad Bałtyku uczestnicy drugiego turnusu Zielonej Szkoły. – W ostatnim dniu pobytu po raz ostatni poszliśmy do pobliskiego Władysławowa, by dopełnić ostatnie sprawunki. Pogoda stale dopisuje, więc po południu wybieramy się na „naszą” plażę, by pożegnać się z Bałtykiem. Wypuściliśmy lampiony szczęścia i gromkim okrzykiem kaszubskim „Do uzrzenia” żegnamy Bałtyk! Było świetnie, było miło, jakże szkoda, że się skończyło – pisze do nas Wanda Suszka, kierowniczka turnusu. 

Uczestnicy Zielonej Szkoły – tak siódmoklasiści, jak cała kadra – chcą serdecznie podziękować Kongresowi Polaków w RC za umożliwienie spędzenia przyjemnych 11 dni nad morzem. „Mieliśmy możliwość zwiedzić niemalże całe północno-zachodnie wybrzeże Bałtyku oraz  odwiedzić część rozległych Kaszub. Serdecznie dziękujemy!” – piszą uczestnicy tegorocznej Zielonej Szkoły.

Posiedzenie Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków
Uprzejmie informujemy, iż następne posiedzenie
Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków
odbędzie się
5 października 2017, o godzinie 16:30
w siedzibie Kongresu Polaków, Komeńskiego 4, 737 01 Czeski Cieszyn.

Zielona Szkoła nad Bałtykiem

Z kolejną relacją z pobytu na Zielonej Szkole zgłaszają się siódmacy!
W poniedziałek i wtorek zwiedzaliśmy Gdańsk i okolice. Bardzo ważną i pouczającą lekcją historii był pobyt na Westerplatte. Memento NIGDY WIĘCEJ WOJNY niech będzie odebrane przez wszystkich ludzi świata, bo w dzisiejszych niespokojnych czasach jest niezmiernie aktualne. W Gdańsku zwiedziliśmy starówkę a nawet wyszliśmy 400  schodów na wieżę widokową Bazyliki Mariackiej, by podziwiać widok Gdańska niemalże z lotu ptaka. Niesamowite! No i oczywiście zrobiliśmy sobie zdjęcie z Neptunem. Sopot to miasto zdrojowe, poszliśmy na molo, by jeszcze mocniej zaczerpnąć morskiego powietrza. Druga część naszej nadolziańskiej grupy odwiedziła pracownię obróbki bursztynu, gdzie dowiedzieliśmy się, jak powstał, gdzie występuje i jakie ma właściwości. Czy wiecie, że proszek bursztynowy się pali? Podczas wieczornego ogniska mogliśmy własnoręcznie wypróbować, jak skwarzy się w ogniu. Było ciekawie, śpiewająco a kiełbaski smakowały wyśmienicie. Dzisiaj maszerujemy do Jastrzębiej Góry a jutro już pożegnamy Bałtyk.
A szkoda....bo było tutaj bardzo przyjemnie!!!

Na ruchomych wydmach i w domu do góry nogami

Pozdrawiamy serdecznie znad Bałtyku – pisze do nas Wanda Suszka, kierowniczka drugiego turnusu Zielonej Szkoły nad Bałtykiem. – Pogoda tutaj dość kapryśna. Trochę deszczu, trochę słońca, ale nam humory dopisują. Zwiedziliśmy już latarnię morską Rozewie i chociaż w środku było ciasno, widoki z góry niesamowite – dodaje. 

W czwartek i piątek siódmoklasiści z Zaolzia pojechali do Kartuz, by w Muzeum Kaszubskim zapoznać się z historią Kaszub, powąchać tabaki i pośpiewać po kaszubsku. W Szymbarku zobaczyli skansen z Domem Sybiraka, który pokazuje, jak trudne było życie zesłańców. – W bunkrze imitującym ziemne schrony z czasów drugiej wojny światowej przeżyliśmy nalot bombowy, natomiast podczas wizyty w domu do góry nogami nasze błędniki oszalały. Dodatkowo nasz kolega zagrał na największym, bo sześciometrowym, fortepianie świata – informuje Suszka.
Uczestnicy Zielonej Szkoły odwiedzili już także Słowiński Park Narodowy będący ewenementem przyrodniczym na skalę europejską. – Na tamtejszych ruchomych wydmach czuliśmy się jak na Saharze. Śmiechu i turlania w bielusieńkim piasku było sporo. Z kolei wieczory spędzamy na konkursach, zabawach i dyskotekach. Pozdrawiamy! Uczestnicy Zielonej Szkoły z Jabłonkowa, Bystrzyca, Trzyńca i Wędryni – pisze Wanda Suszka.Bałtyk przywitał deszczem i chłodem

Siódmoklasistów z Jabłonkowa, Bystrzycy, Trzyńca i Wędryni, biorących udział w drugim turnusie Zielonej Szkoły, Bałtyk przywitał pogodą sztormową. – Lało i doskwierało zimno, niemniej nasze humory były słoneczne, więc pewnie dlatego pogoda już w drugim dniu pobytu zmieniła się tak radykalnie, że niektórzy skosztowali nawet słoności morza na własnej skórze – informuje Wanda Suszka, kierowniczka turnusu. Uczestnicy Zielonej Szkoły zwiedzili już cypel helski. Odwiedzili tamtejsze Muzeum Rybackie, a także fokarium. – Pod polską banderą popłynęliśmy do Gdyni, gdzie podziwialiśmy statki-muzea: majestatyczny żaglowiec Dar Pomorza oraz wojskowego weterana wojennego – niszczyciela Błyskawicę. Przed nami następne ciekawe wycieczki: skansen w Szymbarku, muzeum kaszubskie w Kartuzach, chcemy też zwiedzić Słowiński Park Narodowy z ruchomymi wydmami. Pojedziemy ponadto do Gdańska, na Westerplatte i do Sopotu – zapowiada Suszka.
W  Chłapowie, czyli miejscu swej kwatery, siódmoklasiści dowiedzą się także, jak pracuje się z bursztynem w pracowni obróbki bursztynu. – Pracownicy Kongresu Polaków ułożyli dla nas program pobytu bardzo ciekawie i atrakcyjnie. Wieczory spędzamy zaś na zabawach, konkursach, dyskotekach, by wzajemnie jak najlepiej się poznać i zawrzeć nowe przyjaźnie – stwierdza Suszka.
Więcej zdjęć znajdziecie TUTAJRazem: 271

 |<<  | <<  2  | 3 | 4  >> |  >>| 


 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn