Aktualności

 

List Prezesa Kongresu Polaków w RC do Ambasador RP w Pradze

Czeski Cieszyn, 09.07.2014 r.
 
Szanowna Pani
Grażyna Bernatowicz
AmbasadorRzeczpospolitej Polskiej
w Pradze

Szanowna Pani Ambasador,
 
W imieniu Kongresu Polaków w Republice Czeskiej oraz wszystkich organizacji, instytucji i środowiska polskiego na ziemi zaolziańskiej oraz własnym pragnę serdecznie podziękować Pani Ambasador za miłe i ważne odwiedziny Zaolzia w dniach 3 i 4 lipca 2014 roku.

Wizyta Pani na tym terenie odebrana została przez nas wszystkich jako wielki zaszczyt, a także jako docenienie naszego społeczeństwa ze strony Macierzy oraz Pani Ambasador osobiście, co ma zawsze ogromne znaczenie dla motywacji ludzi do działania na rzecz polskości. Prosimy przekazać nasze odczucia również władzom RP.

Specjalne podziękowania kieruję do Pani Ambasador za osobiste zaangażowanie i wkład pracy w sprawach bardzo znaczących dla Zaolzia, mając głęboką wiarę w kontynuowanie tak owocnej współpracy w przyszłości.

Korzystając z tej okazji, pozwalam sobie przekazać Pani serdeczne życzenia sukcesów w niełatwej działalności oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
 
Z wyrazami głębokiego szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
Józef Szymeczek
Prezes Kongresu Polaków w RC

powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn