Kongres Polaków w Republice Czeskiej

Kongres Polaków w Republice Czeskiej jest stowarzyszeniem obywatelskim, które pełni dwa główne zadania: koordynuje działalność organizacji obywateli czeskich narodowości polskiej oraz reprezentuje społeczność polską w stosunku wobec społeczeństwa większościowego, organów państwowych, samorządowych oraz mediów. Działalność organizacji obejmuje pełne spektrum życia społecznego, kulturalnego i branżowego Polaków żyjących w RC.

Nasza organizacja została powołana do życia w marcu 1990 roku i od chwili powstania nieustannie poszerza zakres swojej działalności Do najważniejszych działań Kongresu Polaków w RC należy wydawanie gazety "Głos" (www.glos.live) jak również książek autorów polskich piszących w Czechach. Kongres Polaków w RC prowadzi Ośrodek Dokumentacyjny, w którym gromadzone są zbiory i materiały archiwalne dotyczące historii i współczesności Polaków zamieszkujących tereny Republiki Czeskiej. Zajmuje się również organizacją imprez kulturalnych (od roku 2003 ankieta Tacy jesteśmy - prezentacja dokonań członków mniejszości polskiej w RC), warsztaty młodzieżowe - teatralne, dziennikarskie, historyczne, europejskie. Kongres prowadzi witrynę internetową www.polonica.cz

Jako organizacja, mająca na celu dbanie o rozwój interesów polskiej grupy narodowej w Republice Czeskiej, zrzesza 30 polskich organizacji, które złożyły swój akces do Kongresu a ich przedstawiciele tworzą tzw. Radę Przedstawicieli.

Organem wykonawczym Kongresu Polaków jest dziewięcioosobowa Rada Kongresu Polaków, której prezesem jest Mariusz Wałach a wiceprezesami są Tomasz Pustówka oraz Józef Szymeczek.

Na stronach internetowych Kongresu Polaków znajdą Państwo najważniejsze informacje o naszej organizacji (dokumenty, strukturę KP), informacje o projektach, organizacjach, zrzeszonych w Kongresie, instytucjach, z którymi współpracuje i wiele innych.

 
 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn