RADA PRZEDSTAWICIELI KONGRESU POLAKÓW W RC XII KADENCJI

 

Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków w RC składa się z organizacji członkowskich Kongresu Polaków w RC oraz Pełnomocników gminnych. 

Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków XII kadencji na pierwszym posiedzeniu dnia 19 maja 2016 roku wybrała przewodniczącą i wiceprzewodniczącego Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków

 

 • przewodnicząca Rady Przedstawicieli KP      Małgorzata Rakowska
 • wiceprzewodniczący Rady Przedstawicieli KP      Stanisław Bielesz

PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI W RADZIE PRZEDSTAWICIELI KP XII KADENCJI

 • Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne    
 • Harcerstwo Polskie w RC     Piotr Polok
 • Klub Polonus w Brnie     Jerzy Buchta
 • Klub Kultury     Tadeusz Wantuła
 • Klub Polski w Pradze     Michał Chrząstowski
 • Koło Polskich Kombatantów w RC     Bronisław Firla
 • Macierz Szkolna w RC     Andrzej Russ, Tadeusz Smugala
 • MK PZKO Karwina-Nowe Miasto    Stanisław Fierla, Piotr Lipka
 • Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych     Alojzy Kaleta
 • Polski Związek Kulturalno - Oświatowy     Piotr Chroboczek   
 • Polskie Towarzystwo Medyczne      Jan Karczmarczyk
 • PTA "Ars Musica"     Leszek Kalina, Jan Branny
 • PTŚ Collegium Canticorum     Zygmunt Branny
 • PTTS "Beskid Śląski"     Halina Twardziková, Karol Śliż
 • Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej     Michał Zawadzki 
 • Stowarzyszenie Szkoła Polonijna w Pradze      
 • Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich     
 • Stowarzyszenie Emerytów Polskich     Anna Ciahotna, Marta Mattes
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki     Helena Legowicz
 • Stowarzyszenie Rodzina Katyńska     Józef Pilich, Mieczysław Witoszek
 • Stowarzyszenie "Kurier Praski w Pradze"     Barbara Sierszuła
 • Towarzystwo Beskidzkich Kucharzy       Henryk Cieślar
 • Towarzystwo Nauczycieli Polskich     Barbara Smugala, Krzysztof Kosmala
 • Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne     Marian Siedlaczek
 • Zrzeszenie Literatów Polskich       
 • Towarzystwo Avion     Renata Putzlacher-Buchta
 • Koło Macierzy Szkolnej - PSP Wędrynia      Tadeusz Farny, Renata Konstankiewicz
 • Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków w RC     Ewa Ćmok
 • Zaolzie Potrafi       Izabela Wałaska
 • Zaolziańskie Stowarzyszenie Lotnicze im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury    Józef Przywara

PEŁNOMOCNICY GMINNI KONGRESU POLAKÓW W RC


 • Boconowice Marek Słowiaczek
 • Bukowiec
 • Bystrzyca Stanisław Bielesz
 • Cierlicko i Stanisłowice Andrzej Štirba
 • Czeski Cieszyn Małgorzata Rakowska
 • Gnojnik Paweł Pieter
 • Gródek Barbara Kúdela
 • Hawierzów Franciszek Jasiok
 • Jabłonków Danuta Branna
 • Karwina Melchior Sikora
 • Kocobędz Natalia Branny
 • Koszarzyska Jerzy Sikora
 • Ligotka Kameralna Halina Zientek
 • Lutynia Dolna Radomír Sztwiertnia
 • Łomna Dolna
 • Milików Stanisław Kantor
 • Mosty koło Jabłonkowa Erwin Turek
 • Nawsie
 • Nydek Bogdan Martynek
 • Olbrachcice Marcela Palowska
 • Orłowa - Lutynia Marian Stec
 • Piosek Alojzy Wocławek
 • Piotrowice - Marklowice Jadwiga Karolczyk
 • Praga Władysław Adamiec
 • Ropica Jan Josiek
 • Rychwałd
 • Rzeka Andrzej Brzeżek
 • Stonawa Wojciech Feber
 • Sucha Górna Jan Gałuszka
 • Śmiłowice Gustaw Chwistek
 • Trzanowice Danuta Kluz
 • Trzycież Agata Ujkova
 • Trzyniec Wiesław Wania
 • Wędrynia Marta Roszka

 
 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn