Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Kongres Poláků v České republice, z.s., se sídlem Hrabinská 458/33, 737 01 Český Těšín, IČO: 00535613 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje. 

informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

Osobní údaje Kongres Poláků v České republice, z.s. zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. 

Pokud Kongres Poláků v České republice, z.s. zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od Kongresu Poláků v České republice, z.s. informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Kongresem Poláků v České republice, z.s.;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Kongresem Poláků v České republice, z.s. jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Kongresem Poláků v České republice, z.s., popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Kongresem Poláků v České republice, z.s.;-        požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Kongresu Poláků v České republice, z.s.;
  • podat stížnost dozorovému orgánu. 

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 
 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn