Z dziejów osadnictwa w dolinie Łomnej

Termin wystawy: 17-30 czerwca 1995 r.

Lokalizacja: Dom PZKO w Łomnej Dolnej

Współorganizator: MK PZKO oraz Macierz Szkolna w Łomnej Dolnej

Scenariusz i realizacja: dr Jan Korzenny, dr Danuta Branna


Na wystawie wykorzystano mapy, plany, zdjęcia i dokumenty ze zbiorów prywatnych Jana Korzennego oraz kopie materiałów archiwalnych, uzupełnienie tworzyły wiersze Emanuela Grima i Adolfa Fierli, dotyczące życia górali oraz zespół współczesnych fotografii doliny Łomnej autorstwa Jana Korzennego.

Kronika najważniejszych wydarzeń w dziejach Łomnej


Nazwa wsi pochodzi od rzeki Łomnej (błędnie Łomnianki), wzdłuż której zaczęli się osiedlać pierwsi osadnicy.

1596

Ówczesny książę cieszyński Adam Wacław wydaje dekret, na mocy którego przyznaje się mieszczanom jabłonkowskim prawo na wypasanie bydła i wyrąb lasu w dolinie Łomnej.

1687

Rozpoczyna się osiedlanie doliny Łomnej

1730

Ukonstytuowanie gminy Łomnej jako jednostki administracyjnej.

1770

Łomną zamieszkiwało 489 mieszkańców. Wszystkich osadników obowiązywała danina, którą odprowadzali zwierzchnictwu.

1813

Powstają pierwsze zabudowania na Przelaczy.

1830

Otwarcie pierwszej szkoły prywatnej w Łomnej.

1843

W gminie znajduje się 58 gospodarstw rozsianych po całej dolinie i zboczach górskich. Zamieszkuje tu 817 obywateli. W trzech młynach pracuje 3, zaś w pięciu tartakach 10 robotników.

1844-1847

Lata głodowe w dolinie Łomnej, które przyniosły znaczną ilość ofiar śmiertelnych.

1852

W Łomnej na Matysczynej Łące zostaje otwarta pierwsza polska szkoła publiczna wspólna dla Łomnej Górnej i Dolnej.

1873

Otwarcie budynku szkolnego „Na Rzece”

1887

Otwarcie nowego budynku szkolnego w Łomnej Górnej (budynek parterowy z wieżyczką).

1894

Rozpoczęcie budowy kościoła w Łomnej Górnej.

1896

Poświęcenie kościoła i utworzenie parafii w Łomnej Górnej.

1900

Podział gminy na Łomną Górną i Dolną.

1906

Ukończenie spławu drewna w Łomnej.

1918

14 września odbył się wielki wiec ludowy w Łomnej Górnej, na którym poruszono obok spraw politycznych i problemy ekonomiczne górali.

1922

Otwarcie czeskiej szkoły mniejszościowej w Łomnej Dolnej. Naukę rozpoczęto 1 września w klasie polskiej szkoły. W roku następnym otwarto w budynku nr 125 („Murowanicy”) jednoklasówkę.

1933

Zostaje otwarta ekspozytura czeskiej szkoły na Kamienitym.

1934

Otwarto polską szkołę ludową Macierzy Szkolnej na Kamienitym.

1938

Łomną Górną odwiedził marszałek Edward Rydz Śmigły.

1939

Wybuch II wojny światowej, której ofiarą padło również kilkudziesięciu mieszkańców Łomnej.

1942

11 sierpnia niemieckie władze okupacyjne rozpoczęły akcję wysiedlania polskich rolników z Łomnej. Na ich gospodarstwach osadzano Niemców przesiedlonych z Rumunii.

1951

Otwarcie polskiego przedszkola w Łomnej Dolnej.

1954

Otwarcie w Łomnej Dolnej urzędu pocztowego oraz kasy oszczędności.

1957

Budowa wodociągu w Łomnej Dolnej.

1958

Pierwszy ośrodek wczasowy w Łomnej Dolnej („Na Strzępce”) został wybudowany przez kopalnię Armii Czechosłowackiej.

1960

Pożar schroniska na Wielkim Połomie.

1962

Otwarcie sklepu Jednota-Jedność w Łomnej Dolnej.

1966

Dokończenie wyciągu narciarskiego „Sewerka” o długości 670 m.

1969

Budowa pola campingowego pod wiaduktem. Elektryfikacja Kamienitego.

1974

Budynek pierwszej szkoły publicznej zostaje przewieziony do skansenu w Rożnowie.

1976

4 lipca uroczyste otwarcie Domu PZKO.

1976

Integracja Łomnej z Jabłonkowem.

1990

Ponowne usamodzielnienie Łomnej i otwarcie urzędu gminnego.


powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn