Rada Nadzorcza Kongresu Polaków w RC XI kadencji

wybrana na XII Zgromadzeniu Ogólnym KP w RC 23. 4. 2016 w Domu Kultury Strzelnica (w porządku alfabetycznym)

  • Dariusz Cymerys 
  • Michał Przywara
  • Roman Sekula
  • Bogdan Siderek
  • Rafał Zawadzki - prezes

 
 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn