Aktualności

 

Razem: 265

 |<<  | <<   | 1 | 2  >> |  >>| 

Fundusz Rozwoju Zaolzia - konsultacja projektów 27.9.2019


Przypominamy, że wnioski projektowe do Funduszu Rozwoju Zaolzia zgłoszone w Kancelarii Kongresu Polaków do 31 października b.r. będą oceniane na Komisji Grantowej w grudniu. Wnioski dostarczone po tej dacie przechodzą do następnego kwartału.
Dnia 23.10.2019 w Centrum Coworkingowym (nad klubem Dziupla) o godz. 17:00 realizujemy kolejne spotkanie, którego celem będzie konsultacja projektów. Każdy uczestnik powinien mieć przynajmniej ogólny zarys swojego zamiaru projektowego (cele, program, nazwę, termin realizacji). Ze względu na roboczy charakter spotkania ilość miejsc jest ograniczona do 10 osób. Udział prosimy potwierdzić najpóźniej do 18.10.2019 na email smp@centrum.cz.
Każdy uczestnik zabiera ze sobą laptop!

Zielona Szkoła II turnus
Witamy,
u nas pogoda się poprawiła i wczorajszy wyjazd grupy I (Trzyniec, Wędrynia, Bystrzyca) do Słowińskiego Parku Narodowego był bardzo udany. Przewodnik  na wyrzutni rakiet był rewelacyjny. Wieczorne zajęcia muzyczne, prowadzone przez nauczyciela Romana Grycza, rozśpiewały całą naszą Zieloną Szkołę.
Dziś jest słonecznie, więc II grupa będzie miała przyjemnie na wydmach, a grupa I wymaszerowała na plażę i kieruje się do latarni morskiej w Rozewiu. 
Pozdrawiamy

Zielona Szkoła II turnusPozdrawiamy z Zielonej Szkoły!
I grupa już zwiedziła Westerplatte i Gdańsk, II grupa spędzała czas nad morzem i zwiedzała Jastrzębią Górę. Wieczorem wspólnie bawiliśmy się na dyskotece. Dziś niestety pada deszcz. Mamy nadzieję, że w ciągu dnia pogoda się poprawi.
Pozdrawiamy siódmacy 

Zielona Szkoła I turnus

Dzień dobry! Jastrzębia Góra serdecznie pozdrawia i melduje, że na zielonej szkole organizowanej przez Kongres Polaków jest pięknie. Oby tak jak najdłużej! 

Wyniki XI posiedzenia Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 5.9.2019

Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia na swym jedenastym posiedzeniu w dniu 2.9.2019 roku oceniła następujących 19 nadesłanych wniosków o dofinansowanie:

czytaj dalej

Fundusz Rozwoju Zaolzia - konsultacja projektów


Przypominamy, że wnioski projektowe do Funduszu Rozwoju Zaolzia zgłoszone w Kancelarii Kongresu Polaków do 31 lipca b.r. będą oceniane na Komisji Grantowej we wrześniu. Wnioski dostarczone po tej dacie przechodzą do następnego kwartału.
Dnia 27.7.2019 w Centrum Coworkingowym (nad klubem Dziupla) o godz. 17:00 realizujemy kolejne spotkanie, którego celem będzie konsultacja projektów. Każdy uczestnik powinien mieć przynajmniej ogólny zarys swojego zamiaru projektowego (cele, program, nazwę, termin realizacji). Ze względu na roboczy charakter spotkania ilość miejsc jest ograniczona do 10 osób. Udział prosimy potwierdzić najpóźniej do 24.7.2019 na email smp@centrum.cz.
Każdy uczestnik zabiera ze sobą laptop!


Studia w Polsce 2019


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.06. br . odbędzie się  1–dniowy egzamin dla młodzieży polskiego pochodzenia na studia w Polsce - Program stypendialny dla Polonii im. gen . Władysława Andersa:

Początek egzaminów: godz. 10:00  (prosimy o  przybycie co najmniej 15 minut przed  egzaminem)

Miejsce organizacji egzaminów:
Siedziba  Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie / Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace
Havlíčkova 13/213
737 01  Český Těšín


Wyniki X posiedzenia Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 6.6.2019

Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia na swym dziesiątym posiedzeniu w dniu 3.6.2019 roku oceniła następujących 16 nadesłanych wniosków o dofinansowanie:

czytaj dalej

Fundusz Rozwoju Zaolzia - konsultacja projektów

Przypominamy, że wnioski projektowe do Funduszu Rozwoju Zaolzia zgłoszone w Kancelarii Kongresu Polaków do 30 kwietnia b.r. będą oceniane na Komisji Grantowej w czerwcu. Wnioski dostarczone po tej dacie przechodzą do następnego kwartału.
Dnia 23.4.2019 w Centrum Coworkingowym (nad klubem Dziupla) od godz. 16:00 - 18:00 realizujemy kolejne spotkanie, którego celem będzie konsultacja projektów. Każdy uczestnik powinien mieć przynajmniej ogólny zarys swojego zamiaru projektowego (cele, program, nazwę, termin realizacji). Ze względu na roboczy charakter spotkania ilość miejsc jest ograniczona do 10 osób. Udział prosimy potwierdzić najpóźniej do 20.3.2019 na email smp@centrum.cz.
Każdy uczestnik zabiera ze sobą laptop!

Wyniki IX posiedzenia Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 7.3.2019

Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia na swym dziewiątym posiedzeniu w dniu 4.3.2019 roku oceniła następujących 31 nadesłanych wniosków o dofinansowanie:

czytaj dalej

Studia w Polsce 2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (DZ. U. z 2017 r. poz. 1530, z późn. zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłosił nabór wniosków o udział w Programie Stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa:
Program stypendialny wpisuje się w założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą” i ma na celu umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycie  studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w środowisku polonijnym. Program  oferuje możliwość odbycia studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w języku polskim w  uczelniach podległych MNiSW ze zwolnieniem z opłat za kształcenie oraz z comiesięcznym  stypendiumNAWA na pokrycie kosztów utrzymania w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. Kandydaci do Programu mogą się starać o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów prowadzone na uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza kierunkami filologicznymi, tj. filologiami obcymi oraz lingwistyką stosowaną, z wyjątkiem filologii polskiej i klasycznej. Ponadto, Program umożliwia uczestnictwo ze stypendium NAWA w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce osobom, które nie kończyły szkoły średniej lub studiów pierwszego stopnia z wykładowym językiem polskim.

Ogłoszony nabór na   obejmuje również rekrutację na kierunki artystyczne w uczelniach publicznych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na kierunki medyczne w uczelniach publicznych podległych Ministrowi Zdrowia. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Zdrowia ustalają odrębne warunki i zasady realizacji Programu w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie uczelni, w tym szczegółowe zasady przyjęć na te studia oraz wysokość stawek stypendialnych.

Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej NAWA www.nawa.gov.pl.

Nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii jest prowadzony w terminie od 11 lutego do 31 marca 2019 r. do godz. 15:00czasu środkowoeuropejskiego wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym pod adresem https://programs.nawa.gov.pl/login. Złożenie wniosku po tym terminie nie jest możliwe. 


ZAPROSZENIEKongres Polaków w Republice Czeskiej

oraz

Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego mają zaszczyt zaprosić Państwo   na promocję piątego tomu publikacji Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej (pod redakcją Zenona Jasińskiego i Bogdana Cimały), która odbędzie się w środę 13.2.2019 o godz. 16:30 w Czeskim Cieszynie w Klubie PZKO przy ulicy Bożka. Promocja połączona będzie z projekcją nagrodzonego w Polsce filmu dziennikarki Otylii Toboły i kamerzysty Jiřego Brzóski pt. „Stara fotografia". 

Serdecznie zapraszamy


Fundusz Rozwoju Zaolzia - konsultacja projektów

Przypominamy, że wnioski projektowe do Funduszu Rozwoju Zaolzia zgłoszone w Kancelarii Kongresu Polaków do 31 stycznia b.r. będą oceniane na Komisji Grantowej w marcu. Wnioski dostarczone po tej dacie przechodzą do następnego kwartału.
Dnia 23.1.2019 w klubie Dziupla od godz. 16:00 - 18:00 realizujemy kolejne  spotkanie, którego celem będzie konsultacja projektów. Każdy uczestnik powinien mieć przynajmniej ogólny zarys swojego zamiaru projektowego (cele, program, nazwę, termin realizacji). Ze względu na roboczy charakter spotkania ilość miejsc jest ograniczona do 10 osób. Udział prosimy potwierdzić najpóźniej do 20.1.2019 na email smp@centrum.cz.
Każdy uczestnik zabiera ze sobą laptop!

ZAPROSZENIE

Kongres Polaków w RC
 
serdecznie zaprasza na promocję książki 

"Śpiywo Anna Chybidziurowa a jeji sómsiedzi"
 
Promocja publikacji połączona ze spotkaniem autorskim z prof. Danielem Kadłubcem odbędzie się w poniedziałek 7 stycznia 2019 o godzinie 16:00 w siedzibie Kongresu Polaków 

KANCELARIA KONGRESU BĘDZIE NIECZYNNA

Informujemy, iż w dniach 27 – 31 grudnia 2018
Kancelaria Kongresu Polaków będzie nieczynna.
Za utrudnienia przepraszamy.Wyniki VIII posiedzenia Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 5.12.2018

Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia na swym ósmym posiedzeniu w dniu 26.11.2018 roku oceniła następujących 8 nadesłanych wniosków o dofinansowanie:

czytaj dalej

Tacy Jesteśmy 2018 17.10.2018

Prezentujemy dziesięciu kandydatów do tegorocznych nagród Kongresu Polaków w RC „Złoty Jestem”. Wybierzcie swojego faworyta i głosujcie! 

czytaj dalej

Fundusz Rozwoju Zaolzia - konsultacja projektów

Przypominamy, że wnioski projektowe do Funduszu Rozwoju Zaolzia zgłoszone w Kancelarii Kongresu Polaków do 31 października b.r. będą oceniane na Komisji Grantowej w listopadzie. Wnioski dostarczone po tej dacie przechodzą do następnego kwartału.
Dnia 22.10.2018 w klubie Dziupla od godz. 17:00 realizujemy kolejne  spotkanie, którego celem będzie konsultacja projektów. Każdy uczestnik powinien mieć przynajmniej ogólny zarys swojego zamiaru projektowego (cele, program, nazwę, termin realizacji). Ze względu na roboczy charakter spotkania ilość miejsc jest ograniczona do 10 osób. Udział prosimy potwierdzić najpóźniej do 19.10.2018 na email smp@centrum.cz.
Każdy uczestnik zabiera ze sobą laptop!

Zielona Szkoła II turnus

Spostrzeżenia uczniów Zielonej Szkoły
Już podczas podróży stwierdziliśmy, że niektórych kolegów znamy z dawniejszych czasów. Polskie Pomorze przywitało nas deszczem i tęczą. Po zakwaterowaniu zwiedziliśmy piękną okolicę. Ze względu na nieodpowiednią pogodę na długi spacer zwiedziliśmy Muzeum Figur Woskowych w Jastrzębiej Górze. W następnym dniu zawitaliśmy do latarni morskiej w Rozewiu. Stamtąd był bardzo ładny i ciekawy widok na morze i okolicę.
Wieczorem nasza szkoła zorganizowała zabawy integracyjne dla wszystkich szkół. Później jedna z nauczycielek przygotowała nam dyskotekę, na którą się wszyscy cieszyli.
Przed południem byliśmy z panem Markiem na przechadzce po plaży. Po drodze zaczęło padać, więc w Ostrowie zaczekaliśmy na przystanku i z powrotem przyjechaliśmy autobusem. Po ciszy poobiedniej  wyszliśmy na plażę ponownie, chłopcy kopali dziury w piasku, udało im się dotrzeć do wody podziemnej i zbudować tunel, dziewczyny uciekały przed falami i przemoczyły buty, natomiast panu Markowi było żal, że jest suchy, więc sobie popływał. Graliśmy również w petanque i bawili się z piłką. Niestety, wiał silny wiatr, więc musieliśmy wrócić do hotelu.
Nam się na Helu bardzo podobało. Widzieliśmy ładne foki, które umieją super sztuczki. Wstąpiliśmy również do Muzeum Rybołówstwa, które można było zwiedzać interaktywnie. Na plaży był każdy w swoim żywiole – niektórzy budowali tamy i rowy, inni szukali muszelki. Byliśmy trochę smutni, ponieważ z powodu sztormu odwołano rejs do Gdyni. Inaczej wycieczka była bardzo udana.Zielona Szkoła II turnus

Pogoda od przyjazdu jest zmienna. Na miejscu zaliczyliśmy wejście na latarnię, z której rozciągnęły się przepiękne widoki na okolicę. Pod nią jest kawał brzegu wzmocniony betonem, więc był spacerek  wzdłuż morza.  W drodze powrotnej zaskoczył nas rzęsisty deszcz z gradem. Tu na miejscu ciągle jeszcze odkrywamy różne ciekawe miejsca, a w niedzielę chętni byli nawet w ciekawym kościele na mszy. Wczoraj wyruszyliśmy na wycieczkę do  Westerplatte, Gdańska, Sopotu. Jeszcze teraz czujemy, że pokonaliśmy 400 schodów na wieżę Kościoła Mariackiego w Gdańsku. Wieczory są pełne zabaw i dyskotek. Jest tu dużo miejsca na zajęcia – kto się nie chce bawić, idzie z nauczycielkami  do jednej z salek, by się zabawić  grami planszowymi. W stołówce stoły uginają się pod przeróżnymi smacznymi posiłkami. Jesteśmy jedną wielką maszyną, która się rozpędziła i ...gna!Razem: 265

 |<<  | <<   | 1 | 2  >> |  >>| 


 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn