Aktualności

 

Razem: 253

 |<<  | <<  8  | 9 | 10  >> |  >>| 

Wiceminister z wizytą

Kateřina Valachová, wiceminister ds. praw człowieka, równych szans i legislatywy przyjechała wczoraj na zaproszenie Kongresu Polaków na Zaolzie. Celem jej wizyty, jako wiceprzewodniczącej Rady Rządu ds. Legislatywy oraz wiceprzewodniczącej Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych, było przekonanie się na miejscu, bezpośrednio w terenie, czego potrzeba polskiej mniejszości narodowej zarówno jeśli chodzi o wsparcie legislacyjne, jak i zabezpieczenie jej działań od strony finansowej.  

czytaj dalej

Zbieramy pamiątki po Józefie Steblu

Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w Republice Czeskiej przygotowuje wystawę poświęconą Józefowi Steblowi (1900-1974) z okazji 40. rocznicy jego śmierci. Urodzony w Cierlicku Dolnym J. Stebel był nauczycielem, redaktorem i opiekunem Żwirkowiska. Do szkoły ludowej uczęszczał najpierw w Cierlicku, następnie w Stanisłowicach. Naukę kontynuował w szkole wydziałowej w Cieszynie, a po jej ukończeniu kształcił się w Seminarium Nauczycielskim w Bobrku, gdzie 1 lipca 1920 r. zdał maturę.

czytaj dalej

List Prezesa Kongresu Polaków w RC do Ambasador RP w Pradze

Czeski Cieszyn, 09.07.2014 r.   Szanowna Pani Grażyna Bernatowicz AmbasadorRzeczpospolitej Polskiej w Pradze Szanowna Pani Ambasador,   W imieniu Kongresu Polaków w Republice Czeskiej oraz wszystkich organizacji, instytucji i środowiska polskiego na ziemi zaolziańskiej oraz własnym pragnę serdecznie podziękować Pani Ambasador za miłe i ważne odwiedziny Zaolzia w dniach 3 i 4 lipca 2014 roku.

czytaj dalej

Rada Kongresu Polaków podsumowała wizytę

W poniedziałek na kolejnym posiedzeniu zebrała się Rada Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Tym razem najważniejszym punktem dyskusji było omówienie i podsumowanie lipcowej wizyty ambasador RP w Pradze Grażyny Bernatowicz w Ostrawie i na Zaolziu.

czytaj dalej

Przypominają zapomnianego bohatera

W siedzibie Kongresu Polaków w RC można obecnie oglądać wystawę poświęconą Janowi Karskiemu, legendarnemu kurierowi Polskiego Państwa Podziemnego w czasach II wojny światowej. Ekspozycja trafiła do Czeskiego Cieszyna dzięki uprzejmości Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie.

czytaj dalej

Ambasador Grażyna Bernatowicz gościem Rady Kongresu Polaków w RC

Grażyna Bernatowicz, ambasador RP w Pradze, rozpoczęła dwudniową wizytę w Ostrawie i na Zaolziu. W czwartek była gościem Rady Kongresu Polaków w RC.

czytaj dalej

Muzyczna przygoda „Rozmarynka”

W Beskidzkim Inkubatorze Technologicznym w Bielsku-Białej rozpoczęły się dziś dwudniowe warsztaty w ramach projektu unijnego „Muzyka bez granic”. Partnerem Agencji Rozwoju Regionalnego z Republiki Czeskiej jest Kongres Polaków. Warsztaty zostaną zwieńczone koncertem połączonych dziecięcych zespołów folklorystycznych: „Beskidka” z Bielska-Białej oraz „Rozmarynka” z Jabłonkowa, który odbędzie się pod koniec września.

czytaj dalej

WARSZTATY TEATRALNO-FILMOWE KOSZARZYSKA 2014

Miłośnicy teatru i filmu, w roku 2014 odbędą się już tradycyjne Warsztaty Tetralno-Filmowe w Koszarzyskach Pasieczkach. Warsztaty odbędą się w terminie od 17 - 24 sierpnia 2014. Opłata za warsztaty wynosi 1 000 CZK.
 
Zapewniamy dobrą zabawę w dobrym miejscu, z profesjonalnymi wykładowcami z zakresu:
- praca z kamerą, montaż elektroniczny, scenariusz - scenopis, reżyseria, estetyka filmu
- działania teatralne od A do Z


Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 31. 7. 2014 na adres Kongresu Polaków w RC.
Zgłoszenia można przesyłać również formą elektroniczną na adres kongres@polonica.cz.
Więcej informacji w załączniku.
 

Beskidzkie plenery w Ostrawie

W Galerii „Student” na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Ostrawskiego do 27 czerwca można oglądać pokłosie pleneru malarskiego „Malowanie Beskidami”, który odbył się w Szczyrku w drugiej połowie maja. We wtorek miał miejsce wernisaż wystawy, na której można obejrzeć przeszło pięćdziesiąt obrazów 23 twórców.

czytaj dalej

Ośrodek Dokumentacyjny zaprasza na wystawę

Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w RC serdecznie zaprasza na wystawę poświęconą Janowi i Jerzemu Buzkom.

czytaj dalej

Święto Wolności na Kościelcu

W Domu Polskim Żwirki i Wigury w Cierlicku-Kościelcu świętowano w środę 25-lecie wolności w Polsce. W Święcie Wolności, zorganizowanym przez Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego przy wsparciu Kongresu Polaków w RC, uczestniczyli przedstawiciele polskich organizacji w Republice Czeskiej na czele z prezesem Kongresu Józefem Szymeczkiem oraz prezesem PZKO Janem Ryłką, a także wójt Cierlicka Martin Polášek oraz wszyscy ci, którzy razem chcieli uczcić to święto.

czytaj dalej

Malování Beskydama

Stowarzyszenie Nowej Kultury „OBOK" w Szczyrku

oraz

Kongres Polaków w Republice Czeskiej

oraz

Fakultet Pedagogiczny Uniwersytetu Ostrawskiego
 
serdecznie zapraszają na wystawę poplenerową

Malowane Beskidami
 
10 - 27 czerwca 2014, Galeria student, budynek fakultetu pedagogicznego UO, ulica Czeskobraterska, Ostrawa.
 
Wernisaż odbędzie się 10 czerwca o godzinie 16:00.
 Święto Wolności

Kongres Polaków w Republice Czeskiej

oraz

Polski Związek Kulturalno Oświatowy 

Miejscowe Koło Cierlicko Kościelec

zapraszają na

Święto Wolności
 
 


Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.)

 
Kongres Polaków w Republice Czeskiej

 oraz

Towarzystwo Ewangelickie w Republice Czeskiej
 
mają zaszczyt zaprosić
na promocję książki
 
Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.)
 
czwartek,  29 maja 2014 r. o godz. 17:00, siedziba Rady Kościelnej, Czeski Cieszyn Na Niwach

W programie:
Program kulturalny
Daniel Kadłubiec: Słowo wstępne
Jarosław Kłaczkow: Prezentacja dzieła
Adam Marszałek: Słowo wydawcy 
Prowadzenie wieczoru: Bogusław Kokotek, Józef Szymeczek 
 
Dzieło, które pod koniec 2012 r. ukazało się w trzech tomach w toruńskim Wydawnictwie Adam Marszałek, przygotowane było do druku pod redakcją naukową Jarosława Kłaczkowa, autora wielu prac z zakresu historii polskiego ewangelicyzmu i protestantyzmu. Jest to pierwsza w polskiej historiografii praca, która obrazuje całościowo rozwój luteranizmu na ziemiach polskich, od jego początków po współczesność. 

Transgraniczny plener „Malowane Beskidami”

W czwartek kończy się w Szczyrku 10-dniowy plener malarski „Malowane Beskidami”. Biorą w nim udział artyści z Republiki Czeskiej i Polski, a partnerem organizatora – Stowarzyszenia Nowej Kultury „OBOK” – jest Kongres Polaków w RC.

czytaj dalej

Prof. Jan Miodek gościem Kongresu Polaków

W poniedziałek, 19 maja, prof. Jan Miodek, znany polski językoznawca, odwiedził siedzibę Kongresu Polaków w RC. W trakcie wizyty spotkał się m.in. z członkami redakcji „Głosu Ludu”.

czytaj dalej

Rada Przedstawicieli obradowała

Rozliczenie Rady Kongresu Polaków z dotychczasowej realizacji uchwał ostatniego Zgromadzenia Ogólnego Kongresu Polaków było główną treścią czwartkowej sesji Rady Przedstawicieli. Jedenasta kadencja Kongresu znalazła się właśnie na półmetku.

czytaj dalej

Majowe spotkanie Rady Kongresu Polaków w RC

W poniedziałek, 12 maja, zebrała się Rada Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Na swym kolejnym posiedzeniu Rada omówiła m.in. stan przygotowania do imprezy pn. „Święto Wolności”, które odbędzie się w Domu Polskim w Cierlicku-Kościelcu 4 czerwca od godz. 17.

czytaj dalej

Trzeciomajowe świętowanie

Członkowie Rady Kongresu Polaków w Republice Czeskiej na czele z prezesem Józefem Szymeczkiem, a także Stanisław Folwarczny, przewodniczący Rady Przedstawicieli, stawili się w Konsulacie Generalnym w Ostrawie. We wtorkowe popołudnie konsul Anna Olszewska zorganizowała spotkanie z okazji 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Gośćmi uroczystości z ramienia Kongresu Polaków byli, oprócz wspomnianych Józefa Szymeczka i Stanisława Folwarcznego, Andrzej Bizoń, Rudolf Moliński, Tomasz Pustówka, Małgorzata Rakowska i Barbara Smugala. W okolicznościowym przemówieniu konsul Anna Olszewska zwróciła uwagę na uniwersalizm i przesłanie uchwalonej 3 maja 1791 roku Ustawy Rządowej, pierwszej w Europie i drugiej na świecie, po Stanach Zjednoczonych.

Tomasz Pustówka z Srebrnym Krzyżem Zasługi

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą, wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom polonijnym i polskim. Wśród uhonorowanych znalazł się Tomasz Pustówka, wiceprezes Kongresu Polaków w RC. Do odznaczenia nominowało go warszawskie Stowarzyszenie „Szkoła Liderów”.

czytaj dalej

Razem: 253

 |<<  | <<  8  | 9 | 10  >> |  >>| 


 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn