Szlakiem lilijki

Termin wystawy: 22-25 kwietnia 1995

Lokalizacja: Dom PZKO Mosty koło Czeskiego Cieszyna

Współorganizator: Harcerstwo Polskie w RC

Scenariusz i realizacja: Danuta Branna, Józef Szymeczek drużyna harcerska „Opty" z Czeskiego Cieszyna

W wystawie wykorzystano dokumenty archiwalne, zdjęcia, kroniki i inne materiały ze zbiorów Ośrodka oraz osób prywatnych.

Na czas wystawy organizatorzy zamienili salę Domu PZKO w harcerskie obozowisko, wykorzystując do tego celu autentyczne namioty i inne akcesoria. Nie zabrakło nawet bramy obozowej i miejsca na ognisko. Wernisaż uświetniły piosenki harcerskie w wykonaniu drużyny harcerskiej „Opty” oraz ognisko nieopodal Domu PZKO przygotowane przez harcerzy trzynieckich.

Ważniejsze daty w dziejach harcerstwa w lewobrzeżnej części Śląska Cieszyńskiego


1912/13

W Polskim Gimnazjum Realnym im. Juliusza Słowackiego w Orłowej rozpoczęła działalność Drużyna Skautowa im. Tadeusza Rejtana w Orłowej, kierowana przez nauczyciela języka polskiego Romana Pollaka. Skupiała się na wychowaniu w duchu patriotyzmu, kontakcie z przyrodą, poznawaniu regionu i kraju oraz nauce obozownictwa.

latem 1914

Wyprawa krajoznawcza drużyny orłowskiej opisana w książce Romana Pollaka: Wyprawa skautów śląskich przez Orawę i Tatry na Spisz.

1914-1918

Powstają kolejne drużyny, m. in. w Karwinie, Łazach, Porębie oraz pierwsza Drużyna Skautek im. Emilii Plater, również przy gimnazjum w Orłowej.

1920

Podział Śląska Cieszyńskiego. Ruch harcerski na Zaolziu staje w obliczu nowej, trudnej rzeczywistości.

1924

Uchwalono statut Harcerstwa Polskiego w Czechosłowacji i wybrano Naczelny Zarząd HPC.

1925

Podział na hufce: orłowski, karwiński, bogumiński, cieszyński i ostrawski. Rozpoczyna się szkolenie kadr, przebiegają akcje obozowe.

1926

Główna Komenda rozdzielona na męską i żeńską. W tym samym roku (28 i 29 czerwca) ma miejsce I Zlot HPC w Orłowej.

1928

1 lipca odbywa się Zlot HPC w Karwinie przy Srebrnym Źródle.

1929

Udział w Zlocie Narodowym ZHP o Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu.

1931

W dniach 27 czerwca – 3 lipca harcerze z Zaolzia biorą udział w Zlocie Skautów Słowiańskich w Pradze.

1933

W sierpniu ma miejsce Zlot 20-lecia HPC w Orłowej.

1934

Harcerze z Zaolzia w Warszawie biorą udział w Światowym Zjeździe Młodzieży Polskiej z Zagranicy.

1935

Udział HPC w Zlocie Jubileuszowym ZHP w Spale.

1939-1945

II wojna światowa. Wielu harcerzy zaolziańskich stało się ofiarami terroru hitlerowskiego.

Po 1945

Władze czechosłowackie odmówiły wydania zgody na wznowienie działalności przez HPC.

1947

Dochodzi do reaktywacji HPC, jako jednej z sekcji Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej.

1949

Stan liczebny HPC: 28 drużyn męskich, 23 drużyny żeńskie i 8 gromad zuchowych.

1951

W związku z decyzją władz komunistycznych o jednoczeniu ruchu młodzieżowego działalność HPC została wstrzymana. SMP stopniowo zostaje wcielone do Czechosłowackiego Związku Młodzieży.

1968

W nowym klimacie politycznym w związku z Praską Wiosną, 16 maja na spotkaniu dawnych działaczy HPC została podjęta decyzja o wznowieniu działalności. HPC zaczyna działać jako samodzielny powiat w ramach Organizacji Pioniera – z własną strukturą, odrębnym umundurowaniem itp. 16 listopada w Cz. Cieszynie odbywa się Konferencja HPC.

1970

25 lutego Druga Konferencja HPC powołuje przy Organizacji Pioniera autonomiczną Radę Naczelną HPC, jednak we wrześniu dochodzi do zniesienia względnej samodzielności harcerskiej w ramach wdrażania w Czechosłowacji polityki tzw. normalizacji.

1989

Po wydarzeniach z listopada kształtują się nowe warunki polityczne.

24 II 1990

Podpisanie umowy z Organizacją Pioniera o umożliwieniu pracy według własnego statutu oraz kierowaniu się prawem harcerskim.

1991

Usamodzielnienie się HPC i rejestracja statutu organizacji przez MSW w Pradze. 9 listopada w Trzyńcu Lesznej Dolnej odbywa się I Zjazd odrodzonego harcerstwa.


powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn