Biuletyn nr 1

red. Danuta Branna, Czeski Cieszyn 1995, 62 s.

Wstęp s. 1-2

Działalność Ośrodka Dokumentacyjnego
Danuta Branna: Cel i zadania OD – dokumenty programowe s. 5-7
Danuta Branna: Informacja o działalności OD od końca 1994 roku s. 8-10
Urszula Kurek: Aktualny stan zbiorów s. 11-12

Działalność polskich stowarzyszeń
Wiesława Branna: Muzeum Macierzy Szkolnej s. 13-16
Danuta Branna: Najstarsze pamiątki harcerskie w zbiorach OD s. 17-27

Działalność polskich twórców
Antoni Szpyrc: Paweł Kufa i Władysław Sikora s. 28-31

Prasa polska
Danuta Branna: W obronie prawdy s. 32-34
Stanisław Zahradnik: Przyjaciel Ludu s. 35-37

Szkolnictwo polskie:
Jan Korzenny:Przyczynek do dziejów szkolnictwa w dolinie Łomnej s. 38-45

Badania naukowe
Helena Legowicz: Sytuacja polskiej książki i bibliotek na Śląsku Cieszyńskim s. 46-53
Helena Legowicz: Seminarium „Książka i czytelnik w grupach etnicznych” s. 54-56

Działalność popularyzatorska
Wanda Walek: Małe muzeum regionalne w Bukowcu s. 57-59
Jan Przywara: Ekspozycja w Domu Polskim Żwirki i Wigury s. 60-62

 
 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn