Aktualności

 

Wiceminister z wizytą

Kateřina Valachová, wiceminister ds. praw człowieka, równych szans i legislatywy przyjechała wczoraj na zaproszenie Kongresu Polaków na Zaolzie. Celem jej wizyty, jako wiceprzewodniczącej Rady Rządu ds. Legislatywy oraz wiceprzewodniczącej Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych, było przekonanie się na miejscu, bezpośrednio w terenie, czego potrzeba polskiej mniejszości narodowej zarówno jeśli chodzi o wsparcie legislacyjne, jak i zabezpieczenie jej działań od strony finansowej.  
 
Wizytę na Śląsku Cieszyńskim wiceminister rozpoczęła od odwiedzin Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie. W murach placówki przyjął ją dyrektor, Andrzej Bizoń, który zaznajomił ją z ponad 105-letnią historią polskiego gimnazjum w Orłowej, a później w Czeskim Cieszynie, z tradycją Zlotów Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego oraz z aktualną sytuacją szkoły. – Obecnie mamy 12 klas w czterech rocznikach. Jedna trzecia absolwentów próbuje studiować w Polsce, co im się zresztą udaje. W tej chwili 23 naszych tegorocznych maturzystów ma już indeksy polskich uczelni w kieszeni – informował Bizoń, dodając, że w porównaniu z pozostałymi szkołami średnimi w RC polskie gimnazjum trzyma się dobrze, a wyniki jego uczniów są lepsze od przeciętnych. Na pytanie gościa, czy system finansowania jedynej polskiej szkoły średniej odpowiada jej zapotrzebowaniu, dyrektor potwierdził, że owszem.  Cały dzień wiceminister Valachovej towarzyszył prezes Kongresu Polaków, Józef Szymeczek. – Polska mniejszość narodowa jako całość postrzega sposób finansowania kultury i mediów jako dość nieszczęśliwy. System, który ma być w swoim założeniu sprawiedliwy, sprawia, że wspierane są sztucznie wytworzone działania, podczas gdy dobrze funkcjonujące przedsięwzięcia ledwie co udaje się utrzymać przy życiu – zauważył Szymeczek. W reakcji na te słowa wiceminister wysunęła propozycję utworzenia w ramach Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych grupy roboczej, której zadaniem byłoby znalezienie bardziej sprawiedliwego klucza przyznawania dotacji poszczególnym mniejszościom narodowym.Więcej o wizycie można przeczytać w dzisiejszym drukowanym „Głosie Ludu”.

powrot...

 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn