Organizacje

Organizacje polskie zrzeszone w Kongresie Polaków w RC

Organizacja

Siedziba

Kontakt

Prezes / wiceprezes

Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne

737 01 Czeski Cieszyn,
Komeńskiego 4


adam.foto@centrum.cz

Adam Szop

Harcerstwo Polskie w RC

737 01 Czeski Cieszyn,
Komeńskiego 4

admin@hpc.wz.cz

www.hpc.wz.cz

Krzystof Mitura

Klub Polski w Pradze

120 00 Praga 2,
Vocelova 3

kpwp@seznam.cz

www.klubpolski.cz

Michał Chrząstowski

Macierz Szkolna w RC

 

737 01 Czeski Cieszyn,
Grabińska 33

 

macierz.szkolna@seznam.cz

www.macierz.cz

Tadeusz Smugala

MK PZKO Karwina Nowe Miasto

Karwina Nowe Miasto,
Čapkova 1577

lipka@tiscali.cz


Piotr Lipka

Polskie Towarzystwo Medyczne

 

737 01 Czeski Cieszyn,
Grabińska 33

 

ptmrc@atlas.cz

www.medics.cz/ptmrc

Józef Słowik

Polskie Towarzystwo Artystyczne ARS MUSICA

 

737 01 Czeski Cieszyn,
Havlíčka 13

 

www.arsmusica.cz

am@arsmusica.cz

Leszek Kalina     

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe "Beskid Śląski" w RC

 

737 01 Czeski Cieszyn, 
Grabińska 33

 

 

www.ptts-beskidslaski.cz

info@ptts-beskidslaski.cz

Halina Twardziková

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy

737 01 Czeski Cieszyn,
Strzelnicza 28

zg@pzko.cz

www.pzko.cz

Helena Legowicz

Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków w Republice Czeskiej

737 01 Czeski Cieszyn,
Komeńskiego 4

plastycy.sap@seznam.cz

sap.euweb.cz

Ewa Ćmok

Stowarzyszenie Emerytów Polskich

737 01 Czeski Cieszyn,
Grabińska 33


Anna Ciahotna

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej

737 01 Czeski Cieszyn,
Komeńskiego 4

smp@centrum.cz

www.smp.wz.cz

Michał Zawadzki

Stowarzyszenie Rodzina Katyńska

737 01 Czeski Cieszyn,
Komeńskiego 4

pilich@post.cz

Józef Pilich

Stowarzyszenie Szkoła Polonijna w Pradze

Praga 2,
Korunní 38

magala@kav.cas.cz

Andrzej Magala    

Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC

737 01 Czeski Cieszyn,
Ostrawska 21

pscierlicko@quick.cz

www.tnprc.cz

Krzysztof Kosmala

Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki

737 01 Czeski Cieszyn, Grabińska 33

legowicz@seznam.cz

www.sppk.cz

Anna Pomykaczová

Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne

737 01 Czeski Cieszyn,
Komeńskiego 4

ztf@silesnet.cz

www.ztf.cz

Marian Siedlaczek

Klub Kultury

739 61 Trzyniec,
1 maja 493

info@tfl.cz

Tadeusz Wantuła

Polonus - Klub Polski w Brnie

602 00 Brno,
Anenská 10


zojore@seznam.cz

www.polonusbrno.org

Jolanta Zofia Rek

Polskie Towarzystwo Śpiewacze COLLEGIUM CANTICORUM

737 01 Czeski Cieszyn,
Havlíčka 13

www.sweb.cz/canticorum

canticorum@seznam.cz

Roman Najder

Stowarzyszenie "Kurier Praski" w Pradze

Praga 4,
Michelská 721/31


Barbara Sierszuła

Macierz Szkolna w Wędryni

739 94 Wędrynia, Wędrynia 974

r.konstankiewicz@icloud.com    

Renata Konstankiewicz

Zaolzie Potrafi

130 00 Praha 3 Blodkova 3

www.zaolziepotrafi.cz

zaolzie.potrafi@gmail.com

Izabela Wałaska
Zaolziańskie Stowarzyszenie Lotnicze im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury
735 42 Cierlicko 722, Dom Polski Żwirki i Wigury

Dariusz Cymerys
 Towarzystwo  Beskidzkich Kucharzy  737 01 Czeski Cieszyn, Komeńskiego 4  henryk.c@seznam.cz  Henryk Cieślar

 
 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn