Jak żech chodził do szkoły ...

Termin wystawy: 23-26 czerwca 1995

Lokalizacja: PSP Czeski Cieszyn

Scenariusz i realizacja: Danuta Branna


W wystawie wykorzystano dokumenty, stare podręczniki i zdjęcia ze zbiorów Ośrodka Dokumentacyjnego i Klubu Nauczycieli Emerytów. Wystawa miała za zadanie w prostej i krótkiej formie przybliżyć zwiedzającym historię szkolnictwa polskiego na Zaolziu. Przygotowana została jako uzupełnienie wystawy opracowanej przez grono pedagogiczne PSP w Cz. Cieszynie z okazji 70. rocznicy założenia tutejszej szkoły wydziałowej.


powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn