Inne wydawnictwa

 
 
 
      


Kongres Polaków w Republice Czeskiej
Czeski Cieszyn 2000, 36 s.

Broszura wydana z okazji 10-lecia Kongresu Polaków. Opracowanie: Danuta Branna i Józef Szymeczek.Siwek T., Zahradnik S., Szymeczek J.: Polská národní menšina na Těšínsku 1945 – 1954.
Ústav pro soudobé dějiny, Praha2001, 116 s.

Publikacja powstała w ramach programu badawczego Instytutu Historii Współczesnej w radze realizowanego pod kierownictwem pani Heleny Noskovej. Praca pojawiła się w 2000 r. jako materiał wewnętrzny Instytutu. Dzięki inicjatywie Kongresu Polaków i wsparciu finansowym Ministerstwa Szkolnictwa została w roku następnym wydana w nakładzie 1000 egz.Polacy na Zaolziu / Poláci na Těšínsku 1920-2000
Zbiór referatówz konferencji naukowej, która odbyła się 13-14 października 2000 r. w Czeskim Cieszynie. Red. Józef Szymeczek. Czeski Cieszyn 2002, 176 s.

Referaty wygłosili znawcy problematyki z Polski i Republiki Czeskiej: Edward Buława, Zenon Jasiński, Krzysztof Nowak, Janina Raclavská, Władysław Sikora, Tadeusz Siwek, Józef Szymeczek, Stanisław Zahradnik, Mečislav Borák, Dan Gawrecki, Rudolf Žáček i Jaroslav Valenta.Żwirkowisko
Historia i współczesność miejsca pamięci legendarnych lotników polskich Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury.
Red. Józef Szymeczek. Czeski Cieszyn 2002, 120 s.

Publikacja ta pojawiła się w związku z 70. rocznicą tragedii na Żwirkowisku. Autorami zamieszczonych w niej przyczynków są: Stanisław Zahradnik, Jan Przywara, Józef Kula, Josef Jendřišák, Mečislav Borák, Władysław Sikora, Józef Szymeczek.
Publikację wydano dzięki pomocy finansowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie.
Józef Franek: Z Azji do Europy przez Afrykę i Amerykę.
Z niedokończonego pamiętnika kombatanta. Czeski Cieszyn 2003, 79 s.

Wspomnienia,w których autor w barwny sposób opisuje swoje losy w trakcie siedmioletniej tułaczki po świecie, spowodowanej wybuchem II wojny światowej. Józef Franek otrzymał 8 odznaczeń polskich, w tym m.in: Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939” (1998) i Srebrny Krzyż Zasługi (2001). Oprócz tego zdobył odznaczenia brytyjskie: War Medal i Defence Medal oraz wszystkie odznaczenia PZKO. Wydanie publikacji zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury RC i Województwa Morawsko-Śląskiego.Bohdan Małysz: Najstarsza czeska relacja podróżnicza.
Poselstwo Jerzego z Podiebradów do Francji w roku 1464, w świetle dziennika Jarosława. Czeski Cieszyn 2004, 127 s.

Publikację wydano z okazji przystąpienia RP i RC do Unii Europejskiej. Powstała dzięki wsparciu finansowemu Huty Trzynieckiej. Autorem jest młody historyk, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 
 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn