Wspomnienia z kolonii

Poniższym fotoreportażem autorstwa Newroza Hasana powracamy do kolonii letniej w Polsce dla polskich dzieci z Zaolzia i Pragi, która odbyła się w dniach 7-20 lipca 2008 w Gronowie k. Torunia.

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy pomagali przy realizacji tego projektu: Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, Konsulatowi Generalnemu RP w Ostrawie oraz niezawodnym opiekunom Agacie, Dorocie, Adamowi i Newrozowi. Dziękujemy!!!


 
 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn